Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2010. gada martā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2010.gada martā, salīdzinot ar 2010.gada februāri, palielinājās par 0,8%. Kopējā cenu līmeņa kāpums bija raksturīgs preču realizācijai gan vietējā, gan eksporta tirgū (attiecīgi par 0,2% un 1,7%). Ietekmīgākie cenu pieaugumi bija metālu ražošanā (kāpums par 9,1%), gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnas un iekārtas) ražošanā (par 3,2%), pārtikas produktu ražošanā un koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 0,9% katrā nozarē), atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā; materiālu pārstrādē (par 4,7%). Savukārt, vislielākā pazeminošā ietekme uz ražotāju cenu kopējo līmeni bija cenu kritumam apģērbu ražošanā (par 6,3%) un nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā (par 0,8%).

Gada laikā (salīdzinājumā ar 2009.gada martu) ražotāju cenas rūpniecībā samazinājās par 2,5%. Iekšējā tirgū realizētās produkcijas cenas saruka par 7,1%, bet eksportētajai produkcijai cenas pieauga par 5,0%. Lielākā ietekme uz ražotāju cenu kopējo līmeni bija cenu pārmaiņām elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (samazinājums par 14,2%), pārtikas produktu ražošanā (kritums par 2,8%), nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā (samazinājums par 7,8%). Savukārt metālu ražošanā bija pieaugums par 16,1%, koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā - par 5,6% un atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā, materiālu pārstrādē - par 57,0%.

 Ražotāju cenu pārmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi
 


Ražotāju cenu pārmaiņas 2010.gada martā


Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%) 2010. gada martā, salīdzinot ar

2010.gada februāri

2009.gada martu

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,8

-2,5

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,8

-1,4

-8,6

Apstrādes rūpniecība

74,8

1,0

0,1

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

21,6

-0,1

-14,2

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

1,8

3,6

37,0

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,2

-7,1

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,3

-1,3

-15,7

Apstrādes rūpniecība

61,2

0,2

-4,3

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

35,4

-0,3

-14,7

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

2,1

6,0

39,6

Eksportētā produkcija

100,0

1,7

5,0

no tās

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,6

-1,5

-2,2

apstrādes rūpniecība

95,5

1,7

4,7


 

Ražotāju cenu pārmaiņas 2010.gada 1.ceturksnī


Cenu pārmaiņas (%) 2010.gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar

2009.gada 4.ceturksni

2009.gada 1.ceturksni

Visa rūpniecības produkcija

1,1

-4,7

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

-1,3

-8,0

Apstrādes rūpniecība

1,3

-2,5

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

-0,1

-14,6

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

12,7

24,6

Vietējā tirgū realizētā produkcija

-0,2

-8,2

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

-2,9

-15,3

Apstrādes rūpniecība

-0,5

-5,5

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

-0,8

-15,0

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

18,9

20,8

Eksportētā produkcija

3,2

1,1

no tās

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

-0,2

-1,3

apstrādes rūpniecība

2,9

0,7Sakarā ar to, ka no vairākiem uzņēmumiem ir saņemti datu labojumi par iepriekšējo mēnesi, ražotāju cenu indekss par 2010.gada februāri ir pārrēķināts. Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē.

Preses izlaidums par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2010. gada aprīlī tiks publicēts š.g. 25.maijā.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Diāna Krūmiņa
Tālr. 67366784

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi