Preses relīze

Iznākusi jaunā Latvijas statistikas gadagrāmata

Izdota Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) “Latvijas statistikas gadagrāmata 2019”. Ikgadējais datu krājums veidots, atlasot svarīgākos CSP datubāzē www.csb.gov.lv/lv/statistika/db pieejamos datus, kas papildināti ar datu vizualizācijām tematisko karšu vai grafiku veidā.

Statistikas gadagrāmatas svarīgāko saturu ilustrē kartes un citi vizuālie uzskates līdzekļi. Šogad gadagrāmatā ir publicēta jauna karte par satiksmes intensitāti galvenajos un reģionālajos autoceļos.

Gada vidējā diennakts satiksmes intensitāte valsts galvenajos un reģionālajos autoceļos 2018. gadā

Gada vidējā diennakts satiksmes intensitāte valsts galvenajos un reģionālajos autoceļos 2018. gadā

Izdevumā ir 14 tematiskās sadaļas: ģeogrāfiskās ziņas; ekonomika un finanses; uzņēmējdarbība; iedzīvotāji; darba tirgus; veselības aprūpe; izglītība un kultūra; sociālie procesi; rūpniecība, būvniecība un tirdzniecība; transports un tūrisms; preču ārējā tirdzniecība; lauksaimniecība; enerģētika; zinātne, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Gadagrāmatas sagatavošanā izmantoti CSP un citu iestāžu rīcībā esošie statistikas dati, CSP veiktās aptaujas, kā arī dati no valsts reģistriem un citām informācijas sistēmām.

Latvijas statistikas gadagrāmatu CSP izdod jau 72. reizi kopš 1921. gada. Jaunajā publikācijā dati atspoguļoti par 2018. gadu salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Statistikas gadagrāmata latviešu un angļu valodā satura ziņā ir visapjomīgākā no visām CSP izdotajām statistikas publikācijām. Gadagrāmatu var lejupielādēt CSP tīmekļa vietnē sadaļā “Publikācijas” .

 

No 2020. gada sākuma tā būs apskatāma un iegādājama CSP Informācijas centrā Lāčplēša ielā 1.

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.:
67366621, 27880666

 

Publicēšanas datums
Ieteikt