Preses relīze

Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2011.gadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2011.gadā rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 4759.2 milj. latu, 4.ceturksnī – 1238.2 milj. latu, tai skaitā decembrī – 395.3 milj. latu.

2011.gadā, salīdzinot ar 2010.gadu, rūpniecības produkcijas apjoms pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 8.9%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 11.5%, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē - par 8%, elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē – par 0.9%. Rūpniecības produkcijas pieaugumu galvenokārt ietekmēja kokapstrādes, metālapstrādes un iekārtu un ierīču remonta un uzstādīšanas nozaru sekmīgais darbs.

Lielākais rūpniecības produkcijas izlaides pieaugums apstrādes rūpniecībā bija automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanā – par 59.7%, elektrisko iekārtu ražošanā – par 48.1% un iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā – par 37.1%. Samazinājums 2011.gadā, salīdzinot ar 2010.gadu bija 4 nozarēs: ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā, dzērienu ražošanā, papīra un papīra izstrādājumu ražošanā, cita veida ražošanā (medicīnas instrumentu un piederumu ražošana, spēļu un rotaļlietu ražošana, sporta preču ražošana u.c.).

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss
(2005=100)

2011.gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar 2011.gada 3.ceturksni,rūpniecības produkcijas izlaide pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās samazinājās par 0.5%. Tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 0.4% un elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē - par 5%, bet apstrādes rūpniecībā bija pieaugums par 1.9%.

2011.gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 5.6%. Tai skaitāapstrādes rūpniecībā - par 9.1%, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 24%, bet elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē bija samazinājums par 6.8%.

2011.gada decembrī, salīdzinot ar 2011.gada novembri,rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās samazinājās par 2.4%, tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 1.6%, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 9% un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 4.9%.

2011.gada decembrī, salīdzinot ar iepriekšējā gada decembri, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 3.2%. Tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 53.1%, apstrādes rūpniecībā – par 9.6%, bet samazinājums bija elektroenerģijas un gāzes apgādē - par 14.9%.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(salīdzināmās cenās)

 

2011 I – XII % 
pret

2010 I-XII

(kalendāri izlīdzināts)

2011 X-XII % pret

2011 XII % pret

2011

VII-IX (sezonāli izlīdzināts)

2010 X-XII

(kalendāri izlīdzināts)

2011 XI

(sezonāli izlīdzināts)

2010 XII

(kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

8.9

-0.5

5.6

-2.4

3.2

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

8.0

-0.4

24.0

-9.0

53.1

Apstrādes rūpniecība

11.5

1.9

9.1

-1.6

9.6

Pārtikas produktu ražošana

0.9

0.0

0.5

-0.3

2.8

Tekstilizstrādājumu ražošana

1.5

-1.4

-1.1

-6.0

-9.4

Apģērbu ražošana

28.1

-12.5

1.8

-15.1

-10.9

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

12.4

4.6

14.4

2.2

16.9

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-3.5

18.8

5.3

3.0

3.3

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

12.3

5.7

5.4

-22.2

-15.4

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

23.9

12.1

21.0

-1.2

26.8

Metālu ražošana

0.0

-8.9

-15.3

2.1

-14.3

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

34.2

-2.4

27.5

-12.5

18.6

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

15.8

-1.5

14.4

8.3

30.9

Elektrisko iekārtu ražošana

48.1

10.3

60.9

3.9

70.3

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

59.7

-4.7

54.9

-2.7

58.8

Citu transportlīdzekļu ražošana (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana)

18.5

-22.1

-17.7

-32.4

-36.8

Mēbeļu ražošana

4.9

-3.0

-3.9

-0.8

0.3

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (kuģu un laivu remonts un apkope, visāda veida iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana)

14.6

5.7

23.6

16.7

57.7

Elektroenerģija un gāzes apgāde

0.9

-5.0

-6.8

-4.9

-14.9

 

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datubāzē.

                                             

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Tālr. 67366953
Ramona Skakunova

 1Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu.

Rūpniecības produkcijas apjomā, saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE 2.red., tiek iekļauta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība un elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, izņemot tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu. 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi