Preses relīze

2. ceturksnī nodarbināto iedzīvotāju īpatsvars sasniedzis 61,8%

2016. gada 2. ceturksnī Latvijā bija nodarbināti 898,5 tūkstoši jeb 61,8 % iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) Darbaspēka apsekojuma rezultāti.

Gada laikā nodarbinātības līmenis palielinājās par 0,9 procentpunktiem, bet nodarbināto skaits – par 0,3 tūkstošiem. Salīdzinot ar 1. ceturksni, 2016. gada 2. ceturksnī nodarbinātības līmenis palielinājās par 0,8 procentpunktiem, bet nodarbināto skaits – par 9,3 tūkstošiem. Salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, lielākais nodarbināto skaita pieaugums bija izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu sfērā, lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē, kā arī būvniecībā.

Kopš 2012. gada beigām nodarbinātības līmenis Latvijā ir pārsniedzis Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu vidējo līmeni (2016. gada 1. ceturksnī ES – 58,2 %), taču 2016. gada 2. ceturksnī tas bija zemākais starp Baltijas valstīm – Igaunijā nodarbinātības līmenis bija 66,9 %, bet Lietuvā – 62,5 %.

Datu avots: Eurostat datubāze, 2016. gada 2. ceturkšņa dati – Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Darbaspēka apsekojums

2016. gada 2. ceturksnī nodarbinātības līmenis jauniešiem 15 līdz 24 gadu vecumā bija 33,0 %, kas ir par 1,6 procentpunktiem zemāks nekā attiecīgajā periodā pērn. Nodarbināti bija 63 tūkstoši jauniešu (2015. gada 2. ceturksnī – 70,3 tūkstoši).

2016. gada 2. ceturksnī pamatdarbā nodarbinātie nedēļā nostrādāja vidēji 38,5 stundas, kas ir par 0,2 stundām vairāk nekā 2015. gada 2. ceturksnī.

Darbaspēka apsekojuma dati liecina, ka 2016. gada 2. ceturksnī 45,1 % darba ņēmēju darba samaksa pēc nodokļu nomaksas bija līdz 450,00 eiro mēnesī (par 3,8 procentpunktiem mazāk nekā 2015. gada 2. ceturksnī), t.sk. 20,9 % saņēma minimālo darba algu vai mazāk, un gada laikā to īpatsvars samazinājies par 2 procentpunktiem. 30,1 % darba ņēmēju saņēma darba samaksu robežās no 450,01 līdz 700 eiro (par 1,2 procentpunktiem mazāk nekā pirms gada), bet 17,3 % darba ņēmēju neto darba samaksa bija robežās no 700,01 līdz 1400,00 eiro – par 3,7 procentpunktiem vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Neto darba samaksu virs 1400 eiro saņēma 2,5 % darba ņēmēju (par 0,7 procentpunktiem vairāk nekā 2015. gada 2. ceturksnī). 3,5 % darba ņēmēju atalgojums netika aprēķināts vai izmaksāts, bet 1,5 % darba samaksas lielumu nenorādīja.

Darba ņēmēju sadalījums pēc mēneša neto (pēc nodokļu nomaksas) darba samaksas lieluma pamatdarbā, %

 

2015. gada 2. ceturksnis

2016. gada 1. ceturksnis

2016. gada 2. ceturksnis

Darba ņēmēji

100,0

100,0

100,0

Līdz 450,00 EUR

48,9

43,7

45,1

tai skaitā

darba ņēmēji, kuri saņēma minimālo darba algu vai mazāk

22,9

20,6

20,9

450,01 – 700,00 EUR

31,3

30,8

30,1

700,01 – 1400,00 EUR

13,6

17,4

17,3

1400,01 EUR un vairāk

1,8

2,9

2,5

Netika aprēķināta vai izmaksāta

2,2

2,9

3,5

Netika norādīta

2,2

2,3

1,5

 
Datu avots: CSP Darbaspēka apsekojums

2016. gada 2. ceturksnī Darbaspēka apsekojums notika 3,8 tūkstošos mājsaimniecību, kurās aptaujāja 7,2 tūkstošus iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Plašāka informācija par Darbaspēka apsekojuma rezultātiem pieejama CSP datubāzē sadaļā Nodarbinātība un bezdarbs.

 

Mediju jautājumi:
Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366621, 27880666
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

Papildu informācija par datiem:
Zaiga Priede
Nodarbinātības statistikas daļa
E-pasts: Zaiga.Priede@csb.gov.lv
Tālr.: 67366886

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi