Preses relīze

Cenu un darba samaksas izmaiņas 2005.gadā un 2005.gada IV ceturksnī

Pamatojoties uz cenu reģistrācijas rezultātiem un darba samaksas statistikas veiktajiem aprēķiniem, Centrālā statistikas pārvalde ziņo sekojošo:

1. Gada vidējās patēriņa cenas 2005.gadā, salīdzinot ar 2004.gadu, ir pieaugušas par 6,7%, bet mēneša vidējā neto darba samaksa valstī kopā šajā periodā palielinājās par 17,0%. Reālās darba samaksas4) pieaugums bija 9,7%.

Sabiedriskajā sektorā1) neto darba samaksa pieauga par 17,6%, tai skaitā budžeta iestādēs - par 16,7%, bet komercsabiedrībās ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk (turpmāk valsts un pašvaldību komercsabiedrības) - par 20,0%.

Privātā sektora darbinieku mēneša vidējā neto darba samaksa 2005.gadā, salīdzinot ar 2004.gadu, cēlās par 17,1%.

Bruto darba samaksa valstī kopā pieauga par 16,5%, sabiedriskajā sektorā – par 17,2%, budžeta iestādēs – par 16,4%, valsts un pašvaldību komercsabiedrībās – par 19,5%, bet privātajā sektorā – par 16,5%.

2. Patēriņa cenas 2005.g. IV ceturksnī, salīdzinot ar 2004.g. IV ceturksni, pieauga par 7,3%, bet mēneša vidējā neto darba samaksa valstī kopā palielinājās par 17,3%, tai skaitā sabiedriskajā sektorā - par 17,3%, budžeta iestādēs - par 16,3%, bet valsts un pašvaldību komercsabiedrībās - par 19,6%.

Privātajā sektorā mēneša vidējā neto darba samaksa 2005.g. IV ceturksnī, salīdzinot ar 2004.g. IV ceturksni, pieauga par 18,2%.

Mēneša vidējā darba samaksa

(latos) 

2004.g.

2004.g.
IV cet.

2005.g.

2005.g.
I cet. 3)

2005.g.
II cet. 3)

2005.g.
III cet. 3)

2005.g.
IV cet.

Valstī kopā

bruto darba samaksa

210.94

229.92

245.75

225.64

239.80

248.21

268.67

no tās regulārās izmaksas 2)

195.22

204.47

225.34

211.06

222.66

230.85

236.32

neto darba samaksa

150.27

163.74

175.87

161.69

171.78

177.40

192.13

tai skaitā:

sabiedriskajā sektorā 1)

bruto darba samaksa

243.03

274.72

284.86

255.50

279.63

283.27

321.31

no tās
regulārās izmaksas 2)

217.12

228.75

251.55

237.97

251.61

255.50

261.18

neto darba samaksa

172.79

195.21

203.24

182.54

199.82

201.75

229.03

budžeta iestādēs 

bruto darba samaksa

234.87

270.32

273.30

246.42

265.84

267.90

313.03

no tās
regulārās izmaksas 2)

210.22

223.74

239.94

230.47

240.88

241.35

247.05

neto darba samaksa

167.26

192.07

195.20

176.39

190.17

190.91

223.32

valsts un pašvaldību komercsabiedrībās

bruto darba samaksa

256.61

282.41

306.76

272.68

305.72

311.98

337.23

no tās
regulārās izmaksas 2)

228.59

237.51

273.54

252.16

271.91

281.93

288.41

neto darba samaksa

181.99

200.70

218.46

194.16

218.08

221.99

240.01

privātajā sektorā

bruto darba samaksa

192.32

204.15

224.00

208.37

217.43

229.06

240.23

no tās 
regulārās izmaksas 2)

182.49

190.48

210.72

195.48

206.39

217.36

222.81

neto darba samaksa

137.20

145.65

160.66

149.63

156.04

164.11

172.21

Mēneša vidējās darba samaksas pieaugums pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu

(procentos) 

 

2005.g.

2005.g.

I cet. 3)

2005.g.

II cet. 3)

2005.g.

III cet. 3)

2005.g.

IV cet.

Valstī kopā

bruto darba samaksa

16.5

15.8

15.5

17.5

16.9

no tās regulārās izmaksas 2)

15.4

14.0

15.6

16.4

15.6

neto darba samaksa

17.0

16.5

16.2

17.8

17.3

reālā darba samaksa 4)

9.7

9.2

9.1

10.6

9.3

tai skaitā:

 

 

 

 

 

sabiedriskajā sektorā 1)

bruto darba samaksa

17.2

18.5

16.5

17.1

17.0

no tās regulārās izmaksas 2)

15.9

16.3

17.5

15.6

14.2

neto darba samaksa

17.6

19.0

17.3

17.1

17.3

reālā darba samaksa 4)

10.2

11.5

10.1

10.0

9.3

budžeta iestādēs

bruto darba samaksa

16.4

18.7

16.6

15.1

15.8

no tās regulārās izmaksas 2)

14.1

16.2

17.3

13.3

10.4

neto darba samaksa

16.7

19.2

17.0

15.1

16.3

reālā darba samaksa 4)

9.4

11.7

9.9

8.1

8.4

valsts un pašvaldību komercsabiedrībās

bruto darba samaksa

19.5

19.2

17.7

21.4

19.4

no tās
regulārās izmaksas 2)

19.7

17.3

18.9

20.6

21.4

neto darba samaksa

20.0

19.8

19.0

21.4

19.6

reālā darba samaksa 4)

12.5

12.3

11.7

14.0

11.5

privātajā sektorā

 

 

 

 

 

bruto darba samaksa

16.5

14.1

15.2

18.4

17.7

no tās
regulārās izmaksas 2)

15.5

12.6

14.6

17.2

17.0

neto darba samaksa

17.1

14.9

15.9

18.9

18.2

reālā darba samaksa 4)

9.7

7.7

8.8

11.6

10.2

1) Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, sabiedriskās organizācijas un to komercsabiedrības. Informācija neietver datus par sabiedriskajām organizācijām un to komercsabiedrībām.

 2) Nav ietverta neregulārā darba samaksa, ko neaprēķina katru mēnesi – ceturkšņa un gada prēmijas, prēmijas svētkos, 13.alga u.c., kā arī piemaksas pie atvaļinājuma, atvaļinājuma pabalsts un kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu.

 3)

Dati precizēti.

 4) Aprēķināts, dalot mēneša vidējās neto darba samaksas augšanas tempu procentos ar patēriņa cenu augšanas tempu procentos x 100 – 100.

Sagatavojusi Sociālās statistikas departamenta
Darba samaksas statistikas daļa
Tālr. 7366666
Ervīns Rekke

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi