Dataset

Konsultācijas ar ģimenes ārstu vai ārstu speciālistu 2014. gadā (%)

Table ID
VEA040
Most recent data release