Preses relīze

Atzīmē Oļģerta Krastiņa 80 gadu jubileju

Pirmdien, 19. septembrī plkst. 16.30 Latvijas Universitātes Mazajā aulā tiks atzīmēta Oļģerta Krastiņa 80 gadu jubileja, ko organizē Latvijas Universitāte, Centrālā Statistikas pārvalde, Latvijas Statistiķu asociācija un Latvijas Augstskolu profesoru asociācija.

Oļģerts Krastiņš

statistiķis, pedagogs, zinātnieks, daudzu mācību grāmatu autors, mākslinieks
 

Dr. habil. oec. Oļģerts Krastiņš dzimis 1931. gada 27. augustā Valmieras apriņķa Rencēnu pagastā

 • 1955.gadā beidzis studijas Latvijas Universitātē. Ekonomists,
 • Darbu statistikas sistēmā sācis strādāt 1958. gadā kā statistikas inspektors Limbažu nodaļā,
 • 1964.gadā kļuvis par zinātņu kandidātu. Disertācijas tēma - „Latvijas PSR kolhozu pamatlīdzekļu pamatfondu pārcenošanas rezultātu statistiska analīze”,
 • 1974.gadā kļuvis par zinātņu doktoru. Disertācija aizstāvēta Maskavas Tautsaimniecības institūtā par tēmu „Regresijas analīzes lietošanas problēmas un pieredze lauksaimniecības ekonomikas pētījumos”. Profesoram ir 50 publikācijas,
 • 1992.gadā disertācija nostrificēta LU Habilitācijas un promocijas padomē, piešķirot Dr.habil. oec. zinātnisko grādu,
 • 1992. gadā ievēlēts par LZA korespondētājlocekli,
 • 1995.gadā – par LZA īsteno locekli,
 • Zinātniskā darba virzieni: pētījumi par Latvijas iedzīvotāju dzīves apstākļiem un dzīves līmeni, lauksaimniecības statistiku, statistikas un ekonometrijas metodēm. 1990 – 1995 gados – publicējis darbu sēriju par Latvijas saimniecības vēsturi, vēlāk – par teritoriālo statistiku,
 • Publicējis 380 zinātniskos darbus, 45 mācību grāmatas un līdzekļus, daļu no tiem – līdzautorībā. Aktīvs publicists,
 • Kopš Latvijas Universitātes absolvēšanas 1955.gadā - Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes mācībspēks,
 • LU lasījis kursus: „Statistikas teorija”, „Varbūtību teorija un matemātiskā statistika”, „Daudzdimensiju statistikas metodes”, „Latvijas saimniecības vēsturiskā pieredze”, „Ekonometrija”, kā arī vadījis doktorseminārus,
 • Sagatavojis septiņus zinātņu kandidātus (nostrificēti kā doktori) un vienu doktoru (2002),
 • Publicējis mācību grāmatas:
  • Varbūtību teorija un matemātiskā statistika. R.: Zvaigzne, 1978. – 267 lpp., 1985. – 359 lpp.
  • Statistika un ekonometrija, R.: CSP, 1998. – 435 lpp.
  • Statistika (ar līdzautoru). R. : CSP, 2003.- 267 lpp.
  • Ekonometrija. R. : CSP, 2003.- 207 lpp.
  • Ievēlēts: LU un LLU Habilitācijas un promocijas padomēs, LZP eksperts, LZS profesoru asociācijas biedrs, Latvijas Statistiķu asociācijas valdes loceklis.
Publicēšanas datums
Ieteikt