Dataset

Konsultācijas ar ģimenes ārstu vai ārstu speciālistu 2014. gadā (%)

VEA040
Most recent data release