Preses relīze

Patēriņa cenas 2011.gadā pieaugušas par 4,0%

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka patēriņa cenas 2011.gadā1) palielinājās par 4,0%, tai skaitā precēm cenas pieauga par 4,9%, bet pakalpojumiem - par 1,6%.  2010.gadā patēriņa cenas palielinājās par 2,5%.

Patēriņa cenu pārmaiņu dinamika 2011.gadā
(% pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi)

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pieaugumu 2011.gadā bija pārtikai, alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, kā arī ar mājokli un transportu saistītām precēm un pakalpojumiem.

Pārtikas preces un bezalkoholiskie dzērieni sadārdzinājās vidēji par 4,7%. Visvairāk cenas pieauga pienam, sieram un olām (+10,8%), gaļai un gaļas izstrādājumiem (+5,4%), tējai un kafijai (+24,2%), augu eļļai un taukiem (+10,5%), cukuram (+32,5%), pārtikas sālim (+18,3%) un gāzētajiem dzērieniem (+12,9%). Nozīmīgākie cenu kritumi gada laikā bija vērojami dārzeņiem (-25,8%), kartupeļiem (-20,6%) un augļiem (-8,1%). Cenas samazinājās arī atsevišķiem maizes veidiem un griķiem. Alkoholiskie dzērieni gada laikā sadārdzinājās vidēji par 3,6%, tai skaitā stiprie alkoholiskie dzērieni - par 3,7%, vīni – par 2,4%, alus – par 4,0%. Cenu kāpumu stiprajiem dzērieniem, kā arī tabakas izstrādājumiem (+11,4%) ietekmēja akcīzes nodokļa pieaugums gada vidū.

Mājokļa grupā cenas gada laikā pieauga vidēji par 7,8%. Lielākā ietekme bija elektroenerģijas sadārdzinājumam par 26,7%. Siltumenerģijai cenas pieauga par 2,7%, gāzei - par 8,3%, cietajam kurināmam - par 9,2%. Dārgāka kļuva arī atkritumu savākšana (+7.3%) un mājokļa īres maksa (6,2%).

Cenu kāpumu transporta grupā par 6,2% visbūtiskāk ietekmēja degvielas sadārdzināšanās vidēji par 12,5%, tai skaitā dīzeļdegvielai cenas pieauga par 15,0%, benzīnam – par 11,7%, bet auto gāzei – par 9,1%. Transportlīdzekļu uzturēšanas, apkopes un remonta pakalpojumi, pieaugot darbaspēka un materiālu izmaksām, sadārdzinājās par 5,4%. Degvielas cenu kāpums ietekmēja arī maksas pieaugumu par autovadītāju kursiem (+12,0%). Pasažieru sauszemes transporta pakalpojumu cenas pieauga par 2,4%, savukārt par 6,0% lētākas kļuva aviobiļetes. Par 1,6% cenas kritās transportlīdzekļu iegādei.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākie cenu pieaugumi bija vērojami tūrisma, viesnīcu, ēdināšanas un apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī apaviem un īslaicīgas lietošanas mājsaimniecības precēm.

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās 2011.gadāPatēriņa grupu ietekme uz kopējo PCI, (% punkti)

Savukārt cenas samazinājās telekomunikāciju un izglītības pakalpojumiem, sadzīves aprīkojumam, mēbelēm un grīdsegumiem, audio, video, foto un datu apstrādes iekārtām.

Administratīvi uzraugāmo un regulējamo preču un pakalpojumu cenas 2011.gadā pieauga par 6,8%, bet neregulējamo – par 3,5%.

12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem2), ir palielinājies par 4,4%. 2010.gadā 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis samazinājās par 1,1%.

Patēriņa cenu indekss un cenu pārmaiņas 2011.gadā pa mēnešiem bija šādas:

 

Cenu indekss

2005=100

Cenu pārmaiņas (procentos):

pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi

vidēji 12 mēnešos pret iepriekšējiem 12 mēnešiem

pret 2010.g. decembri

pret iepriekšējo mēnesi

I

141.8

3.7

-0.5

1.3

1.3

II

142.2

4.0

0.2

1.6

0.3

III

143.3

4.2

0.8

2.3

0.7

IV

144.9

4.5

1.5

3.5

1.1

V

145.4

5.0

2.1

3.8

0.4

VI

145.8

4.8

2.6

4.1

0.3

VII

145.4

4.3

3.0

3.8

-0.3

VIII

144.9

4.7

3.4

3.4

-0.3

IX

145.4

4.6

3.8

3.8

0.4

X

145.7

4.4

4.1

4.1

0.2

XI

145.7

4.2

4.2

4.0

0.0

XII

145.7

4.0

4.4

4.0

0.0

Decembrī, salīdzinot ar novembri, patēriņa cenas nemainījās (precēm vidējais cenu līmenis kritās par 0,1%, bet pakalpojumiem – pieauga par 0,2%). 2010.gada decembrī, salīdzinot ar 2010.gada novembri, patēriņa cenas palielinājās par 0,1%.

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās 2011.gada decembrī, salīdzinot ar 2011.gada novembri

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pārmaiņām mēneša laikā bija cenu kāpumam pārtikai, alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, kā arī cenu kritumam apģērbam un apaviem.

Pārtikas grupā cenas visvairāk pieauga pienam un piena produktiem (+2,8%), maizei (+2,7%), bezalkoholiskajiem dzērieniem (+2,1%), desām un žāvējumiem (+1,1%) – šie produkti sadārdzinājās akciju noslēguma ietekmē. Par 3,0% dārgāki kļuva zivju produkti. Savukārt lielākais cenu kritums bija vērojams dārzeņiem (-7,0%), svaigai gaļai (-1,7%), augu eļļai un taukiem (-2,4%).

Alkoholiskie dzērieni sadārdzinājās vidēji par 0,5%. Noslēdzoties akcijām, cenas pieauga vīniem (+3,9%) un alum (+2,6%), savukārt jaunu akciju ietekmē lētāki kļuva stiprie dzērieni (-3,2%) un dzirkstošie vīni (-3,0%). Decembrī turpinājās cenu pieaugums tabakas izstrādājumiem (+1,5%).

Dārgāki kļuva arī medikamenti, ziedi, aviobiļetes, sporta un atpūtas piederumi, ar transportu saistītā apdrošināšana.

Sezonas atlaižu ietekmē apaviem cenas kritās par 3,5%, apģērbam - par 0,6%, bet apģērba piederumiem – par 1,6%, savukārt par 1,3% dārgāki kļuva audumi apģērbu šūšanai.

Vidēji par 1,3% lētāka kļuva degviela. Akciju un svētku piedāvājumu ietekmē cenas samazinājās personīgās aprūpes precēm, īslaicīgas lietošanas mājsaimniecības precēm un sadzīves tehnikai.

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās, %

 

Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas ietekmēja visvairāk, % punkti

Grupas

2011.gada decembrī salīdzinot ar:

2010.g. decembri

2011.g. novembri

Kopā

4.0

0.0

Pārtika

4.7

0.5

Alkohols, tabaka

6.9

1.0

Apģērbs, apavi

1.6

-1.5

Mājoklis

7.8

0.0

Mājokļa iekārta

-0.6

-0.4

Veselība

0.4

0.5

Transports

6.2

-0.4

Sakari

-1.7

0.0

Atpūta, kultūra

0.7

-0.1

Izglītība

-2.4

0.0

Viesnīcas, restorāni

3.3

0.2

Pārējie

1.7

-0.9

 

Decembrī

 

Piens, siers, olas

+0.13

Maize un graudaugu izstrādājumi

+0.07

Tabakas izstrādājumi

+0.05

Bezalkoholiskie dzērieni

+0.04

Personiskās aprūpes preces

-0.05

Apavi

-0.06

Dārzeņi

-0.08

Degviela

-0.08

Gada laikā

 

Elektroenerģija

+0.80

Degviela

+0.73

Piens, siers, olas

+0.52

Tabakas izstrādājumi

+0.34

Bezalkoholiskie dzērieni

+0.33

Gaļa un gaļas izstrādājumi

+0.33

Cukurs, saldumi

+0.20

Dārzeņi

-0.36

 Informācija par patēriņa cenu indeksu 2012.gada janvārī tiks paziņota š.g. 8.februārī.

Plašāku informāciju par patēriņa cenu pārmaiņām var skatīt CSP datubāzes sadaļā Patēriņa cenas .


Sagatavojusi Patēriņa cenu indeksu daļa
Tālr. 67366865
Oskars Alksnis

1)2011.gada decembrī, salīdzinot ar 2010.gada decembri (gada inflācija)
2)Vidēji 2011.gadā, salīdzinot ar 2010.gada vidējo līmeni (gada vidējā inflācija)

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi