Press Release

CSP rīko semināru “Par izglītības statistiku”

Centrālā statistikas pārvalde š.g. 25.martā plkst.10.00 organizē datu lietotāju semināru “Par izglītības statistiku”. Semināra mērķis ir iepazīstināt izglītības statistikas lietotājus ar Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumos iegūto jaunāko informāciju par pieaugušo izglītību un informēt par plānotajiem darbiem izglītības statistikas jomā.

Semināra laikā tā dalībnieki tiks iepazīstināti ar galvenajiem darbības virzieniem izglītības statistikā, tiks pārrunāti jautājumi par Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošo reģistru uzturēšanas problēmām, kā arī apspriesti jautājumi par darbaspēka apsekojumā un 2011.gada tautas skaitīšanā iegūstamajiem izglītības rādītājiem.

Tāpat tiks apspriesti darbinieku arodmācības un pieaugušo izglītības apsekojumu metodoloģija un iegūtie rezultāti.

Semināra noslēgumā tiks demonstrēta iespēja izmantot CSP un Eurostat publiskās datubāzes, uzskatāmi parādot, kā datu lietotāji, izmantojot šos informācijas avotus, var iegūt plašu izglītības statistikas rādītāju klāstu.

Semināra norises vieta: Lāčplēša iela 1, 510 istaba.

Sagatavojusi Kultūras izglītības, zinātnes un veselības statistikas daļa
tālr. 67366648
Anita Švarckopfa
Anita.Svarckopfa@csb.gov.lv

Release date
Share this press release:

Statistical themes related to this press release