Preses relīze

Pašvaldību palīdzība dzīvokļu apstākļu uzlabošanai 2005.gadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka pašvaldības 2005.gadā piešķīra dzīvokļus 3416 personām, tai skaitā 1770 (52%) personām - labiekārtotus dzīvokļus. 2005.gadā, salīdzinot ar 2004.gadu, pašvaldības piešķīra par 557 (14%) dzīvokļiem mazāk.

Pašvaldības dzīvokļu sadales kārtība

  

Saņēma dzīvokļus
2005. gadā

Tai skaitā
 labiekārtotus dzīvokļus

Pavisam, personas

3416

1770

no tām
bija pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa apstākļu uzlabošanai:

    nodrošināmas pirmām kārtām

1491

765

    citas

1138

683

nebija uzskaitē

787

322

Procentos

 

 

Pavisam, personas

100

100

no tām
bija pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa apstākļu uzlabošanai:

nodrošināmas pirmām kārtām

44

43

citas

33

39

nebija uzskaitē

23

18

Pašvaldības stihiskās nelaimēs un avārijās cietušajiem sniedza neatliekamu palīdzību ārpus kārtas, izīrējot dzīvojamās telpas bez reģistrācijas pašvaldības palīdzības reģistrā. Turklāt daļa dzīvokļu tika piešķirta personām, kas bija ar mieru dzīvot neprestižos dzīvojamos rajonos un sliktāk apsaimniekotās dzīvojamās mājās. Pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļu apstākļu uzlabošanai nereģistrētas personas 2005.gadā, salīdzinot ar 2004.gadu, saņēma par 116 (13%) dzīvokļiem mazāk. Īpaši strauji samazinājās labiekārtotu dzīvokļu piešķiršana pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļu apstākļu uzlabošanai nereģistrētām personām - par 169 (34%) labiekārtotiem dzīvokļiem mazāk nekā iepriekšējā gadā.

Pašvaldību dzīvokļi dzīvokļa apstākļu uzlabošanai 2005.gadā tika piešķirti 197 (44%) pagastos.

2006.gada 1.janvārī pašvaldību palīdzības reģistros dzīvokļa apstākļu uzlabošanai bija 18864 personas, tai skaitā 11511 persona, kura ar dzīvojamo platību nodrošināma pirmām kārtām.

Pašvaldību palīdzība dzīvokļa apstākļu uzlabošanai

(personas)

 

 

Saņēma
dzīvokļus
2005.gadā

No tām reģistrētas dzīvokļa apstākļu uzlabošanai

Bija pašvaldību palīdzības reģistros dzīvokļa apstākļu uzlabošanai
2006.gada 1.janvārī

pirmām kārtām

citas

Pavisam

3416

1491

1925

18864

tai skaitā:

 

  

  

  

republikas pilsētās

1528

1108

420

14456

no tām:

  

 

 

 

Rīga

776

694

82

12166

Daugavpils

228

123

105

693

Liepāja

276

130

146

439

Jelgava

55

36

19

96

Jūrmala

92

64

28

455

Ventspils

65

43

22

196

Rēzekne

36

18

18

411

rajona pilsētās

592

195

397

2370

novados

274

91

183

892

pagastos

1022

97

925

1146

2005.gadā sociālajās mājās un sociālajos dzīvokļos dzīvojošo cilvēku skaits palielinājās par 136 (2%) cilvēkiem.

Sociālo dzīvojamo fondu raksturojošie rādītāji 2006.gada 1.janvārī

 

Sociālās
 mājas

Sociālie
 dzīvokļi

Mājas/ dzīvokļi

84

1210

Kopējā platība, m²

80820

42051

Dzīvojamās istabas

2399

1861

Pastāvīgi dzīvojošie ģimenes, vieninieki

1757

1161

cilvēki

3091

2787

tai skaitā:

 

 

pensionāri

1447

631

bērni

518

949

Kopējā platība uz vienu cilvēku, m²

26

15

2006.gada 1.janvārī no visiem sociālajās mājās un sociālajos dzīvokļos dzīvojošajiem cilvēkiem 35% bija pensionāri un 25% - bērni.

Sagatavojusi Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
Tālr.7366969
Ilgvars Kaparkalējs

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi