Press Release

Par izmaiņām mājsaimniecību labklājībā 2010.gada 2.ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) veiktās aptaujas* par mājsaimniecību labklājību liecina, ka situācija mājsaimniecībās ir nedaudz uzlabojusies. Ja 1.ceturksnī 75% respondentu atzina, ka pēdējo 12 mēnešu laikā ekonomiskā situācija viņu mājsaimniecībā ir pasliktinājusies (laukos–71%, pilsētās–76%), tad 2. ceturksnī uz mājsaimniecības situācijas pasliktināšanos norādīja 66% (laukos – 58%, pilsētās – 70%). Kā galvenie iemesli ir minēti: darba samaksas samazināšanās; pārtikas produktu un citu pirmās nepieciešamības preču cenu paaugstināšanās; darba zaudēšana; darba meklējumu pārtraukšana, jo zuda cerības to atrast; darba samaksas aizkavēšana u.c. iemesli.

Savukārt, 14% no tām mājsaimniecībām, kurās dzīvojošie meklēja darbu, kāds no viņiem to ir atradis (1.ceturksnī –11%), 8% no mājsaimniecībām, kurās kāds no tajās dzīvojošajiem nodarbojās ar savu uzņēmējdarbību, atzina, ka pieaudzis pieprasījums pēc viņu uzņēmumā ražotās produkcijas (1.ceturksnī – 7%).

Ņemot vērā ienākumu samazināšanos un esošo ekonomisko situāciju, iedzīvotāji pēdējo 12 mēnešu laikā veikuši dažādus taupības pasākumus.

Mājsaimniecību īpatsvars (%), kas veikušas taupības pasākumus

 

1.ceturksnī

2.ceturksnī

Ierobežoja vai atlika apģērba iegādi

66

57

Samazināja pamata pārtikas produktu (kartupeļi, maize, putraimi, olas, piens utml.) patēriņu

50

40

Atlika vizīti pie ārsta ekonomisku apsvērumu dēļ

32

23

Nepirka ārsta parakstītos medikamentus, jo nepietika līdzekļu to iegādei

28

23

Kavēja īres vai komunālos maksājumus

25

22


Ekonomiskās stabilitātes nodrošināšanai būtiski ir mājsaimniecību finanšu uzkrājumi, taču apmēram četras piektdaļas (81%) mājsaimniecību atzina, ka tādu vispār nav. Ja mājsaimniecībai šādi uzkrājumi ir bijuši, tad, kā liecina aptaujas rezultāti, pēdējo 12 mēnešu laikā 51% mājsaimniecību tie samazinājušies, bet apmēram pusei (47%) mājsaimniecību situācijā, ja šie uzkrājumi būtu vienīgais iztikas avots, ar tiem pietiktu tikai no viena līdz četriem mēnešiem .

Ekonomiskās situācijas uzlabošanai mājsaimniecības saņem gan valsts un pašvaldību, gan radu, draugu un cita veida palīdzību.
Palīdzību no valsts un pašvaldībām pēc aptaujas datiem saņēmuši 11% mājsaimniecību (1.ceturksnī –10%).

Materiālo palīdzību no radiniekiem vai draugiem Latvijā pēdējo 12 mēnešu laikā ir saņēmuši 12% mājsaimniecību, bet 5% mājsaimniecību - materiālo palīdzību no radiem vai draugiem, kuri dzīvo ārzemēs.

CSP turpinās veikt šādu aptauju katru ceturksni un regulāri informēs par tās rezultātiem.

 

* Lai iegūtu informāciju par mājsaimniecību labklājību, CSP 2010.gada 2.ceturksnī turpināja veikt aptauju, kas sagatavota ar Pasaules Bankas ekspertu atbalstu. Aptaujas laikā vienam no mājsaimniecības locekļiem tika jautāts par ekonomiskās situācijas izmaiņām mājsaimniecībā pēdējo 12 mēnešu laikā. 2010.gada 2.ceturksnī aptaujā tika iegūta informācija no 3,5 tūkst. mājsaimniecību.

 


Sagatavojusi Nodarbinātības statistikas daļa
Tālr. 67366886
Zaiga Priede

Release date
Share this press release:

Statistical themes related to this press release