Preses relīze

CSP datubāzēs IKP izteikts 2010. gada salīdzināmajās cenās

Sākot ar 30. septembri, Centrālā statistikas pārvalde (CSP) datus par iekšzemes kopproduktu (IKP) sāk publicēt 2010. gada salīdzināmajās cenās, nomainot atsauces gadu no 2000. gada uz 2010. gadu.

Atsauces gads ir gads, kura cenās tiek pārrēķināta IKP un tā rādītāju laikrinda, tādējādi iegūstot iespēju salīdzināt IKP un tā rādītāju apjoma izmaiņas pret jebkuru laikrindas gadu.

Jaunā laikrinda ļauj labāk analizēt ekonomikā notiekošos procesus, jo salīdzināmā perioda tuvums atsauces gadam samazina strukturālo izmaiņu ietekmi uz kopsummām.

Ņemot vērā, ka datu lietotājiem aktuālāki ir IKP dati tieši par pēdējiem gadiem, atsauces gadu maina uz jaunāku, lai samazinātu matemātiskās novirzes, kas rodas, rādītājus summējot uz augstāku līmeni, piemēram, summējot datus par pievienoto vērtību katrā nozarē, lai iegūtu kopējo pievienoto vērtību. Jo tālāk salīdzināmais periods atrodas no atsauces gada, jo lielākas novirzes rodas starp atsevišķu zemāka līmeņa rādītāju kopsummu un augstāka līmeņa rādītāju.

Par atsauces gadu parasti tiek ņemts gads, kurš beidzas ar „0” vai „5”. Atsauces gada nākamā nomaiņa paredzēta 2019. gadā, kad dati tiks publicēti 2015. gada cenās.

 

 

Papildu informācija:
Gada nacionālo kontu daļa
Tālr. 67366846
Intars Abražuns

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi