Tabulas

1. tabula

 

 

2017. gada janvāris-februāris %, salīdzinot ar 2016. gada janvāri-februāri (kalendāri izlīdzināts)

2017. gada februāris %, salīdzinot ar

 

2017. gada janvāri (sezonāli izlīdzināts)

2016. gada februāri (kalendāri izlīdzināts)

Pavisam mazumtirdzniecība

102,5

99,3

101,2

mazumtirdzniecība ar pārtikas precēm, kopā

99,3

100,2

98,7

mazumtirdzniecība ar nepārtikas precēm, kopā

105,2

99,3

104,4

mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kur pārsvarā ir nepārtika

101,9

103,3

107,2

informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

104,0

92,1

97,5

metālizstrādājumu, instrumentu, būvmateriālu un santehnikas mazumtirdzniecība

107,3

101,4

106,7

kultūras preču un atpūtai paredzēto preču mazumtirdzniecība

100,8

99,9

97,0

apģērbu, apavu un ādas izstrādājumu mazumtirdzniecība

107,9

96,6

105,4

farmaceitisko un medicīnisko preču mazumtirdzniecība

97,1

97,9

96,0

autodegvielas mazumtirdzniecība

110,7

99,6

113,0

 
2. tabula

N.p.k.

Sabiedrisko organizāciju līdzdalība CSP kompetences jautājumos

CSP kontaktpersona/-as

Izveides pamatojums

1.

Energobilances sagatavošana.

2013.gada jūnijā un turpmāk reizi gadā ir plānots pirms energobilances sagatavošanas organizēt darba grupu, kurā iesaistīti Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijas pārstāvji.

Līga Meļko,
CSP Vides un enerģētikas statistikas daļas vadītāja,
e-pasts: liga.melko@csb.gov.lv

Latvijas energobilances sagatavošanai

2.

Mežsaimniecības statistika

Pārstāvēta Latvijas kokrūpniecības federācija

Andra Lazdiņa,
CSP Vides un enerģētikas statistikas daļas vecākā referente,
e-pasts: andra.lazdina@csb.gov.lv

Mežsaimniecības nozares IKP novērtēšanai

3.

Pēc nepieciešamības: Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija

Edīte Miezīte, CSP Transporta un tūrisma statistikas daļas vadītāja,
e-pasts: edite.miezite@csb.gov.lv

 


 

 
 

 

 

 
 
 

3. tabula

 

 

2017. gada janvāris-februāris %, salīdzinot ar 2016. gada janvāri-februāri (kalendāri izlīdzināts)

2017. gada februāris %,

 salīdzinot ar

2017. gada

 janvāri

 (sezonāli izlīdzināts)

2016. gada februāri

(kalendāri izlīdzināts)

Pavisam mazumtirdzniecība

102,5

99,3

101,2

mazumtirdzniecība ar pārtikas precēm, kopā

99,3

100,2

98,7

mazumtirdzniecība ar nepārtikas precēm, kopā

105,2

99,3

104,4

mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kur pārsvarā ir nepārtika

101,9

103,3

107,2

informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

104,0

92,1

97,5

metālizstrādājumu, instrumentu, būvmateriālu un santehnikas mazumtirdzniecība

107,3

101,4

106,7

kultūras preču un atpūtai paredzēto preču mazumtirdzniecība

100,8

99,9

97,0

apģērbu, apavu un ādas izstrādājumu mazumtirdzniecība

107,9

96,6

105,4

farmaceitisko un medicīnisko preču mazumtirdzniecība

97,1

97,9

96,0

autodegvielas mazumtirdzniecība

110,7

99,6

113,0

4. tabula
 

N.p.k.

Sabiedrisko organizāciju līdzdalība CSP kompetences jautājumos

CSP kontaktpersona/-as

Izveides pamatojums

1.

Energobilances sagatavošana.

2013.gada jūnijā un turpmāk reizi gadā ir plānots pirms energobilances sagatavošanas organizēt darba grupu, kurā iesaistīti Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijas pārstāvji.

Līga Meļko,
CSP Vides un enerģētikas statistikas daļas vadītāja,
e-pasts: liga.melko@csb.gov.lv

Latvijas energobilances sagatavošanai

2.

Mežsaimniecības statistika

Pārstāvēta Latvijas kokrūpniecības federācija

Andra Lazdiņa,
CSP Vides un enerģētikas statistikas daļas vecākā referente,
e-pasts: andra.lazdina@csb.gov.lv

Mežsaimniecības nozares IKP novērtēšanai

3.

Pēc nepieciešamības: Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija

Edīte Miezīte, CSP Transporta un tūrisma statistikas daļas vadītāja,
e-pasts: edite.miezite@csb.gov.lv

 


 

 
 
Share this page: