Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2011.gada novembrī

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2011.gada novembrī bija 1 200.7 milj. latu par 4.2% jeb 52.7 milj. latu mazāk nekā iepriekšējā mēnesī un par 19.3% jeb 194.3 milj. latu vairāk nekā 2010.gada novembrī.

2011.gada novembrī salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi eksporta vērtība samazinājās par 2.4%, bet importa – par 5.6%. Eksports īpaši samazinājās mehānismiem un ierīcēm; elektroiekārtām – par 20.1 milj. latu jeb par 26.1%, minerālproduktiem – par 9.2 milj. latu jeb par 16.3%. Savukārt importā vislielākais kritums bija minerālproduktiem – par 21.7 milj. latu jeb par 14.9%, parastajiem metāliem un to izstrādājumiem – par 13.9 milj. latu jeb par 18.3%.

2011.gada janvārī – novembrī ārējās tirdzniecības apgrozījuma vērtība sasniedza 12 429.0 milj. latu - par  30.4% jeb 2 898.9 milj. latu vairāk nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā. Tai skaitā eksporta apjoms bija 5 515.0 milj. latu – par 29.6% jeb 1 259.0 milj. latu vairāk, bet importa apjoms bija 6 914.0 milj. latu - par 31.1% jeb 1 639.9 milj. latu vairāk nekā gadu iepriekš.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

________________
1) Dati precizēti par 2011.gada jūniju un augustu.

 

Svarīgākās preces Latvijas ārējā tirdzniecībā 2011.g. novembrī, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecī-bas bilance, tūkst. latu (+,-)

tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -)

pret

2010.g.

novembri

tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -)

pret

2010.g.

novembri

Pavisam

542 414

100

+22.3

658 328

100

+17.0

-115 914

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

105 934

19.5

+33.9

96 548

14.7

+6.2

+9 386

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

27 866

5.1

+44.7

21 597

3.3

+7.3

+6 269

 

gaļa un gaļas subprodukti (02)

3 952

0.7

+72.8

6 617

1.0

+11.0

-2 665

 

zivis (svaigas, saldētas, žāvētas) (03)

6 519

1.2

+17.1

9 307

1.4

+38.7

-2 788

 

piena pārstrādes produkti, olas (04)

13 296

2.5

+41.6

4 741

0.7

-27.9

+8 555

Augu valsts produkti (II)

25 727

4.7

+19.8

24 000

3.6

+13.4

+1 727

 

graudaugu kultūras (10)

12 848

2.4

+54.4

4 316

0.7

+20.3

+8 532

 

eļļas augu sēklas (12)

6 383

1.2

+0.9

4 353

0.7

+71.4

+2 030

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

50 880

9.4

+38.6

41 641

6.3

-6.7

+9 239

 

gaļas un zivju izstrādājumi (16)

6 959

1.3

+21.0

2 068

0.3

-24.0

+4 891

 

dažādi jaukti pārtikas produkti (ieskaitot kafiju, tēju u.c.) (21)

1 405

0.3

-2.0

4 951

0.8

-13.1

-3 546

 

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (22)

28 192

5.2

+59.8

11 478

1.7

+6.8

+16 714

 

tabaka un tabakas izstrādājumi (24)

1 932

0.4

+48.2

3 220

0.5

+17.9

-1 288

Minerālprodukti (V) 1)

47 343

8.7

+75.4

123 838

18.8

+58.7

-76 495

 

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti (27)

45 263

8.3

+87.0

120 574

18.3

+58.7

-75 311

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

41 289

7.6

+28.6

57 801

8.8

+0.1

-16 512

 

farmācijas produkti (30)

19 362

3.6

+13.3

24 315

3.7

+2.7

-4 953

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

15 093

2.8

+3.3

31 572

4.8

+1.5

-16 479

 

plastmasas un to izstrādājumi (39)

11 705

2.2

+8.2

21 705

3.3

-6.3

-10 000

Koks, korķis un izstrādājumi no tiem; kokogle; pinumi (IX)

88 265

16.3

+17.6

9 520

1.4

+10.6

+78 745

 

koks un koka izstrādājumi; kokogle (44)

88 154

16.3

+17.7

9 319

1.4

+11.1

+78 835

Papīra masa; papīrs, kartons un to izstrādājumi (X)

12 852

2.4

+26.5

18 200

2.8

+16.4

-5 348

 

papīrs, kartons un to izstrādājumi (48)

7 237

1.3

+17.3

16 694

2.5

+17.8

-9 457

 

poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti (49)

5 051

0.9

+41.3

1 454

0.2

+4.5

+3 597

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

21 441

4.0

+17.1

24 734

3.8

+0.2

-3 293

 

trikotāžas drāna (60)

1 486

0.3

+26.5

1 664

0.3

+5.9

-178

 

trikotāžas apģērbi un apģērba piederumi (61)

6 289

1.2

+43.2

4 955

0.8

+8.1

+1 334

 

 

tekstila apģērbi un apģērba piederumi (62)

6 602

1.2

+13.5

6 641

1.0

+33.2

-39

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

78 183

14.4

+25.1

61 842

9.4

-2.7

+16 341

 

dzelzs un tērauds (72)

45 324

8.4

+27.5

32 559

4.9

-6.6

+12 765

 

dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)

17 362

3.2

+32.2

16 968

2.6

+4.2

+394

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

56 905

10.5

-14.7

130 105

19.8

+24.1

-73 200

 

mehānismi un mehāniskās ierīces (84)

27 491

5.1

-6.5

61 684

9.4

+21.7

-34 193

 

elektroierīces un elektroiekārtas (85)

29 414

5.4

-21.1

68 421

10.4

+26.3

-39 007

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums (XVII)

36 617

6.8

+44.6

59 523

9.0

+32.1

-22 906

 

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas (87)

32 832

6.1

+42.2

50 489

7.7

+27.3

-17 657

Dažādi izstrādājumi (XX)

14 245

2.6

+12.6

14 457

2.2

-0.2

-212

 

 

mēbeles, gultas piederumi; apgaismošanas ierīces (94)

12 147

2.2

+25.3

8 418

1.3

-1.9

+3 729

Pārējās preces

24 247

4.5

+20.6

30 188

4.6

+6.9

-5 941

______________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

2011.gada novembrī nozīmīgākā daļa (70.9%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm – 16.1%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (17.5% no eksporta kopapjoma), Igaunija (12.6%), Krievija (12.0%), Vācija (9.1%) un Polija (6.2%).

2011.gada novembrī nozīmīgākā daļa (75.1%) Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm – 15.1%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (18.2% no importa kopapjoma), Vācija (12.9%), Krievija (9.5%), Polija (7.5%) un Igaunija (7.0%).

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datubāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā mēnešu/ceturkšņu dati.

 

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
tālr. 67366604
Lilita Laganovska

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi