Preses relīze

2015. gadā nodarbinātības līmenis bija 60,8 %, nodarbināto skaits audzis par 11,4 tūkstošiem

2015. gadā Latvijā bija nodarbināti 896,1 tūkstoši jeb 60,8 % iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) Darbaspēka apsekojuma rezultāti. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2015. gadā nodarbinātības līmenis palielinājās par 1,7 procentpunktiem, bet nodarbināto skaits – par 11,4 tūkstošiem. Nodarbinātības līmenis vīriešiem ir palielinājies par 1,5 procentpunktiem, bet sievietēm – par 1,8 procentpunktiem. 2015. gada 4. ceturksnī nodarbināti bija 900 tūkstoši iedzīvotāju, kas ir par 2 tūkstošiem jeb 0,2 % mazāk nekā 3. ceturksnī. Nodarbinātības līmenis 2015. gada 4. ceturksnī saglabājās tāds pats kā 3. ceturksnī – 61,4 %.

2015. gadā lielākais nodarbināto skaita pieaugums bija lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē, kā arī veselībā un sociālajā aprūpē, savukārt vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, automobiļu un motociklu remonta nozarē, kā arī apstrādes rūpniecībā bija lielākais nodarbināto skaita samazinājums.

2015. gadā no kopējā nodarbināto skaita 3,3 tūkstoši bija iesaistīti Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos, piemēram, algotos pagaidu sabiedriskajos darbos, saglabājot reģistrētā bezdarbnieka statusu. 2015. gada 4. ceturksnī tādu iedzīvotāju bija 4,7 tūkstoši.

Kopš 2012. gada beigām nodarbinātības līmenis Latvijā ir pārsniedzis Eiropas Savienības valstu vidējo līmeni (2015. gada 3. ceturksnī – 58,5 %), bet kopš 2014. gada beigām – arī Lietuvas nodarbinātības līmeni. Visaugstākais nodarbinātības līmenis Baltijas valstīs ir Igaunijai – 2015. gada 4. ceturksnī tas bija 65,0 %, bet viszemākais Lietuvā – 60,7 %.

2015. gadā nodarbinātības līmenis jauniešiem 15 līdz 24 gadu vecumā bija 34,5 %, kas ir par 2 procentpunktiem lielāks nekā 2014. gadā. 2015. gadā nodarbināti bija 69,4 tūkstoši jauniešu (2014. gadā – 69,1 tūkstotis).

2015. gada 4. ceturksnī nodarbināto jauniešu skaits, salīdzinot ar 3. ceturksni, nedaudz palielinājās (par 4 tūkstošiem jeb 6 %), sasniedzot 70,5 tūkstošus.

2015. gadā pamatdarbā nodarbinātie nedēļā nostrādāja vidēji 38,3 stundas, kas ir par 0,3 stundām mazāk nekā 2014. gadā. 2015. gada 4. ceturksnī pamatdarbā nodarbinātie nedēļā nostrādāja vidēji 37,5 stundas –par 1,8 stundām mazāk nekā 3. ceturksnī.

Darbaspēka apsekojumā iegūtā informācija liecina, ka 2015. gadā salīdzinājumā ar 2014. gadu par 4,8 procentpunktiem samazinājies darba ņēmēju īpatsvars, kuri saņēma darba samaksu līdz 450,00 eiro pēc nodokļu nomaksas. Par 2,6 procentpunktiem pieauga to darba ņēmēju īpatsvars, kuri saņēma minimālo darba algu vai mazāk. Taču jāņem vērā, ka 2014. gadā minimālā darba alga bija 320 eiro, bet 2015. gadā – 360 eiro. Par 3,2 procentpunktiem pieaudzis darba ņēmēju īpatsvars, kuru darba samaksa bija robežās no 450,01 līdz 700,00 eiro pēc nodokļu nomaksas.

Darba ņēmēju sadalījums pēc mēneša neto (pēc nodokļu nomaksas) darba samaksas lieluma pamatdarbā, %

 

2014. gads

2015. gads

2015. gada

1. ceturksnis

2. ceturksnis

3. ceturksnis

4. ceturksnis

Darba ņēmēji

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Līdz 450,00 EUR

53,3

48,5

51,2

48,9

48,3

45,7

tai skaitā

darba ņēmēji, kuri saņēma minimālo darba algu vai mazāk

19,1

21,7

20,7

22,9

22,7

20,4

450,01 – 700,00 EUR

27,1

30,3

30,1

31,3

28,6

31,4

700,01 – 1400,00 EUR

13,3

14,3

13,4

13,6

14,3

16,1

1400,01 EUR un vairāk

1,8

2,3

1,9

1,8

3,1

2,5

Netika aprēķināta vai izmaksāta

2,0

2,6

1,6

2,2

3,3

2,7

Netika norādīta

2,5

2,0

1,8

2,2

2,4

1,6

2015. gadā Darbaspēka apsekojums notika 15,8 tūkstošos mājsaimniecību, kur aptaujāja 30,3 tūkstošus iedzīvotāju 15 līdz 74 gadu vecumā. 2015. gada 4. ceturksnī apsekojums notika 3,8 tūkstošos mājsaimniecību, kur aptaujāja 7,2 tūkstošus iedzīvotāju 15 līdz 74 gadu vecumā.

Plašāka informācija par nodarbinātības statistiku pieejama CSP vietnē sadaļā “Nodarbinātība un bezdarbs – galvenie rādītāji”. Darbaspēka apsekojuma rezultāti publicēti CSP datu bāzē sadaļā “Nodarbinātība un bezdarbs” (īstermiņa statistikas dati un ikgadējie statistikas dati).

 

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča, Kristīne Romanovska
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366924, 67366621, 27880666
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Zaiga Priede
Nodarbinātības statistikas daļa
E-pasts: Zaiga.Priede@csb.gov.lv
Tālr.: 67366886

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi