Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2011.gadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2011.gadā salīdzinājumā ar 2010.gada vidējo līmeni ražotāju cenas palielinājās par 7,7% (vietējā tirgū realizētās produkcijas cenas pieauga par 8,7%, bet eksportētajai produkcijai – par 6,2%). Vislielākie cenu pieaugumi bija vērojami ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā (par 25,7%), metālu ražošanā (par 20,0%), poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā (par 15,6%), atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā; materiālu pārstrādē (par 12,7%).

Ražotāju cenas rūpniecībā 2011.gada decembrī, salīdzinot ar iepriekšējā gada decembri, palielinājās par 6,5%. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenas pieauga par 8,5%, bet eksportētajai produkcijai – par 3,8%. Lielākā paaugstinošā ietekme bija cenu pārmaiņām elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 12,1%), pārtikas produktu ražošanā (par 6,7%), metālu ražošanā (par 8,4%) un ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā (par 16,7%).

2011.gada decembrī salīdzinājumā ar novembri  kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā samazinājās par 0,1%. Ražotāju cenas vietējā tirgū realizētajai produkcijai palika nemainīgas, bet eksportētajai produkcijai samazinājās par 0,3%. Ietekmīgākie cenu samazinājumi bija vērojami koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 1,2%) un elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 0,5%).

Ražotāju cenu pārmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

 

Ražotāju cenu pārmaiņas 2011.gada decembrī

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%) 2011.gada decembrī, salīdzinot ar

2011.gada novembri

2010.gada decembri

Visa rūpniecības produkcija

100,0

-0,1

6,5

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,9

0,2

4,6

 

Apstrādes rūpniecība

70,2

0,0

5,1

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

23,0

-0,5

12,1

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,9

-0,1

0,7

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,0

8,5

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

0,9

-0,7

14,4

 

Apstrādes rūpniecība

53,8

-0,3

5,4

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

38,4

0,1

13,8

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

6,9

1,5

1,3

Eksportētā produkcija

100,0

-0,3

3,8

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3,2

0,6

0,8

 

apstrādes rūpniecība

92,5

0,2

4,9

 

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

2,2

-6,7

-1,6

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē.

Preses paziņojums par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2012.gada janvārī tiks publicēts 2012.gada 21.februārī.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Diāna Krūmiņa
Tālr. 67366784

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi