Preses relīze

Par cenu un darba samaksas izmaiņām 2006.g. 2.cet.


Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī 2006.g. II ceturksnī sasniedza 292,00 latus, kas ir par 21,8% vairāk kā 2005.g. II ceturksnī. Lielākais darba samaksas pieaugums bija privātajā sektorā – 23,2% un komercsabiedrībās ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk (turpmāk valsts un pašvaldību komercsabiedrības) - 21,6%.

Neskatoties uz straujāku darba samaksas pieaugumu privātajā sektorā, joprojām sabiedriskajā sektorā4) tā ir augstāka. Tā, piemēram, analizējot regulāro darba samaksu, 2006.g. II ceturksnī sabiedriskajā sektorā tā bija 298,13 lati, bet privātajā sektorā – 250,86 lati jeb par 47 latiem lielāka.

Mēneša vidējā neto darba samaksa valstī šajā periodā palielinājās par 21,7% un sasniedza 209,04 latus. Reālās darba samaksaspieaugums1) 2006.g. II ceturksnī, salīdzinot ar 2005.g. II ceturksni, bija 14,5%.

Apskatot datu pa lielākajām nozarēm, mēneša bruto darba samaksa 2006.g. II ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada II ceturksni, visstraujāk augusi būvniecībā – no 201 lata līdz 269 latiem jeb par 33%, kā arī veselībā un sociālajā aprūpē – no 223 latiem līdz 295 latiem jeb par 32%.

Starp Latvijas reģioniem regulārā darba samaksa3) šajā pašā periodā visvairāk palielinājusies Pierīgas reģionā – par 24,7% un Rīgā – par 20,7%, bet vismazāk – Latgales reģionā – par 15,5%.

Mēneša vidējā darba samaksa
(latos)

2005.g.
II cet.

2006.g.
I cet.2)

2006.g.
II cet.

2006.g. I cet. pieaugums pret 2005.g. I cet., %

2006.g. II cet. pieaugums pret 2005.g. II cet., %

Valstī kopā

bruto darba samaksa

239.80

268.59

292.00

19.0

21.8

no tās regulārās izmaksas 3)

222.66

249.89

267.20

18.4

20.0

neto darba samaksa

171.78

192.60

209.04

19.1

21.7

tai skaitā:

sabiedriskajā sektorā 4)

bruto darba samaksa

279.63

300.99

337.72

17.8

20.8

no tās regulārās izmaksas 3)

251.61

281.51

298.13

18.3

18.5

neto darba samaksa

199.82

215.40

241.15

18.0

20.7

budžeta iestādēs

bruto darba samaksa

265.84

283.98

319.78

15.2

20.3

no tās regulārās izmaksas 3)

240.88

266.07

277.96

15.4

15.4

neto darba samaksa

190.17

203.50

228.69

15.4

20.3

valsts un pašvaldību komercsabiedrībās

bruto darba samaksa

305.72

332.74

371.88

22.0

21.6

no tās regulārās izmaksas 3)

271.91

310.34

336.56

23.1

23.8

neto darba samaksa

218.08

237.62

264.86

22.4

21.5

privātajā sektorā

bruto darba samaksa

217.43

251.47

267.96

20.7

23.2

no tās regulārās izmaksas 3)

206.39

233.10

250.86

19.2

21.5

neto darba samaksa

156.04

180.55

192.16

20.7

23.1


Mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem
(latos)

2005.g. II

ceturksnis

2006.g. I

ceturksnis 2)

2006.g. II

ceturksnis

bruto darba samaksa

no tās regulārās izmaksas

neto darba samaksa

bruto darba samaksa

no tās regulārās izmaksas

neto darba samaksa

bruto darba samaksa

no tās regulārās izmaksas

neto darba samaksa

Pavisam

239.80

222.66

171.78

268.59

249.89

192.60

292.00

267.20

209.04

Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība

201.32

187.62

145.66

231.81

215 95

167.61

242.53

228.46

173.98

Zvejniecība

161.23

150.03

117.55

195.16

191.20

142.46

180.78

167.93

131.95

Rūpniecība - pavisam

229.63

217.50

165.36

252.01

240.55

182.18

276.68

260.95

199.42

tai skaitā:

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

253.43

246.50

181.44

283.58

274.09

203.29

315.38

306.05

225.60

apstrādes rūpniecība

214.11

204.67

154.36

239.36

228.08

173.19

261.37

247.29

188.51

elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

371.31

333.25

265.86

370.96

357.55

266.89

423.87

390.50

304.60

Būvniecība

201.43

193.66

144.26

239.52

229.34

171.69

268.61

253.70

192.02

Vairumtirdzniecība un mazum-irdzniecība; automobiļu, motociklu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts

189.71

179.37

137.20

221.58

207.74

160.19

236.20

221.14

170.47

Viesnīcas un restorāni

146.28

141.35

106.15

169.14

163.15

123.19

182.28

175.16

132.15

Transports, glabāšana un sakari

tai skaitā:

281.46

253.15

200.89

307.36

280.14

219.34

325.94

300.86

232.36

sauszemes transports; cauruļvadu transports

231.35

203.57

165.56

243.99

231.75

175.51

278.88

254.59

198.80

ūdens transports

828.57

769.15

689.64

1004.50

974.81

803.11

1183.19

969.21

966.42

gaisa transports

762.07

727.40

527.03

910.44

906.54

622.43

997.35

965.93

679.29

transporta papilddarbība un palīgdarbība; tūrisma aģentūru darbība

335.76

312.48

236.35

336.40

316.48

237.04

362.69

340.16

256.90

pasts un telekomunikācijas

315.19

281.63

223.14

409.93

319.10

289.70

348.99

326.26

248.26

Finanšu starpniecība

551.77

493.76

385.96

698.77

529.84

489.22

664.04

573.85

466.65

Operācijas ar nekustamo īpašumu, noma, datorpakalpojumi, zinātne un citi komercpakalpojumi

258.67

238.27

183.91

289.42

269.98

205.43

324.34

290.73

230.34

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

335.26

287.97

238.20

356.62

320.27

254.69

414.80

332.43

294.60

Izglītība

241.64

230.92

173.46

252.78

245.12

181.37

271.81

253.97

195.23

Veselība un sociālā aprūpe

223.10

215.13

160.27

267.34

262.15

190.92

294.95

284.56

211.44

Sabiedriskie, sociālie un individuālie pakalpojumi

205.17

190.05

146.51

226.29

211.92

162.56

248.83

228.26

177.59

no tiem atpūta, kultūra un sports

201.08

187.36

143.13

231.54

216.52

165.53

256.64

233.72

182.77


Mēneša vidējā darba samaksa pa reģioniem
(latos)

2005.g.
II cet.

2006.g.
I cet.2)

2006.g.
II cet.

2006.g. I cet. pieaugums pret 2005.g. I cet., %

2006.g. II cet. pieaugums pret 2005.g. II cet., %

Valstī kopā

bruto darba samaksa

239.80

268.59

292.00

19.0

21.8

no tās regulārās izmaksas 3)

222.66

249.89

267.20

18.4

20.0

neto darba samaksa

171.78

192.60

209.04

19.1

21.7

tai skaitā:

Rīga

bruto darba samaksa

272.47

308.89

335.37

20.2

23.1

no tās regulārās izmaksas 3)

249.85

281.94

301.54

19.3

20.7

neto darba samaksa

194.04

220.17

238.75

20.4

23.0

Pierīgas reģions

bruto darba samaksa

220.99

253.29

277.54

20.1

25.6

no tās regulārās izmaksas 3)

208.68

240.02

260.27

20.2

24.7

neto darba samaksa

158.42

181.47

198.23

20.0

25.1

Vidzemes reģions

bruto darba samaksa

191.38

210.55

227.95

18.4

19.1

no tās regulārās izmaksas 3)

181.71

204.33

215.46

18.2

18.6

neto darba samaksa

138.95

153.30

165.11

18.5

18.8

Kurzemes reģions

bruto darba samaksa

206.80

220.14

239.41

13.9

15.8

no tās regulārās izmaksas 3)

195.15

211.39

226.57

14.2

16.1

neto darba samaksa

149.53

159.88

173.89

14.2

16.3

Zemgales reģions

bruto darba samaksa

196.35

216.63

234.79

19.0

19.6

no tās regulārās izmaksas 3)

186.33

208.98

221.68

18.6

19.0

neto darba samaksa

142.80

157.05

170.45

18.3

19.4

Latgales reģions

bruto darba samaksa

174.57

190.05

205.35

16.2

17.6

no tās regulārās izmaksas 3)

167.08

183.79

192.92

15.5

15.5

neto darba samaksa

127.16

138.85

149.44

16.1

17.5

___________________
1) Aprēķināts, dalot mēneša vidējās neto darba samaksas augšanas tempu procentos ar patēriņa cenu augšanas tempu procentos x 100 – 100.

2) Dati precizēti.

3) Nav ietverta neregulārā darba samaksa, ko neaprēķina katru mēnesi – ceturkšņa un gada prēmijas, prēmijas svētkos, 13.alga u.c., kā arī piemaksas pie atvaļinājuma, atvaļinājuma pabalsts un kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu.

4) Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, nodibinājumi, biedrības un fondi, un to komercsabiedrības. Informācijā nav ietverti dati par biedrībām un fondiem, un to komercsabiedrībām.

Paskaidrojums

Bruto darba samaksā kā neregulārās izmaksas ietverts atvaļinājuma pabalsts, kas maksāts Iekšlietu ministrijas sistēmas specializētā valsts civildienesta ierēdņiem par laikposmu no 2001.gada līdz 2004.gadam. Tapēc 2006.gada II ceturksnī bruto darba samaksas pieaugums ir lielāks nekā regulāro izmaksu pieaugums.

 

Sagatavojusi Sociālās statistikas departamenta
Darba samaksas statistikas daļa
Tālr. 7366666
Ervīns Rekke

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi