Preses relīze

Ekspertu sanāksmes par sezonālo koriģēšanu

4. oktobrī CSP notika Sezonālās koriģēšanas ekselences centra (Seasonal Adjustment Centre of Excellence, SACE) darba sanāksme. SACE mērķis ir nodrošināt Eiropas Statistikas un Eiropas Centrālo banku sistēmu locekļiem atbalstu laikrindu sezonālās koriģēšanas jautājumos un aktivitātēs. Viens no galvenajiem SACE uzdevumiem ir atbalstīt JDemetra+ programmas ieviešanu statistikas ražošanas procesā, kā arī nodrošināt JDemetra+ attīstību. SACE grupā darbojas piecas nacionālās statistikas iestādes no Francijas, Itālijas, Latvijas, Portugāles un Apvienotās Karalistes, kā arī Beļģijas nacionālā banka.

5. oktobrī CSP notika Sezonālas koriģēšanas lietotāju grupas (Seasonal Adjustment User Group, SAUG) darba sanāksme. SAUG sadarbojas ar SACE, lai nodrošinātu JDemetra+ programmas attīstību un izplatīšanu. SAUG grupas mērķis ir izvērtēt SACE darbu. SAUG nodrošina plašākam lietotāju un institūciju lokam iespēju piedalīties SACE darbā. Viens no galvenajiem SAUG biedru uzdevumiem ir JDemetra+ testēšana. SAUG grupā ir pārstāvji no nacionālajām statistikas iestādēm, nacionālajām bankām, ES statistikas biroja Eurostat un Eiropas Centrālās bankas.

Publicēšanas datums
Ieteikt