Preses relīze

Izdota jaunā Latvijas statistikas gadagrāmata

Izdota Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) “Latvijas statistikas gadagrāmata, 2018”. Ikgadējais datu krājums veidots, atlasot svarīgākos CSP datubāzē pieejamos datus, kas papildināti ar efektīvām datu vizualizācijām tematisko karšu vai grafiku veidā.

Statistikas gadagrāmatas svarīgāko saturu ilustrē kartes un citi vizuālie uzskates līdzekļi. Vairākas kartes izveidotas no jauna, piemēram, pastāvīgo iedzīvotāju skaits ne tikai pilsētās, bet arī ciemos; mēneša vidējo bruto darba ienākumu mediāna; 13. Saeimas vēlēšanu rezultāti u.c.

Fragments no kartes, kas attēlo pastāvīgo iedzīvotāju skaitu pilsētās un ciemos un blīvumu novados 2018. gada sākumā
Fragments no kartes, kas attēlo pastāvīgo iedzīvotāju skaitu pilsētās un ciemos un blīvumu novados 2018. gada sākumā

Izdevumā ir 14 tematiskās sadaļas: ģeogrāfiskās ziņas; ekonomika un finanses; uzņēmējdarbība; iedzīvotāji; darba tirgus; veselības aprūpe; izglītība un kultūra; sociālie procesi; rūpniecība, būvniecība un tirdzniecība; transports un tūrisms; preču ārējā tirdzniecība; lauksaimniecība; enerģētika; zinātne, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Gadagrāmatas sagatavošanā izmantoti CSP un citu iestāžu rīcībā esošie statistikas dati, CSP veiktās aptaujas, kā arī dati no valsts reģistriem un citām informācijas sistēmām.

Latvijas statistikas gadagrāmatu CSP izdod jau 71. reizi kopš 1921. gada. Jaunajā publikācijā dati atspoguļoti par 2017. gadu salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Statistikas gadagrāmata latviešu un angļu valodā satura ziņā ir visapjomīgākā no visām CSP izdotajām statistikas publikācijām. Gadagrāmatu var lejupielādēt sadaļā "Publikācijas"

No janvāra vidus tā būs apskatāma un iegādājama CSP Informācijas centrā Lāčplēša ielā 1.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366924, 27880666

 

Publicēšanas datums
Ieteikt