Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2010. gada janvārī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2010.gada janvārī, salīdzinot ar 2009.gada decembri, palielinājās par 0,8%. Kopējā cenu līmeņa kāpums bija raksturīgs preču realizācijai eksporta tirgū – par 2,8%, bet vietējā tirgū realizēto preču cenu līmenis janvārī samazinājās par 0,4%. Ietekmīgākie cenu pieaugumi bija pārtikas produktiem (kāpums par 1,7%), metāliem (par 5,6%), koksnes un koka izstrādājumiem (par 1,6%), elektriskajām iekārtām (par 8,2%). Savukārt, vislielākā pazeminošā ietekme bija cenu kritumam poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā (cenas pazeminājās par 6,4%), kā arī elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 0,4%).

Gada laikā (salīdzinājumā ar 2009.gada janvāri) ražotāju cenas rūpniecībā samazinājās par 6,6%. Iekšējā tirgū realizētās produkcijas cenu līmenis saruka par 9,6%, bet eksportētajai produkcijai – par 1,9%, kas ir vismazākais rādītājs kopš 2009.gada janvāra. Lielākā ietekme uz ražotāju cenu kopējo līmeni bija cenu samazinājumam elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (kritums par 15,4%), pārtikas produktu ražošanā (par 6,7%), nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā (par 12,4%) un metālu ražošanā (par 9,5%).

 Ražotāju cenu pārmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

 

 

2010. gada janvārī, līdzīgi kā iepriekšējos gados, ir aktualizēti ražotāju cenu indeksa aprēķinos lietotie svari – par tiem izmanto 2008. gadā realizētās produkcijas apjoma sadalījumu atbilstoši NACE 2.red. struktūrai. Par bāzes cenām indeksa aprēķinos izmanto iepriekšējā gada decembra cenas. Lai nodrošinātu svaru un cenu bāzes perioda atbilstību, svari ir pārrēķināti 2009. gada decembra cenās.

Ražotāju cenu pārmaiņas 2010.gada janvārī


Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%) 2010.gada janvārī, salīdzinot ar 2009.gada

janvāri

decembri

Visa rūpniecības produkcija

100,0

-6,6

0,8

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,8

-7,5

-0,1

Apstrādes rūpniecība

74,8

-4,7

1,1

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

21,6

-15,4

-0,4

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

1,8

17,0

7,1

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

-9,6

-0,4

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,3

-14,8

0,6

Apstrādes rūpniecība

61,2

-6,8

-0,4

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

35,4

-15,8

-1,0

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

2,1

8,6

6,6

Eksportētā produkcija

100,0

-1,9

2,8

no tās:

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,6

-0,2

-0,6

apstrādes rūpniecība

95,5

-2,5

2,5

 

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē. Preses izlaidums par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2010. gada februārī tiks publicēts š.g. 19.martā.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Inga Kunstvere
Tāl. 67366852

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi