Press Release

Par Ēģiptes statistikas aģentūras pārstāvju vizīti

No 4. - 8.oktobrim Centrālajā statistikas pārvaldē (CSP) mērķsadarbības projekta ietvaros pieredzes apmaiņas vizītē ir ieradusies Ēģiptes statistikas aģentūras delegācija. CSP apmeklējuma laikā viesi tiks informēti par:

- administratīvo akta izdošanu un administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanu CSP;
- sadarbību un komunikāciju ar statistisko datu lietotājiem un sagatavotājiem;
- pamatprincipiem statistikas informācijas izplatīšanā;
- cilvēkresursu vadību.

Latvijas apmeklējuma laikā notiks arī tikšanās ar Latvijas Bankas (LB) pārstāvjiem, ar kuriem pārrunās abu institūciju sadarbības labo praksi un pieredzi statistisko datu apmaiņā.

 

Sagatavojusi Resursu plānošanas, analīzes un koordinācijas daļa
Oskars Kreitāls
Tālr. 67366866

Release date
Share this press release: