Press Release

"Vidējais" Eiropas pilsonis (20.10.2010: Vispasaules statistikas diena)

20.10.2010: Vispasaules statistikas diena
Eiropas statistika: informācijas avots ikvienam

20. oktobrī pirmo reizi tiek svinēta Vispasaules statistikas diena1. Šis notikums akcentē oficiālās statistikas nozīmi mūsu sabiedrībā. Dalībvalstu statistikas iestādes kopā ar ES Statistikas biroju (Eurostat) jau vairāk kā 50 gadus sniedz ticamu un salīdzināmu statistisko informāciju par ekonomiskajiem un sociālajiem procesiem Eiropas Savienības (ES) līmenī. Mūsdienās arvien vairāk cilvēku izmanto Eiropas statistiku dažādos veidos.

Lai atzīmētu šo dienu, Eurostat un 27 dalībvalstu statistikas iestādes, kas veido Eiropas Statistikas Sistēmu2 (ESS), publicē šo kopējo paziņojumu presei, izskaidrojot Eiropas oficiālās statistikas lomu.

Kāpēc Eiropas oficiālā statistika ir tik nozīmīga?

Eiropas statistikai piemīt divas galvenās iezīmes, kas padara to neaizstājamu. Tā sniedz par visām ES dalībvalstīm vidējos statistiskos datus, ko var izmantot par atskaites punktu salīdzinājumam ar katru dalībvalsti, palīdzot ilustrēt līdzības un atšķirības Eiropas Savienībā. Šāda Eiropas statistika ir pieejama par daudzām nozarēm – valsts finansēm, cenām, ārējo tirdzniecību, darba tirgu, veselību, izglītību un tamlīdzīgi.

Ar smaidu var teikt, ka Eiropas statistika var palīdzēt aprakstīt "vidējo" Eiropas pilsoni 3. Kas attiecas uz sievieti, tad viņa ir 42 gadus veca un viņas paredzamais mūža ilgums ir vēl 41 gadu. Viņai apmēram 28 gadu vecumā bija pirmais bērns, un viņai ir mazāk par diviem bērniem. Viņa strādā valsts vai sociālo pakalpojumu sektorā ap 33 stundas nedēļā 3, un viņai ir vismaz vidējā izglītība. Kas attiecas uz vīrieti, tad viņš ir 39 gadus vecs un viņa paredzamais mūža ilgums ir vēl 39 gadi. Viņš strādā tirgus pakalpojumu sektorā ap 40 stundas nedēļā 3, un viņam ir vismaz vidējā izglītība. Protams, šie skaitļi dod tikai izejas punktu cilvēku salīdzināšanai vienam ar otru.

Datu lietotāji no Eiropas komisāriem un valdībām līdz studentiem un uzņēmumiem…

Šodien Eiropas statistika spēlē vadošo lomu valsts politikas lēmumu pieņemšanā, uzņēmumu attīstībā un ļauj iedzīvotājiem spriest par valsts ekonomikas izaugsmi vai regresiju, kā arī salīdzināt sociāli-ekonomisko situāciju ar citām valstīm.

Piemēram, Eiropas Komisija, vadoties no Eiropas reģionālās statistikas datiem, piešķir finansējumu reģioniem, bet ekonomiskajā sektorā harmonizēta cenu statistika pamatā nosaka centrālo banku monetāro politiku. Uzņēmēji izmanto ārējās tirdzniecības statistiku, lai meklētu jaunas iespējas savas produkcijas eksportam starptautiskajā tirgū, bet Eiropas pilsoņi var salīdzināt nodokļu apjomus vai bezdarba līmeni savā valstī ar citām dalībvalstīm. 2011.gadā visās dalībvalstīs notiks jauna tautas skaitīšana, un tās rezultāti būs ļoti svarīgi kā nacionālajā līmenī, piemēram, pieņemot lēmumus par valsts infrastruktūras izvietojumu (skolas, slimnīcas, energoapgāde, transports…), tā arī Eiropas līmenī, piemēram, nosakot Eiropas Padomes vēlēšanu kvotas.


1. http://unstats.un.org/unsd/wsd/Default.aspx

2. ESS funkcionē kā tīkls, kurā Eurostat loma ir vadīt statistikas harmonizācijas procesu ciešā sadarbībā ar nacionālajām statistikas iestādēm. ESS arī koordinē tās darbu ar EEA/EFTA valstīm, kandidātvalstīm, Eiropas līmenī ar citiem Komisijas dienestiem, aģentūrām, ECB tādām starptautiskām organizācijām kā OECD, ANO, SVF un Pasaules Banka.

3. Šie vidējie rādītāji ir aprēķināti sekojoši:

• Vidējais vecums pēc dzimuma 2008.g.
• Paredzamais vidējais mūža ilgums 2007.g.
• Sieviešu vecums, piedzimstot pirmajam bērnam 2008.g.
• Kopējais bērnu skaits sievietei 2007.g. Es vidējais rādītājs bija 1,56.
• 25-49 gadus vecu iedzīvotāju nodarbinātība pa sektoriem 2009.g.
• Kopējais parasti strādājošā nostrādāto stundu skaits 2009.g. galvenais atšķirību cēlonis starp vīriešiem un sievietēm nedēļā nostrādāto stundu ziņā ir lielāks skaits sieviešu, kas str\ad\a nepildu darba dienu.
• 25-49 gadus vecu iedzīvotāju izglītības līmenis 2009.g.
 

Release date
Share this press release:

Statistical themes related to this press release