Press Release

CSP piedalās e-prasmju nedēļā

No 2.marta līdz 5.martam Eiropas Savienības valstīs norisinās „e-prasmju nedēļa”, kuras iniciators ir Eiropas Komisija. LR Centrālā Statistikas pārvalde (CSP) ir viens no šī projekta nacionālajiem partneriem.

CSP prezentācijas devīze e-prasmju nedēļas atklāšanas pasākumā 2.martā bija „Statistika var būt aizraujoša un noderīga!”. Prezentācijas laikā, kas ar Lattelecom atbalstu tika pārraidīta tiešraidē portālā www.apollo.lv, skolēni un skolotāji tika informēti par sagatavotajiem materiāliem, kas pieejami CSP mājaslapā www.csb.gov.lv/skoleniem. Šeit vizuāli krāsainā noformējumā un viegli uztveramā valodā izskaidroti svarīgākie ekonomiskos un demogrāfiskos procesus raksturojošie statistiskie rādītāji. Ikviens var uzzināt interesantus faktus par Latvijas teritoriju, iedzīvotāju skaitu un nacionālo sastāvu, vecumstruktūru, dzimstības koeficientiem, nodarbinātību un bezdarba līmeni, iekšzemes kopproduktu, ārējo tirdzniecību, tūrismu un vēl daudz ko citu. Atsevišķa sadaļa ir veltīta Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts raksturojumam sociālekonomiskajā jomā, salīdzinot ar pārējām valstīm. Materiālus var izmantot kā palīglīdzekli mācību stundās, jo tie sagatavoti atbilstoši mācību saturam 9.klases ģeogrāfijas stundās un sakārtoti pa atsevišķām tēmām tā, lai būtu viegli izdrukājami un pavairojami.

Savukārt, CSP interneta datubāzēs www.csb.gov.lv/db ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir pieejams plašs informācijas apjoms, sākot ar iedzīvotāju skaitu, dzimstības un mirstības rādītājiem, beidzot ar tādiem makroekonomiskajiem rādītājiem kā iekšzemes kopprodukts un inflācija (patēriņa cenu indekss).

Datus katrs var izmantot savām darba un mācību vajadzībām vai citiem mērķiem.

Tiem, kas CSP interneta datubāzēs ielūkojas pirmo reizi, noderīga būs „Datubāzes lietošanas pamācība”.

Uzrunājot uzņēmēju auditoriju, e-prasmju nedēļas laikā CSP sagatavoja arī informatīvu prezentāciju par pārskatu iesniegšanas veidu – e-Pārskats. Šāds pārskatu iesniegšanas veids nodrošina iespēju aizpildīt un iesniegt pārskata veidlapas elektroniskā veidā, jebkurā diennakts laikā.

 

Sagatavojusi
Izdevniecības daļa
Gundega Kuzmina
tālr. 67366621

 

Par E-prasmju nedēļu

E-prasmju nedēļas mērķis ir ieinteresēt plašāku sabiedrību par e-prasmju apgūšanas un pielietošanas iespējām, informēt, kur un kā pielietot jau esošās e-prasmes, uzlabot tās, kā arī uzzināt par valsts sniegto e-pakalpojumu saņemšanas iespējām un to ērtāku izmantošanu.

E-prasmju nedēļa (e-skills week) ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kas tiek organizēta visās Eiropas Savienības dalībvalstīs laikā no 2.līdz 5. martam. Latvijā e-prasmju nedēļu organizē Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija sadarbībā ar SIA Lattelecom. Projekta ietvaros tiks popularizētas inovācijas apmācību un izglītības procesā, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pieejamie pakalpojumi.

Release date
Share this press release: