Preses relīze

Cenu un darba samaksas izmaiņas 2006.gada 1 ceturksnī

Pamatojoties uz cenu reģistrācijas rezultātiem un darba samaksas statistikas veiktajiem aprēķiniem, Centrālā statistikas pārvalde informē:

Patēriņa cenas 2006.g. I ceturksnī, salīdzinot ar 2005.g. I ceturksni, ir pieaugušas par 7,0%, bet mēneša

vidējā neto darba samaksa valstī kopā šajā periodā palielinājās par 19,2%. Reālās darba samaksas1) pieaugums bija 11,4%.

Sabiedriskajā sektorā2) neto darba samaksa pieauga par 18,0%,tai skaitā budžeta iestādēs - par 15,4%,bet komercsabiedrībās ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk (turpmāk valsts un pašvaldību komercsabiedrības) - par 22,4%.

Privātā sektora darbinieku mēneša vidējā neto darba samaksa 2006.g. I ceturksnī, salīdzinot ar 2005.g. I ceturksni, cēlās par 20,8%.

Bruto darba samaksa valstī kopā pieauga par 19,2%,sabiedriskajā sektorā – par 17,8%,budžeta iestādēs – par 15,3%, valsts un pašvaldību komercsabiedrībās – par 22,0%,bet privātajā sektorā – par 20,8%.

Darba samaksas pieaugumu valstī sekmēja minimālās mēneša darba algas palielināšana no 80 līdz 90 latiem, bet neto darba samaksas pieaugumu - mēneša neapliekamā minimuma paaugstināšana no 26 līdz 32 latiem un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojuma par apgādībā esošo personu palielināšana no 18 līdz 22 latiem mēnesī no 2006.gada 1.janvāra.

Mēneša vidējā darba samaksa

latos

 

2005.g.

2005.g. I cet.

2006.g. I cet.

2006.g. I cet. pieaugums pret 2005.g. I cet., %

Valstī kopā

 

 

 

 

bruto darba samaksa

245.75

225.64

268.94

19.2

no tās regulārās izmaksas 3)

225.34

211.06

250.26

18.6

neto darba samaksa

175.87

161.69

192.81

19.2

tai skaitā:

 

 

 

 

sabiedriskajā sektorā 2)

 

 

 

 

bruto darba samaksa

284.86

255.50

301.05

17.8

no tās regulārās izmaksas 3)

251.55

237.97

281.56

18.3

neto darba samaksa

203.24

182.54

215.43

18.0

budžeta iestādēs

 

 

 

 

bruto darba samaksa

273.30

246.42

284.06

15.3

no tās regulārās izmaksas 3)

239.94

230.47

266.16

15.5

neto darba samaksa

195.20

176.39

203.53

15.4

valsts un pašvaldību komercsabiedrībās

bruto darba samaksa

306.76

272.68

332.80

22.0

no tās regulārās izmaksas 3)

273.54

252.16

310.33

23.1

neto darba samaksa

218.46

194.16

237.67

22.4

privātajā sektorā

 

 

 

 

bruto darba samaksa

224.00

208.37

251.81

20.8

no tās regulārās izmaksas 3)

210.72

195.48

233.49

19.4

neto darba samaksa

160.66

149.63

180.76

20.8

Mēneša vidējā neto darba samaksa pa darbības veidiem

2005.g.

2005.g. I ceturksnis

2006.g. I ceturksnis

latos

pret iepriek-
šējo
gadu, %

latos

pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu, %

latos

pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu,%

Pavisam

175.87

17.0

161.69

16.5

192.81

19.2

Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība

152.89

18.9

141.95

15.3

167,62

18.1

Zvejniecība

116.84

24.6

107.62

18.8

142,43

32.3

Rūpniecība - pavisam

168.36

17.2

152.65

15.1

182,38

19.5

tai skaitā:

 

 

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

183.31

16.1

167.59

8.3

203,19

21.2

Apstrādes rūpniecība

157.43

17.6

144.63

14.6

173,30

19.8

elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

268.72

15.3

223.14

18.1

268,58

20.4

Būvniecība

150.70

21.3

130.27

13.8

173,49

33.2

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu, motociklu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts

140.45

16.6

131.69

15.3

159,44

21.1

Viesnīcas un restorāni

110.02

17.5

100.33

10.6

125,05

24.6

Transports, glabāšana un sakari

202.13

17.7

188.84

17.2

219,54

16.3

tai skaitā:

 

 

 

 

 

 

sauszemes transports; cauruļvadu transports

164.94

18.4

148.39

21.0

176,77

19.1

ūdens transports

704.96

55.5

513.77

89.7

803,30

56.4

gaisa transports

556.60

43.3

457.22

31.7

622,44

36.1

transporta papilddarbība un palīgdarbība; tūrisma aģentūru darbība

239.63

14.8

223.52

15.5

233,85

4.6

pasts un telekomunikācijas

228.28

10.5

243.66

4.8

290,12

19.1

Finanšu starpniecība

406.97

20.6

411.57

27.9

482,84

17.3

Operācijas ar nekustamo īpašumu, noma, datorpakalpojumi, zinātne un citi komercpakalpojumi

186.37

14.1

170.70

12.6

205,07

20.1

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

250.35

18.7

219.75

20.1

254,69

15.9

Izglītība

172.72

13.5

161.76

17.8

181,32

12.1

Veselība un sociālā aprūpe

166.38

17.8

149.23

13.6

191,23

28.1

Sabiedriskie, sociālie un individuālie pakalpojumi

148.97

20.1

135.90

18.2

161,88

19.1

no tiem atpūta, kultūra un sports

145.96

20.3

133.40

17.6

164,94

23.6

__________________

1)

Aprēķināts, dalot mēneša vidējās neto darba samaksas augšanas tempu procentos ar patēriņa cenu augšanas tempu procentos x 100 – 100.

2)

Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, sabiedriskās organizācijas un to komercsabiedrības. Informācijā nav ietverti dati par sabiedriskajām organizācijām un to komercsabiedrībām.

3)

Nav ietverti dati par neregulāro darba samaksu, ko neaprēķina katru mēnesi – ceturkšņa un gada prēmijas, prēmijas svētkos, 13.alga u.c., kā arī piemaksas pie atvaļinājuma, atvaļinājuma pabalsts un kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu.

Sagatavoja Sociālās statistikas departamenta
Darba samaksas statistikas daļa
Tālr. 7366666
Ervīns Rekke

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi