Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2011.gada februārī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2011.gada februārī salīdzinājumā ar janvāri kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 0,7%. Ražotāju cenas vietējā tirgū palika nemainīgas, bet eksporta tirgū bija vērojams cenu pieaugums par 1,6%. Ietekmīgākie cenu pieaugumi bija koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 2,5%), pārtikas produktu un metālu ražošanā (attiecīgi par 1,3% un 3,0%). Savukārt vislielākā pazeminošā ietekme uz kopējo ražotāju cenu līmeni bija cenu pārmaiņām elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 0,7%).

Ražotāju cenas rūpniecībā 2011.gada februārī, salīdzinot ar iepriekšējā gada februāri, palielinājās par 8,6%. Vietējā tirgū realizētās produkcijas cenas pieauga par 7,9%, bet eksportētajai produkcijai – par 9,7%. Lielākā paaugstinošā ietekme uz ražotāju cenu kopējo līmeni bija cenu pārmaiņām metālu ražošanā (par 40,1%), elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 8,3%), pārtikas produktu ražošanā (par 9,8%)  un koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 9,8%)

Ražotāju cenu pārmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

Ražotāju cenu pārmaiņas 2011.gada februārī

 

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%) 2011.gada februārī, salīdzinot ar

2011.gada janvāri

2010.gada februāri

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,7

8,6

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,9

0,1

7,8

 

Apstrādes rūpniecība

70,2

1,3

8,4

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

23,0

-0,7

8,3

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,9

-1,1

16,2

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,0

7,9

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

0,9

-0,6

4,1

 

Apstrādes rūpniecība

53,8

0,5

7,0

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

38,4

-0,3

8,7

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

6,9

-1,3

16,5

Eksportētā produkcija

100,0

1,6

9,7

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3,2

0,4

11,0

 

apstrādes rūpniecība

92,5

2,0

9,7

 

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

2,2

-0,2

16,8

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē.

Sakarā ar to, ka no respondentiem ir saņemti datu labojumi par iepriekšējo mēnesi, ražotāju cenu indekss par 2011.gada janvāri ir pārrēķināts.

Preses izlaidums par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2011.gada martā tiks publicēts š.g. 21.aprīlī.

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tāl. 67366784
Diāna Krūmiņa

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi