Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2010. gada februārī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2010.gada februārī, salīdzinot ar 2010.gada janvāri, palielinājās par 0,5%. Kopējā cenu līmeņa kāpums bija raksturīgs preču realizācijai gan vietējā, gan eksporta tirgū (attiecīgi par 0,3% un 0,9%). Ietekmīgākie cenu pieaugumi bija apģērbu ražošanā (kāpums par 9,0%), elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 0,6%), atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā, materiālu pārstrādē (par 9,2%), metālu ražošanā (par 2,1%). Savukārt, vislielākā pazeminošā ietekme uz ražotāju cenu kopējo līmeni, bija cenu kritumam pārtikas ražošanā (par 0,7%), gatavo metālizstrādājumu, izņemot mašīnu un iekārtu, ražošanā (par 1,0%), mēbeļu ražošanā (par 2,2%).

Gada laikā (salīdzinājumā ar 2009.gada februāri) ražotāju cenas rūpniecībā samazinājās par 4,7%. Iekšējā tirgū realizētās produkcijas cenu līmeņa samazinājums bija 8,1%, bet eksportētajai produkcijai tas palielinājās par 0,8%. Lielākā ietekme uz ražotāju cenu kopējo līmeni bija cenu pārmaiņām elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (samazinājums par 14,7%), pārtikas produktu ražošanā (kritums par 5,5%), nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā (samazinājums par 7,7%), metālu ražošanā (kritums par 6,0%) un atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā, materiālu pārstrādē (pieaugums par 29,7%).

Ražotāju cenu pārmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi 
 

 

Ražotāju cenu pārmaiņas 2010.gada februārī


Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%) 2010.gada februārī, salīdzinot ar

2010.gada janvāri

2009.gada februāri

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,5

-4,7

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,8

0,4

-7,3

Apstrādes rūpniecība

74,8

0,4

-2,5

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

21,6

0,6

-14,7

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

1,8

6,8

20,5

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,3

-8,1

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,3

-1,1

-14,0

Apstrādes rūpniecība

61,2

-0,2

-5,3

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

35,4

0,6

-15,0

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

2,1

8,5

16,4

Eksportētā produkcija

100,0

0,9

0,8

no tās

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,6

1,5

-1,4

apstrādes rūpniecība

95,5

0,9

0,3

Sakarā ar to, ka no vairākiem uzņēmumiem ir saņemti datu labojumi par iepriekšējo mēnesi, ražotāju cenu indekss par 2010.gada janvāri ir pārrēķināts. Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē.

Preses izlaidums par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2010. gada martā tiks publicēts š.g. 23.aprīlī.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Diāna Krūmiņa
Tālr. 67366784

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi