Preses relīze

CSP iesaistās klimata pārmaiņu mazināšanas projektā, lai izstrādātu reģionālo datu vākšanas un ziņošanas sistēmu

Centrālā Statistikas pārvalde (CSP) 2021. gadā uzsāks darbu pie Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas projekta “Klimata pārmaiņu politikas integrācija nozaru un reģionālajā politikā”.

Projekta mērķis ir uzlabot valsts klimata pārmaiņu politikas plānošanu un palielināt tās integrāciju nozaru un reģionālajā politikā.

Projekta laikā paredzēts izstrādāt papildu klimata pārmaiņu politikas plānošanas rīkus, piemēram, izstrādāt reģionālo datu vākšanas un ziņošanas sistēmu, lai veicinātu klimata pārmaiņu politikas plānošanu un ieviešanu reģionālajā līmenī. Paredzēts atjaunot un uzlabot Latvijas klimata pārmaiņu scenāriju 2100. gadam, lai nodrošinātu politikas plānošanu atbilstoši jaunākajām prognozēm.

Projekts paredz arī klimata pārmaiņu politikas integrēšanu nozaru un reģionālajās politikās un aktivitātēs, tai skaitā, pašreizējās prakses novērtējumu un ieteikumu izstrādi, lai integrētu klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās klimata pārmaiņām aspektus tādās nozarēs kā finanses, apdrošināšana, ēku, ceļu un dzelzceļu būvniecība, teritorijas izmantošanas plānošana, pārplānošana..

Projektu īstenos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) partnerībā ar CSP, VSIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” un Norvēģijas Vides aģentūru un to paredzēts īstenot līdz 2023. gada 28. septembrim.

Plašāka informācija par Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.‑2021. gada perioda programmu „Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” tīmekļvietnē www.norwaygrants.lv.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366621, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Armands Plāte
Lauksaimniecības un vides statistikas departaments

E-pasts: Armands.Plate@csb.gov.lv
Tālr.: 67366894

 

Publicēšanas datums
Ieteikt