Preses relīze

26.-27. novembrī CSP notika sanāksme starp CSP, Igaunijas, Lietuvas statistikas iestāžu pārstāvjiem (ar foto)

Sanāksme norisinājās granta programmas projekta "ES iekšējās tirdzniecības statistikas metožu saskaņošana" ietvaros.

Sanāksmes mērķis bija Baltijas valstu veiktās tā sauktās „spoguļstatistikas”* izpētes sākotnējo rezultātu analīze savstarpējā preču tirdzniecībā.

Tika veikta lielāko datu asimetriju analīze Latvijas, Lietuvas un Igaunijas preču izvedumā salīdzinājumā ar atbilstošo divu partnervalstu preču ievedumu Kombinētās nomenklatūras sīkākajā detalizācijā, t.i., 8 - zīmju līmenī.

Sanāksmes gaitā tika pārrunātas Baltijas valstu „spoguļstatistikā” atklātās problēmas, izveidots kopsavilkums par datu asimetriju cēloņiem. Baltijas valstis vienojās par datu saskaņošanu, lai samazinātu šīs asimetrijas.

Tika novērtēti Granta programmas projekta rezultāti un pārrunātas tālākās aktivitātes un rekomendācijas, kā izvairīties no datu asimetrijas starp Baltijas valstīm SIMSTAT projekta kontekstā, kurš paredz, ka katra Eiropas Savienības dalībvalsts vāks datus tikai par preču izvedumu uz citām dalībvalstīm, bet savukārt dati par preču ievedumu tiks iegūti, ņemot par pamatu partnervalstu preču izvedumu.

* konkrētas valstsārējās tirdzniecības statistikas datu salīdzināšana ar partnervalstu atbilstošiem datiem.

Publicēšanas datums
Ieteikt