Preses relīze

Par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2011.gadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2011.gadā salīdzinājumā ar 2010.gada vidējo līmeni būvniecības izmaksas Latvijā palielinājās par 2,1%. Resursu pamatgrupās visvairāk pieauga izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai – par 10,2%. Savukārt strādnieku darba samaksa kritās par 1,0%, bet būvmateriālu cenas – par 0,3%.

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2011.gada decembrī, salīdzinot ar novembri, būvniecības izmaksas Latvijā palielinājās vidēji par 2,3%. Strādnieku darba samaksa pieauga par 6,1%, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 1,4%, bet būvmateriālu cenas – par 1,2%. Strādnieku darba samaksas kāpums galvenokārt ir izskaidrojams ar prēmiju un piemaksu izmaksāšanu gada nogalē.

Lielākā ietekme uz būvniecības izmaksu kopējo līmeni bija izmaksu pieaugumam transporta objektu būvē.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada decembri, būvniecības izmaksu kopējais līmenis pieauga par 4,9%. Mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas palielinājās par 13,2%, strādnieku darba samaksa – par 10,5%, bet būvmateriālu cenas samazinājās par 0,8%.

Gada laikā būvniecības izmaksu kopējo līmeni visvairāk ietekmēja izmaksu kāpums pazemes maģistrālo cauruļvadu izbūvē un transporta objektu būvē.

Būvniecības izmaksu pārmaiņas resursu pamatgrupās,
salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

 

Būvniecības izmaksu pārmaiņas sadalījumā pa objektu grupām,
salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi, %

2011.gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar 2010.gada 4.ceturksni, būvniecības izmaksas palielinājās vidēji par 4,3%. Izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai pieauga par 13,9%, bet strādnieku darba samaksa – par 5,9%. Būvmateriālu cenas samazinājās par 0,5%.

2011.gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedza vairāk nekā 150 būvuzņēmumi un 30 tirdzniecības uzņēmumi. Būvuzņēmumi sniedza informāciju par visu resursu cenām, tai skaitā par būvniecībā nodarbināto strādnieku darba samaksu, savukārt tirdzniecības uzņēmumi – tikai par būvmateriālu cenām. Izlasē bija iekļauti būvuzņēmumi, kam 2010.gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. Uzņēmumu īpatsvars ar darbu apjomu līdz 1 milj. latu bija 38%, bet 62% uzņēmumu pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1 milj. latu gadā.

Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē. Preses ziņojums par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2012.gada janvārī tiks publicēts 2012.gada 29.februārī.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Aļona Ivanova
tālr. 67366798

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi