Preses relīze

Turpinās darbs pie oficiālās statistikas portāla izveides

20. jūnijā Centrālā statistikas pārvalde (CSP) organizēja sanāksmi statistikas iestādēm par paveikto oficiālās statistikas portāla izveidē. Tajā CSP un piesaistītā apakšuzņēmēja SIA “Agile & co” pārstāvji iepazīstināja ar potenciālajiem risinājumiem, kurus izmantos portāla veidošanā, un sniedza ieskatu tā satura piegādes procesos.

Vairāk nekā 40 iestāžu iesaiste oficiālās statistikas sagatavošanā un statistikas publicēšanas koplietošanas risinājumu neesamība ir radījusi situāciju, ka katrai iestādei jāvelta laiks un resursi, lai nodrošinātu statistikas un metadatu publicēšanu. Izveidojot kopīgu publicēšanas un vizualizēšanas risinājumu, gan iestāžu, gan datu lietotāju resursi tiks izmantoti racionālāk,” norāda CSP Informācijas un komunikācijas departamenta direktors Uldis Ainārs.

Šobrīd statistiku, kura nav pieejama CSP datubāzē, iestādes publicē atbilstoši to pieejamajiem resursiem speciāli veidotās tīmekļa vietnēs, XLS datnēs iestādes mājaslapā, DOC vai PDF datnēs. Oficiālās statistikas portālā visu iestāžu sagatavotā statistika būs pieejama vienotā un lietotājam draudzīgā formātā.

Projekta kopējais finansējums ir 0,5 milj. eiro, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 425 000 eiro un valsts budžeta finansējums – 75 000 eiro. Tā mērķi ir paaugstināt resursu izmantošanas efektivitāti oficiālās statistikas publicēšanā; vispusīgi informēt sabiedrību un veicināt oficiālās statistikas izmantošanu lēmumu pieņemšanā; nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret visiem oficiālās statistikas lietotājiem; veicināt pareizu datu interpretāciju; nodrošināt lietotājiem ērtu oficiālās statistikas atkalizmantošanu, mašīnlasīšanas iespējas; veicināt zinātnisko pētījumu veikšanu un pētījumu rezultātu izmantošanu.

*Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.1. pasākums "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība". Projekta Nr.2.2.1.1/17/I/002.

 

Kopbilde – sanāksmes dalībniekus uzrunā Informācijas un komunikācijas departamenta vietniece Gundega Kuzmina
Sanāksmes dalībniekus uzrunā CSP Informācijas un komunikācijas departamenta direktora vietniece Gundega Kuzmina.

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366621, 27880666

 

Publicēšanas datums
Ieteikt