Press Release

Centrālā statistikas pārvalde veiks iedzīvotāju veselības apsekojumu

No šā gada septembra vidus līdz decembra beigām Centrālā statistikas pārvalde (CSP) visā Latvijā veiks iedzīvotāju veselības apsekojumu, kura mērķis ir apkopot datus par Latvijas iedzīvotāju veselību, dzīvesveidu, veselības aprūpes pakalpojumu izmantošanu un pieejamību, saistībā ar iedzīvotāju sociāli ekonomiskiem rādītājiem. Šāda veida apsekojums tiek organizēts visās Eiropas Savienības dalībvalstīs pēc vienotas metodoloģijas. Līdz ar to iegūtie dati būs starptautiski salīdzināmi. Apsekojuma rezultātus izmantos valsts un pašvaldību institūcijas veselības aprūpes politikas pilnveidošanai.

Informācija, kura tiks iegūta apsekojuma gaitā, vistiešāk atspoguļos Latvijas iedzīvotāju veselības stāvokļa un savu ieradumu pašnovērtējumu, kā arī veselības aprūpes pakalpojumu izmantošanu un to pieejamību. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai katra izvēlētā persona piedalītos apsekojumā un paustu savu personisko attieksmi, kas veicina iegūto datu kvalitāti.

CSP aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem un sniegt atbildes uz intervētāju uzdotajiem jautājumiem.

Atbilstoši Valsts statistikas likuma 18.pantam apsekojumā tiek nodrošināta individuālo datu aizsardzība, proti, iegūtos datus izmantos vienīgi statistiskiem nolūkiem vispārinātā veidā. Līdz ar to no koprezultātiem nebūs iespējams iegūt informāciju par atsevišķu personu veselības stāvokli, paradumiem, ienākumiem un citiem jautājumiem.

Sagatavojusi Kultūras, izglītības, zinātnes un veselības statistikas daļa
Tālr. 67366648
Anita Švarckopfa

Release date
Share this press release:

Statistical themes related to this press release