Preses relīze

Par cenu un darba samaksas izmaiņām 2006.g. 3.cet.

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī 2006.g. III ceturksnī sasniedza 304,91 latus, kas ir par 22,8% vairāk nekā 2005.g. III ceturksnī. Lielāks darba samaksas pieaugums bija privātajā sektorā – par 24,1%. Sabiedriskajā sektorā 1) pieaugums veidoja 21,9%.

Mēneša vidējā neto darba samaksa valstī šajā periodā palielinājās par 23,0% un sasniedza 218,24 latus. Reālais darba samaksaspieaugums 2) 2006.g. III ceturksnī, salīdzinot ar 2005.g. III ceturksni, bija 15,4%.

Mēneša vidējā bruto darba samaksa 2006.g. III ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada III ceturksni, visstraujāk augusi tādās nozarēs kā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde – no 258 līdz 353 latiem jeb par 37%, būvniecība – no 222 līdz 299 latiem jeb par 35%, veselība un sociālā aprūpe – no 240 līdz 300 latiem jeb par 25%.

Starp Latvijas reģioniem bruto darba samaksa 2006.g. III ceturksnī visvairāk palielinājusies Pierīgas reģionā – par 26,0% un Rīgā – par 23,8%, bet vismazāk –Latgales reģionā – par 19,3%.

Mēneša vidējā darba samaksa
(latos)

2005.g. III cet.

2006.g.
I cet.

2006.g.
II cet.

2006.g.
III cet.

2006.g. III cet. pieaugums pret 2005.g. III cet., %

Valstī kopā

bruto darba samaksa

248.21

268.59

292.00

304.91

22.8

no tās regulārās izmaksas 3)

230.85

249.89

267.20

281.10

21.8

neto darba samaksa

177.40

192.60

209.04

218.24

23.0

tai skaitā:

sabiedriskajā sektorā 1)

bruto darba samaksa

283.27

300.99

337.72

345.44

21.9

no tās regulārās izmaksas 3)

255.50

281.51

298.13

309.47

21.1

neto darba samaksa

201.75

215.40

241.15

246.66

22.3

budžeta iestādēs

bruto darba samaksa

267.90

283.98

319.78

326.95

22.0

no tās regulārās izmaksas 3)

241.35

266.07

277.96

287.54

19.1

neto darba samaksa

190.91

203.50

228.69

233.47

22.3

valsts un pašvaldību komercsabiedrībās

bruto darba samaksa

311.98

332.74

371.88

380.56

22.0

no tās regulārās izmaksas 3)

281.93

310.34

336.56

351.11

24.5

neto darba samaksa

221.99

237.62

264.86

271.72

22.4

privātajā sektorā

bruto darba samaksa

229.06

251.47

267.96

284.22

24.1

no tās regulārās izmaksas 3)

217.36

233.10

250.86

266.48

22.6

neto darba samaksa

164.11

180.55

192.16

203.75

24.2

Mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem
(latos)

2005.g. III ceturksnis

2006.g. III ceturksnis

bruto darba samaksa

no tās regulārās izmaksas3)

neto darba samaksa

bruto darba samaksa

no tās regulārās izmaksas3)

neto darba samaksa

Pavisam

248.21

230.85

177.40

304.91

281.10

218.24

Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība

215.63

201.19

155.92

257.29

238.87

185.86

Zvejniecība

156.15

153.82

113.64

167.57

164.09

122.70

Rūpniecība - pavisam

241.84

225.36

173.74

298.02

277.58

214.77

tai skaitā:

  ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

258.22

249.08

182.58

352.95

339.07

252.22

  apstrādes rūpniecība

225.48

215.33

161.85

277.70

262.16

200.20

  elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

395.52

317.03

285.97

489.39

419.04

352.30

Būvniecība

222.38

215.20

158.45

299.43

284.01

213.37

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu, motociklu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts

196.66

186.71

141.97

245.98

231.37

177.07

Viesnīcas un restorāni

156.58

151.45

113.09

192.88

184.19

139.87

Transports, glabāšana un sakari

291.14

264.85

206.99

336.31

310.97

240.51

tai skaitā:

  sauszemes transports; cauruļvadu transports

243.16

214.16

171.87

288.90

264.28

207.10

  ūdens transports

944.51

898.12

784.48

901.51

866.19

734.31

  gaisa transports

855.73

819.84

597.24

1009.51

998.08

711.56

  transporta papilddarbība un palīgdarbība; tūrisma aģentūru darbība

339.33

321.40

238.14

366.24

344.28

257.62

  pasts un telekomunikācijas

313.29

287.56

223.87

372.87

340.03

266.97

Finanšu starpniecība

556.98

513.21

393.11

662.71

597.91

468.25

Operācijas ar nekustamo īpašumu, noma, datorpakalpojumi, zinātne un citi komercpakalpojumi

265.06

248.24

188.44

335.22

309.18

237.85

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

347.04

293.12

245.76

421.20

337.91

298.14

Izglītība

233.11

224.30

166.75

279.85

268.09

201.76

Veselība un sociālā aprūpe

240.45

233.69

171.23

300.27

292.17

213.94

Sabiedriskie, sociālie un individuālie pakalpojumi

208.98

194.88

149.37

256.17

238.41

183.36

  no tiem atpūta. kultūra un sports

204.43

189.72

145.50

257.48

238.22

183.45

Mēneša vidējā darba samaksa pa reģioniem
(latos)

2005.g. III cet.

2006.g.
I cet.

2006.g.
II cet.

2006.g.
III cet.

2006.g. III cet. pieaugums pret 2005.g. III cet., %

Valstī kopā

bruto darba samaksa

248.21

268.59

292.00

304.91

22.8

no tās regulārās izmaksas 3)

230.85

249.89

267.20

281.10

21.8

neto darba samaksa

177.40

192.60

209.04

218.24

23.0

tai skaitā:

Rīga

bruto darba samaksa

282.80

308.89

335.37

350.01

23.8

no tās regulārās izmaksas 3)

258.98

281.94

301.54

317.87

22.7

neto darba samaksa

201.01

220.17

238.75

249.20

24.0

Pierīgas reģions

bruto darba samaksa

230.90

253.29

277.54

290.95

26.0

no tās regulārās izmaksas 3)

219.90

240.02

260.27

274.73

24.9

neto darba samaksa

165.37

181.47

198.23

208.06

25.8

Vidzemes reģions

bruto darba samaksa

197.75

210.55

227.95

237.61

20.2

no tās regulārās izmaksas 3)

189.01

204.33

215.46

227.09

20.1

neto darba samaksa

142.85

153.30

165.11

172.55

20.8

Kurzemes reģions

bruto darba samaksa

209.66

220.14

239.41

251.97

20.2

no tās regulārās izmaksas 3)

200.07

211.39

226.57

237.99

19.0

neto darba samaksa

150.85

159.88

173.89

181.99

20.6

Zemgales reģions

bruto darba samaksa

201.27

216.63

234.79

243.44

21.0

no tās regulārās izmaksas 3)

192.42

208.98

221.68

230.56

19.8

neto darba samaksa

145.74

157.05

170.45

176.13

20.9

Latgales reģions

bruto darba samaksa

180.00

190.05

205.35

214.81

19.3

no tās regulārās izmaksas 3)

171.69

183.79

192.92

200.95

17.0

neto darba samaksa

131.11

138.85

149.44

156.47

19.3

___________________
1) Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, nodibinājumi, biedrības un fondi, un to komercsabiedrības. Informācijā nav ietverti dati par nodibinājumiem, biedrībām un fondiem, un to komercsabiedrībām.

2) Aprēķināts, dalot mēneša vidējās neto darba samaksas augšanas tempu procentos ar patēriņa cenu augšanas tempu procentos x 100 – 100.

3) Nav ietverti dati par neregulāro darba samaksu, ko neaprēķina katru mēnesi – ceturkšņa un gada prēmijām, prēmijām svētkos, 13.algu u.c., kā arī piemaksām pie atvaļinājuma, atvaļinājuma pabalstiem un kompensācijām par neizmantoto atvaļinājumu.

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Tālr. 7366666
Ervīns Rekke

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi