Preses relīze

Par ostu un lidostas darbības rezultātiem 2011.gada 4.ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2011.gada 4.ceturksnī kravu apgrozība Latvijas ostās bija 17,8 milj. t, kas ir par 13,9% vairāk nekā 2010.gada 4.ceturksnī. Kopumā 2011.gadā nosūtīto un saņemto kravu apjoms ostās sasniedza 68,8 milj. t, kas ir par 12,5% vairāk nekā gadu iepriekš.

Kravu apgrozība Latvijas ostās, milj. t

2011.gada 4.ceturksnī Latvijas ostās kuģos iekrāva un nosūtīja 15,6 milj. t kravu, kas ir par 10,9% vairāk nekā 2010.gada oktobrī–decembrī. Vairāk kā trešo daļu (34,5%) no nosūtītajām kravām veidoja ogles un nedaudz mazāk – naftas produkti (31,6%).

Svarīgākās no ostām nosūtītās kravas 2011.gadā

 

 

1. ceturksnis

2. ceturksnis

3. ceturksnis

4. ceturksnis

tūkst. t

izmaiņas
% pret

2010. gada
1. ceturksni

tūkst. t

izmaiņas
% pret

2010. gada
2. ceturksni

tūkst. t

izmaiņas
% pret

2010. gada
3. ceturksni

tūkst. t

izmaiņas
% pret

2010. gada
4. ceturksni

Pavisam

14931.8

+2.1

16141.9

+15.8

14378.4

+9.7

15576.2

+10.9

naftas produkti

5803.5

+8.8

5909.0

+29.9

4876.6

+16.9

4922.5

-5.3

ogles

4071.0

+3.0

5173.3

+30.6

4756.8

+43.7

5374.6

+37.2

kokmateriāli

1153.9

-0.6

1442.4

+1.5

1161.5

-26.9

1023.0

-17.7

minerālmēsli

1219.5

+39.1

1041.2

-2.4

979.9

-2.0

1277.5

+59.1

koksnes šķelda

316.4

-19.5

424.9

-12.9

383.4

-12.3

438.9

+8.9

mobilās kravas

346.6

+38.8

394.3

+24.7

406.8

+21.7

390.7

+24.5

dzelzsrūda

523.1

-32.8

411.0

-24.3

361.5

-30.1

159.8

-61.5

labība un labības produkti

237.1

-61.4

137.6

-63.2

315.6

-44.3

749.3

+49.0

kravas konteineros

279.0

+4.1

321.6

+0.2

353.5

+18.2

376.6

+26.9

pārējās kravas

981.7

-2.1

886.6

-1.7

782.8

-11.2

863.3

-9.6

2011.gada oktobrī–decembrī ostās saņemto un no kuģiem izkrauto kravu apjoms veidoja 2,2 milj. t, kas ir par 40,5% vairāk nekā 2010.gada oktobrī–decembrī. 19,8% no saņemtajām kravām veidoja kravas konteineros, 16,3% – mobilās kravas, 14,8% – naftas produkti un ogles – 12,1%.

Svarīgākās ostās saņemtās kravas 2011.gadā

 

 

1. ceturksnis

2. ceturksnis

3. ceturksnis

4. ceturksnis

tūkst. t

izmaiņas
% pret

2010. gada
1. ceturksni

tūkst. t

izmaiņas
% pret

2010. gada
2. ceturksni

tūkst. t

izmaiņas
% pret

2010. gada
3. ceturksni

tūkst. t

izmaiņas
% pret

2010. gada
4. ceturksni

Pavisam

1413.7

+43.3

1963.7

+47.7

2153.4

+42.6

2261.9

+40.5

kravas konteineros

382.7

+49.5

424.9

+24.9

464.5

+18.4

447.1

+15.4

mobilās kravas

274.3

+48.9

314.8

+29.9

355.2

+25.8

367.6

+34.8

celtniecības materiāli

52.5

+62.5

200.8

+11.9

373.5

+74.7

274.8

+84.9

ogles

131.2

-

166.2

+18.3 reizes

283.0

+6.6 reizes

296.6

+2.8 reizes

naftas produkti

150.0

-42.7

139.2

-41.6

245.3

+18.1

335.5

+3.8

labība un labības produkti

207.5

+2.7 reizes

239.4

+2.3 reizes

130.1

+24.4

194.8

+26.8

dažādi metāli un to izstrādājumi

84.3

+30.1 reizi

90.0

+2.7 reizes

65.4

+20.7

60.6

-23.3

cukurs

38.4

-28.4

230.0

+4.9 reizes

18.2

-40.3

-

-

pārējās kravas

92.8

-22.7

158.4

+16.9

218.2

+20.3

284.9

+2 reizes

Kravu apgrozība Rīgas ostā 2011.gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar 2010.gada 4.ceturksni, pieauga par 9,1% un bija 8,9 milj. t. Kuģos iekrauto kravu apjoms sasniedza 7,7 milj. t, kas ir par 5,2% vairāk, bet izkrauto – 1,2 milj. t jeb par 43,4% vairāk nekā iepriekšējā gada oktobrī–decembrī.

2011.gada 4.ceturksnī Ventspils ostā kravu apgrozība bija 7.2 milj. t, kas ir par 23,1% vairāk nekā 2010.gada 4.ceturksnī. Nosūtīto kravu apjoms pieauga par 20,9%, veidojot 6,6 milj. t, bet saņemto kravu apjoms palielinājās par 48,5%.

Kravu apgrozība Liepājas ostā 2011.gada 4.ceturksnī bija 1,4 milj. t, kas ir par 12,1% vairāk nekā 2010.gada 4.ceturksnī. Nosūtīto kravu apjoms sasniedza 1 milj. t, kas ir par 8,3 % vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Saņemto kravu apjoms pieauga par 26,1%.

Kravu apgrozība mazajās ostās 2011.gada 4.ceturksnī samazinājās līdz 0,3 milj. t, kas ir par 17,2% mazāk nekā 2010.gada 4.ceturksnī.

2011.gada 4.ceturksnī Rīgas pasažieru ostā pasažieru apgrozība bija 151,4 tūkst. pasažieru, kas ir par 1,9 % vairāk nekā 2010.gada oktobrī–decembrī.

Pasažieru apgrozība Rīgas pasažieru ostā, tūkst. pasažieru

2011.gada 4.ceturksnī pasažieru apgrozība Ventspils ostā bija 14 tūkst. pasažieru, 3,2 reizes vairāk, bet Liepājas ostā – 5,6 tūkst. pasažieru, par 30,8% vairāk nekā iepriekšējā gadā attiecīgajā periodā.

Lidostā “Rīga” 2011.gada 4.ceturksnī pasažieru apgrozība sasniedza 1,1 milj. pasažieru, kas veidoja pieaugumu par 4,4%, salīdzinot ar 2010.gada 4.ceturksni.

Pasažieru apgrozība lidostā “Rīga”, milj. pasažieru

Ar Latvijas aviokompāniju lidmašīnām 2011.gada 4.ceturksnī lidostā “Rīga” pasažieru apgrozība bija 0,7 milj. pasažieru, kas ir par 2,7% vairāk nekā iepriekšējā gadā attiecīgajā periodā. Savukārt ārvalstu aviokompāniju pakalpojumus izmantoja 0,4 milj. pasažieru, kas ir par 7,6% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

Lielākā pasažieru apgrozība lidostā “Rīga” 2011.gada 4.ceturksnī bija ar Lielbritānijas lidostām – 140,4 tūkst. pasažieru jeb par 3,7% vairāk, ar Vācijas lidostām (130,2 tūkst. pasažieru) – par 1,4% vairāk un ar Krievijas lidostām (105,3 tūkst. pasažieru) – par 46,4% vairāk, salīdzinot ar 2010.gada 4.ceturksni.

 

Sagatavojusi Transporta un tūrisma statistikas daļa
tālr.67366681
Vida Lukaševiča

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi