Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2008. gadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2008. gada decembrī, salīdzinot ar novembri, samazinājās par 0,6%. Gada laikā (salīdzinājumā ar 2007. gada decembri) tās pieauga par 9,5%.

Ražotāju cenu pārmaiņas (procentos)


Salīdzinot ar iepriekšējo periodu

Salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu

visa rūpniecības produkcija

tai skaitā

visa rūpniecības produkcija

tai skaitā

vietējā tirgū realizētā

eksportētā

vietējā tirgū realizētā

eksportētā

Pavisam 2008.gadā

11,5

15,7

5,2

11,5

15,7

5,2

I ceturksnis

2,6

2,8

2,5

10,9

15,1

5,3

janvāris

1,4

1,1

1,8

11,0

15,2

5,3

februāris

1,7

1,8

1,5

11,4

15,5

5,7

marts

0,6

0,3

1,3

10,5

14,7

5,0

II ceturksnis

5,7

6,8

3,5

12,3

18,0

4,1

aprīlis

3,3

4,9

0,1

12,1

19,0

2,3

maijs

1,3

0,9

1,9

11,9

17,4

3,9

jūnijs

1,3

1,1

1,9

12,9

17,6

6,1

III ceturksnis

1,9

1,1

3,5

12,5

15,3

8,5

jūlijs

0,3

-0,2

1,3

12,4

16,2

7,1

augusts

0,9

0,7

1,4

13,1

15,5

9,8

septembris

-1,0

-0,6

-1,8

12,1

14,3

8,8

IV ceturksnis

-0,1

3,1

-6,5

10,3

14,4

2,7

oktobris

1,4

3,9

-3,6

11,5

15,5

4,3

novembris

-1,5

-0,8

-2,8

10,0

14,2

2,1

decembris

-0,6

-0,3

-1,2

9,5

13,5

1,6

Aizvadītā gada decembrī, salīdzinot ar novembri, ražotāju cenu kopējo līmeni visvairāk pazemināja cenu kritums koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā (par 0,3 procentpunktiem), metālu ražošanā (par 0,2 procentpunktiem), pārtikas produktu un dzērienu, ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošanā, mēbeļu un citur neklasificētā ražošanā, kā arī gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošanā (par 0,1 procentpunktu katrā nozarē). Vienlaicīgi cenu pieaugums otrreizējā pārstrādē kopējo ražotāju cenu līmeni paaugstināja par 0,3 procentpunktiem.

Gada laikā vislielāko iespaidu uz ražotāju cenu kopējo līmeni, palielinot to par 7,6 procentpunktiem, atstāja tarifu kāpums elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē. Cenu pieaugums pārtikas produktu un dzērienu ražošanā kopējo cenu līmeni paaugstināja par 1,4 procentpunktiem, ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošanā - par 0,4 procentpunktiem, gatavo metālizstrādājumu, iekārtu, mehānismu un darba mašīnu, kā arī citu transportlīdzekļu ražošanā - par 0,3 procentpunktiem katrā nozarē. Savukārt cenu kritums koksnes un koka iztrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā ražotāju cenu līmeni pazemināja par 1,6 procentpunktiem, otrreizējā pārstrādē – par 0,4 procentpunktiem, metālu ražošanā – par 0,1 procentpunktu.

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2008. gada decembrī svarīgākajās rūpniecības nozarēs

Cenu indekss(2007. XII=100)

Cenu pārmaiņas (%) 2008. gada decembrī, salīdzinot ar

2008. gada novembri

2007. gada decembri

Visa rūpniecība

109,5

-0,6

9,5

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

107,4

0,3

7,4

Apstrādes rūpniecība

102,1

-0,9

2,1

Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

106,6

-0,3

6,6

Tekstilizstrādājumu ražošana

102,0

-0,6

2,0

Apģērbu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana

111,0

-1,3

11,0

Koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošana

90,6

-1,7

-9,4

Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana

104,0

-1,1

4,0

Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

105,7

0,2

5,7

Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

116,1

-3,5

16,1

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

104,2

-0,5

4,2

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

102,1

0,4

2,1

Metālu ražošana

97,1

-4,4

-2,9

Gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošana

107,5

-2,9

7,5

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

113,6

0,7

13,6

Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana

108,8

1,0

8,8

Citu transportlīdzekļu ražošana 1

113,8

0,5

13,8

Mēbeļu ražošana; citur neklasificēta ražošana

100,6

-3,0

0,6

Otrreizējā pārstrāde

75,7

17,9

-24,3

Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

146,3

0,3

46,3

Elektroenerģija, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgāde

147,5

0,3

47,5

Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale

107,9

0,0

7,9

1 Kuģu būve un remonts, kā arī sliežu transporta līdzekļu ražošana.

Pērnā gada 4. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, ražotāju cenas kopumā samazinājās par 0,1%. Vislielākais cenu kritums bija vērojams otrreizējā pārstrādē (par 47,1%) un metālu ražošanā (par 34,7%). Cenu samazinājums bija vērojams arī nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā (par 3,0%), elektrisko mašīnu un aparātu ražošanā (par 2,5%), mēbeļu un citur neklasificētā ražošanā (par 2,1%), koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā (par 1,9%). Vienlaikus ražotāju cenas palielinājās elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē (par 19,4%), apģērbu ražošanā (par 5,0%), iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā (par 2,8%), ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošanā (par 2,7%).

2008. gada 4. ceturksnī, salīdzinot ar 2007. gada 4. ceturksni, ražotāju cenas kopumā palielinājās par 10,3%. Visstraujāk pieauga tarifi elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē - par 48,8%. Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošanā ražotāju cenas pieauga par 18,5%, iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā – par 15,6%. Vienlaikus nozīmīgākā cenu pazemināšanās bija otrreizējā pārstrādē (par 28,0%), koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā (par 10,8%).

Vidēji 2008. gadā, salīdzinājumā ar 2007. gada vidējo līmeni, ražotāju cenas pieauga par 11,5%. Lielākais cenu kāpums bija elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē - par 31,5%, ūdens ieguvē, attīrīšanā un sadalē – par 24,7%, metālu ražošanā – par 19,7%, pārtikas produktu un dzērienu ražošanā – par 18,1%, ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošanā – par 16,9%.

Ražotāju cenu indeksu dinamika kopš 2006. gada pa mēnešiem (iepriekšējā gada decembris=100)

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tālr. 67366784
Diāna Krūmiņa

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi