Preses relīze

Iznākusi jaunā Latvijas statistikas gadagrāmata

Izdota Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) “Latvijas statistikas gadagrāmata 2020”. Ikgadējais datu krājums veidots, atlasot svarīgākos CSP datubāzē pieejamos datus, kas papildināti ar datu vizualizācijām tematisko karšu vai grafiku veidā.

Statistikas gadagrāmatas svarīgāko saturu ilustrē kartes un citi vizuālie uzskates līdzekļi. Šogad gadagrāmatā ir publicēta jauna karte par pastāvīgo iedzīvotāju skaitu blīvi apdzīvotās teritorijās.

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits blīvi apdzīvotās teritorijās* 2020. gada sākumāDiagram, engineering drawing

Description automatically generated

Izdevumā ir 14 tematiskās sadaļas: ģeogrāfiskās ziņas; ekonomika un finanses; uzņēmējdarbība; iedzīvotāji; darba tirgus; veselības aprūpe; izglītība un kultūra; sociālie procesi; rūpniecība, būvniecība un tirdzniecība; transports un tūrisms; preču ārējā tirdzniecība; lauksaimniecība; enerģētika; zinātne, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, kā arī Latvijas sociālie un ekonomiskie rādītāji salīdzinājumā ar citām valstīm.

Gadagrāmatas sagatavošanā izmantoti CSP un citu iestāžu rīcībā esošie statistikas dati, CSP veiktās aptaujas, kā arī dati no valsts reģistriem un citām informācijas sistēmām.

Latvijas statistikas gadagrāmatu CSP izdod jau 73. reizi kopš 1921. gada. Jaunajā publikācijā dati atspoguļoti par 2019. gadu salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Statistikas gadagrāmata latviešu un angļu valodā satura ziņā ir visapjomīgākā no visām CSP izdotajām statistikas publikācijām. Gadagrāmatu var lejupielādēt CSP tīmekļa vietnē sadaļā “Publikācijas” .

*Blīvi apdzīvota teritorija ir no administratīvā un teritoriālā iedalījuma neatkarīga nošķirta teritorija – apmešanās vai darba vieta, kurā kaimiņos vai netālu ir vismaz 50 pastāvīgie iedzīvotāji vai nodarbinātie.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.:
67366621, 27880666

 

Publicēšanas datums
Ieteikt