Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2009. gadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2009.gada decembrī, salīdzinot ar novembri, palielinājās par 0,4%. Gada laikā (salīdzinājumā ar 2008.gada decembri) tās samazinājās par 8,0%.

Gada laikā (salīdzinot ar 2008.gada decembri) vislielāko pazeminošo ietekmi uz ražotāju cenu kopējo līmeni atstāja cenu samazinājums elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 3,3 procentpunktiem), pārtikas produktu ražošanā (par 1,5 procentpunktiem), koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā (par 1,3 procentpunktiem), metālu ražošanā (par 1,1 procentpunktu).

2009.gada decembrī, salīdzinot ar novembri, ražotāju cenu kopējo līmeni visvairāk ietekmēja cenu pieaugums pārtikas produktu ražošanā1) (par 0,2 procentpunktiem), koksnes un koka izstrādājumu2) (izņemot mēbeļu) ražošanā, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā, dzērienu ražošanā (par 0,1 procentpunktu katrā nozarē).

Ražotāju cenu pārmaiņas 2009.gadā


Cenu pārmaiņas (%) salīdzinot ar

iepriekšējo periodu

iepriekšējā gada atbilstošo periodu

visa rūpniecības produkcija

tai skaitā

visa rūpniecības produkcija

tai skaitā

vietējā tirgū realizētā

eksportētā

vietējā tirgū realizētā

eksportētā

Pavisam 2009.gadā

-4,7

-2,3

-8,8

-4,7

-2,3

-8,8

I ceturksnis

-3,0

-2,3

-4,4

4,1

9,4

-4,3

II ceturksnis

-3,5

-3,8

-3,1

-5,1

-1,7

-10,7

III ceturksnis

-1,6

-2,7

0,2

-8,6

-5,6

-13,7

IV ceturksnis

-0,7

-1,7

1,0

-8,6

-10,1

-6,2

janvāris

-0,6

-0,7

-0,5

7,2

12,1

-0,8

februāris

-1,4

-1,2

-1,7

3,9

8,7

-4,0

marts

-1,7

-1,0

-2,8

1,5

7,5

-8,0

aprīlis

-0,9

-0,9

-0,9

-2,6

1,3

-9,0

maijs

-0,9

-2,0

1,1

-4,8

-1,9

-9,9

jūnijs

-1,7

-1,8

-1,6

-7,8

-4,6

-13,1

jūlijs

-0,3

-0,8

0,5

-8,4

-5,2

-13,8

augusts

0,0

-0,1

0,2

-9,3

-6,0

-14,9

septembris

0,3

-0,2

1,1

-8,0

-5,6

-12,2

oktobris

0,1

-0,7

1,4

-8,8

-9,9

-7,4

novembris

-1,7

-1,6

-1,8

-9,0

-10,7

-6,3

decembris

0,4

0,6

0,1

-8,0

-9,9

-5,0

 

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2009.gada decembrī
svarīgākajās rūpniecības nozarēs


Cenu indekss(2008. XII=100)

Cenu pārmaiņas (%) 2009.gada decembrī, salīdzinot ar

2009.gada novembri

2008.gada decembri

Visa rūpniecība

92,0

0,4

-8,0

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

93,1

-0,2

-6,9

Apstrādes rūpniecība

93,7

0,5

-6,3

Pārtikas produktu ražošana

92,0

0,8

-8,0

Tekstilizstrādājumu ražošana

92,3

-5,0

-7,7

Apģērbu ražošana

98,6

-1,2

-1,4

Koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošana

90,2

1,0

-9,8

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

89,7

-0,2

-10,3

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

100,2

8,5

0,2

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

93,1

0,2

-6,9

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

93,8

1,0

-6,2

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

91,6

-0,6

-8,4

Metālu ražošana

80,2

0,4

-19,8

Gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošana

97,3

-0,6

-2,7

Elektrisko iekārtu ražošana

99,6

1,0

-0,4

Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

96,6

0,4

-3,4

Mēbeļu ražošana

97,7

1,2

-2,3

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

83,6

0,1

-16,4

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

117,2

0,6

17,2

Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde

100,4

0,0

0,4

Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde

127,2

0,8

27,2

2009.gada 4.ceturksnī, salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni, ražotāju cenas kopumā samazinājās par 0,7%. Vislielākais cenu samazinājums bija elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā – par 5,2%. Ražotāju cenas apģērbu ražošanā samazinājās par 2,9%, citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā – par 2,7%. Vienlaikus atsevišķās nozarēs ražotāju cenas palielinājās: atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā; materiālu pārstrādē – par 6,8%, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā – par 4,7%, elektrisko iekārtu ražošanā – par 3,5%, koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā– par 2,2%.

2009.gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar 2008.gada 4.ceturksni, ražotāju cenas kopumā samazinājās par 8,6%. Visstraujāk samazinājās cenas metālu ražošanā – par 24,6%, elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā – par 15,7%, koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā – par 11,1%.

2009.gadā, salīdzinājumā ar 2008.gada vidējo līmeni, ražotāju cenas samazinājās par 4,7%. Lielākais ražotāju cenu samazinājums šajā laika periodā bija vērojams metālu ražošanā (par 37,6%). Atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā; materiālu pārstrādē ražotāju cenas samazinājās par 27,9%, koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā – par 14,8%.

 

Sagatavojusi Cenu statistikas departamenta
Ražotāju cenu indeksu daļa
Diāna Krūmiņa
tālrunis 67366784

______________________

1) galvenokārt piena pārstrādē un siera ražošanā, kā arī gaļas un mājputnu gaļas produktu ražošanā
2) galvenokārt zāģēšanā, ēvelēšanā un impregnēšanā

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi