Preses relīze

Par ārējās tirdzniecības vienības vērtību pārmaiņām 2009. gadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2009.gada 4.ceturksnī salīdzinājumā ar 2008.gada attiecīgo periodu, vienības vērtība (VV) eksportētajām precēm samazinājās par 6,4% un importētajām precēm – par 9,0%. Savukārt, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, vienības vērtība eksportprecēm pieauga par 3,0% un importprecēm – par 2,2%.

2009.gadā vidējais eksporta vienības vērtības līmenis, salīdzinot ar 2008.gadu, samazinājās par 9,9% un vidējais importa vienības vērtības līmenis – par 6,4%.

Vienības vērtību pārmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni

2009.gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, vidējo eksporta vienības vērtības līmeni visvairāk paaugstināja VV pieaugums ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru izstrādājumiem, koksnei un tās izstrādājumiem, pārtikas rūpniecības ražojumiem (ieskaitot dzērienus un tabaku), metāliem un to izstrādājumiem, kā arī tekstilmateriāliem un tekstilizstrādājumiem.

Lielākā ietekme uz vidējo importa vienības vērtības līmeni 2009.gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, bija VV pieaugumam satiksmes līdzekļiem un to aprīkojumam, ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru izstrādājumiem, minerālproduktiem, kā arī pārtikas rūpniecības ražojumiem (ieskaitot dzērienus un tabaku).

Vienības vērtību pārmaiņas nozīmīgākajās preču grupās, %


Vienības vērtību pārmaiņas 2009.gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar

2008.gada 4.ceturksni

2009.gada 3.ceturksni

eksports

imports

eksports

imports

Pavisam

-6,4

-9,0

3,0

2,2

Pārtikas rūpniecības ražojumi (ieskaitot dzērienus un tabaku)

-1,2

-5,6

4,8

2,7

Minerālprodukti

-16,2

-22,3

-5,5

1,7

Ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru ražojumi

-5,4

-1,6

17,2

2,1

Plastmasas un to izstrādājumi

-4,0

-8,5

-1,6

0,6

Koksne un tās izstrādājumi

-13,6

-4,8

5,1

-0,3

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi

-1,6

-3,0

5,0

1,3

Metāli un to izstrādājumi

-15,6

-15,2

2,9

0,1

Mašīnas un mehānismi; elektroiekārtas

-6,0

-7,8

-0,1

-4,6

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums

7,3

2,2

-0,6

22,3

Dažādi izstrādājumi

-14,8

-8,8

-4,2

-8,4

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē. Preses izlaidums par ārējās tirdzniecības vienības vērtības pārmaiņām 2010. gada 1. ceturksnī tiks publicēts š.g. 31.maijā.

Sagatavojusi Cenu statistikas departamenta
Ražotāju cenu indeksu daļa
Tatjana Ballode
Tālr. 67366813

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi