Preses relīze

85% skolēnu mācās svešvalodas; 95% pieaugušo zina vismaz vienu svešvalodu

Vispārizglītojošajās skolās svešvalodas apgūst 85% no kopējā skolēnu skaita*. Sākumskolā (1.-6.klase) svešvalodas apgūst 73% no visiem skolēniem, pamatizglītības posmā (7.-9.klase) – 98% skolēnu, bet vidusskolā (10.-12.klase) visi skolēni mācās svešvalodas. 51% no skolēniem, kuri apgūst svešvalodas, mācās divas un vairāk svešvalodas.

Svešvalodu apguve vispārizglītojošajās skolās 2012./2013.mācību gadā (procentos)

 

Pavisam

1.-6.kl.

7.-9.kl.

10.-12.kl.

Skolēni, kuri apgūst svešvalodas

100

100

100

100

Mācās 1 svešvalodu

48.9

79.6

26.3

17.9

Mācās 2 svešvalodas

47.7

19.9

72.3

70.6

Mācās 3 un vairāk svešvalodas

3.4

0.5

1.4

11.5

Lielākā daļa skolēnu (97,9%) mācās angļu valodu, tai seko krievu valoda (39,7%). Vācu valodu apgūst 13,4% skolēnu, bet franču valodu mācās 2,2% skolēnu.

Svešvalodu apguve vispārizglītojošajās skolās sadalījumā pēc valodas (procentos)

Skolēni, kuri mācās

Pavisam

1.-6.kl.

7.-9.kl.

10.-12.kl.

angļu valodu

97.9

97.4

98.4

98.5

krievu valodu

39.7

15.2

63.5

57.4

vācu valodu

13.4

6.5

11.7

29.0

franču valodu

2.2

1.1

1.0

5.8

Bez jau minētajām valodām skolās apgūst arī arābu, dāņu, igauņu, itāļu, japāņu, ivritu, ķīniešu, latīņu, lietuviešu, norvēģu, poļu, somu, spāņu un zviedru valodas.

95% Latvijas pieaugušo iedzīvotāju no 25 līdz 64 gadiem pārvalda vismaz vienu svešvalodu, bet 5% nezina nevienu svešvalodu, liecina Centrālās statistikas pārvaldes veiktā pieaugušo izglītības apsekojuma dati**. Saskaņā ar ES statistikas biroja Eurostat jaunākajiem datiem*** vismaz vienu svešvalodu zina vidēji 65,7% ES iedzīvotāju. Svešvalodu prasmju ziņā Latvija ierindojas pirmajā trijniekā Eiropas Savienībā tūdaļ aiz Lietuvas, kur vismaz vienu svešvalodu pārvalda 97,3% iedzīvotāju, un Luksemburgas, kur vismaz vienu svešvalodu zina 98,9% iedzīvotāju.

Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju – 46% zina divas svešvalodas. Tam seko 36% iedzīvotāju, kas pārvalda vienu svešvalodu, bet trīs un vairāk svešvalodas zina 13% pieaugušo.Lielākā daļa pieaugušo – 57% pārvalda krievu valodu. Angļu valodu māk 49%, bet vācu valodu – 18% iedzīvotāju.

Iedzīvotāju svešvalodu zināšanas sadalījumā pēc to skaita (procentos)

 

Kopā visi iedzīvotāji

Vīrieši

Sievietes

Zina 1 svešvalodu

35.6

37.7

33.8

Zina 2 svešvalodas

46.2

44.2

47.9

Zina 3 svešvalodas

13.1

12.0

14.2

Nezina nevienu svešvalodu

5.1

6.1

4.1

Iedzīvotāju svešvalodu zināšanas sadalījumā pēc dzimuma (procentos)

 

Kopā visi iedzīvotāji

Vīrieši

Sievietes

Krievu valoda

56.6

57.4

55.8

Angļu valoda

48.9

46.3

51.3

Vācu valoda

18.3

17.2

19.3

Lietuviešu valoda

1.9

2.0

1.7

Franču valoda

1.7

1.0

2.4

Poļu valoda

1.5

2.0

1.1

Ukraiņu valoda

1.3

1.4

1.1

26.septembrī jau desmito reizi tiek svinēta Eiropas valodu diena. Eiropas valodu dienas atzīmēšana veicina valodu apgūšanu mūža garumā, kas ļauj iedzīvotājiem pilnvērtīgi piedalīties Eiropas demokrātijas procesos un profesionālajā attīstībā. Latvijā bērni svešvalodu mācīšanos sāk jau pirmskolas izglītības iestādēs.

* Informācija par 2012./2013.mācību gadu (LR Izglītības un zinātnes ministrijas dati).

** Pieaugušo izglītības apsekojuma informācija (2011.gads). Minētā informācija ir respondentu subjektīvais vērtējums, atbildot uz aptaujas jautājumiem.

*** Vidējos ES rādītājos neietilpst dati par Horvātiju, Somiju, Lielbritāniju un Īriju.

 

 

Papildu informācija:
Anita Švarckopfa
Kultūras, izglītības, zinātnes un veselības statistikas daļa
Tālrunis 67366648

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi