Press Release

Foreign trade of Latvia in February 2006

The value of exports in February 2006 was 228.2 mln lats, an increase of 10.5 mln lats or 4.8% compared to the previous month and an increase of 25.9 mln lats or 12.8%, compared to February 2005.

The value of imports in February 2006 was 416.3 mln lats, an increase of 41.1 mln lats or 11.0% compared to the previous month but compared to February 2005 it has increased by 95.4 mln lats or 29.7%.

Latvia’s foreign trade, in millions of lats1

1) Data on foreign trade from 1995 onwards are available in the section "Main indicators" of the CSB homepage.

Compared to January-February 2005, the steepest increases in exports in January-February 2006 were 66.0% for agricultural and food products, 58.7% for plastics and plastic products and 58.3% for optical instruments and apparatus. The decrease in exports, in turn, were 19.5% for mineral products, 0.7% for wood and articles of wood and 0.6% for base metals and articles of base metals.

Compared to January-February 2005, the steepest increases in imports in January-February 2006 were 55.9% for miscellaneous manufactured articles (including furniture), 48.1% for transport vehicles and 32.9% for mineral products. In turn, there was a decrease of 6.6% in the imports of wood and of articles of wood.

Principal exports and imports of Latvia in January-February 2006

Exports

Imports

Main partners of Latvia’s foreign trade

Groups of countries, countries

January 2006

February 2006

February 2006 as % of

thsd
 lats

ratio, 
%

thsd
 lats

ratio, 
%

January
2006

February
 2005

Exports total

217687

100

228160

100

+4,8

+12,8

EU – 25 

162320

74,6

173909

76,2

+7,1

+8,3

EU – 15 

103528

47,6

107095

46,9

+3,4

+4,0

Other valstis:

 

 

 

 

 

 

CIS

27664

12,7

29681

13,0

+7,3

+38,9

other

27703

12,7

24571

10,8

-11,3

+21,3

Main export partners:

Lithuania

26134

12,0

32501

14,2

+24,4

+70,1

Estonia

24579

11,3

25868

11,3

+5,2

+23,4

Germany

24232

11,1

22926

10,0

-5,4

+3,6

Great Britain

18073

8,3

19878

8,7

+10,0

-18,7

Russia

18612

8,6

19074

8,4

+2,5

+43,7

Sweden

17607

8,1

16625

7,3

-5,6

-6,9

Denmark

13280

6,1

12490

5,5

-6,0

+8,5

Netherlands

3839

1,8

8323

3,6

+116,8

+87,1

Imports - total

375242

100

416340

100

+11,0

+29,7

EU – 25

274325

73,1

303130

72,8

+10,5

+33,5

EU – 15

157582

42,0

177468

42,6

+12,6

+29,9

Other:

 

 

 

 

 

 

CIS

61046

16,3

71556

17,2

+17,2

+6,1

other

39871

10,6

41654

10,0

+4,5

+57,2

Main import partners:

Germany

51807

13,8

57190

13,7

+10,4

+41,9

Lithuania

47957

12,8

55227

13,3

+15,2

+53,2

Russia

38135

10,2

42658

10,2

+11,9

+21,8

Estonia

29501

7,9

28712

6,9

-2,7

+28,9

Poland

22715

6,1

26264

6,3

+15,6

+24,6

Finland

25633

6,8

23087

5,5

-9,9

+33,8

Belarus

17994

4,8

22895

5,5

+27,2

+4,7

Sweden

19634

5,2

21526

5,2

+9,6

+24,9

Exports and imports by main commodity group


2006.g. janvāris - februāris

2006.g. februāris

Pavisam

ES - 25

Pavisam

ES - 25

tūkst.
latu

% no
kopap-joma

tūkst.
latu

% no
nodaļas kopap-joma

tūkst.
latu

% no
kopap-joma

tūkst.
latu

% no
nodaļas kopap-joma

Eksports - pavisam

445 846

100

336 229

75,4

228 160

100

173 909

76,2

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

60 010

13,5

39 512

65,8

31 814

13,9

20 895

65,7

pārtikas rūpniecības ražojumi; alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni; tabaka (IV)

33 415

7,5

16 877

50,5

17 937

7,9

9 018

50,3

Minerālprodukti (V) 1)

26 512

5,9

16 209

61,1

14 397

6,3

8 581

59,6

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi (VI)

28 380

6,4

16 421

57,9

13 954

6,1

7 969

57,1

Plastmasas un to izstrādājumi; kaučuks un tā izstrādājumi (VII)

12 923

2,9

10 510

81,3

6 184

2,7

4 948

80,0

Koks un koka izstrādājumi (IX)

105 974

23,8

93 260

88,0

52 922

23,2

46 233

87,4

Papīra masa no koksnes; papīrs, kartons (X)

8 917

2,0

6 440

72,2

4 303

1,9

3 424

79,6

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

42 328

9,5

32 369

76,5

21 584

9,5

16 415

76,1

Akmens, ģipša, cementa, keramikas, stikla izstrādājumi (XIII)

6 948

1,6

4 972

71,6

2 576

1,1

1 565

60,8

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

59 591

13,4

47 396

79,5

31 886

14,0

27 443

86,1

Mehānismi un mehāniskās ierīces; elektroiekārtas (XVI)

35 660

8,0

23 492

65,9

18 957

8,3

13 347

70,4

Satiksmes līdzekļi (XVII)

26 456

5,9

21 798

82,4

13 507

5,9

11 296

83,6

Optiskās ierīces un aparāti, pulksteņi, mūzikas instrumenti (XVIII)

4 047

0,9

2 103

52,0

2 391

1,0

1 096

45,8

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

23 320

5,2

18 369

78,8

11 447

5,0

9 189

80,3

Pārējās preces

4 780

1,1

3 377

70,6

2 237

1,0

1 509

67,5

Imports – pavisam

791 582

100

577 455

72,9

416 340

100

303 130

72,8

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

90 506

11,4

77 323

85,4

47 921

11,5

40 855

85,3

pārtikas rūpniecības ražojumi; alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni; tabaka (IV)

43 965

5,6

36 705

83,5

23 746

5,7

19 842

83,6

Minerālprodukti (V) 1)

131 762

16,6

46 262

35,1

72 132

17,3

25 658

35,6

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi (VI)

70 157

8,9

53 537

76,3

39 843

9,6

30 045

75,4

Plastmasas un to izstrādājumi; kaučuks un tā izstrādājumi (VII)

40 635

5,1

35 708

87,9

21 900

5,3

19 168

87,5

Koks un koka izstrādājumi (IX)

22 460

2,8

9 526

42,4

12 673

3,0

5 308

41,9

Papīra masa no koksnes; papīrs, kartons (X)

23 957

3,0

20 542

85,7

12 192

2,9

10 217

83,8

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

37 955

4,8

31 418

82,8

20 554

4,9

16 873

82,1

Akmens, ģipša, cementa, keramikas, stikla izstrādājumi (XIII)

19 598

2,5

16 553

84,5

9 749

2,3

8 416

86,3

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

71 520

9,0

42 295

59,1

36 968

8,9

21 727

58,8

Mehānismi un mehāniskās ierīces; elektroiekārtas (XVI)

141 623

17,9

121 059

85,5

68 396

16,4

59 566

87,1

Satiksmes līdzekļi (XVII)

90 112

11,4

82 498

91,6

46 349

11,1

42 684

92,1

Optiskās ierīces un aparāti, pulksteņi, mūzikas instrumenti (XVIII)

13 918

1,8

10 808

77,7

6 755

1,6

5 620

83,2

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

24 718

3,1

20 850

84,4

13 028

3,1

11 063

84,9

Pārējās preces

12 662

1,6

9 075

71,7

7 878

1,9

5 931

75,3


¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
Tālr. 7366604
Lilita Laganovska

Release date
Share this press release:

Statistical themes related to this press release