Press Release

Papildināta datubāzes sadaļa “Ārējā tirdzniecība”

Datubāze sadaļā Ārējā tirdzniecība papildināta ar tabulām par eksporta un importa sadalījumu pa Kombinētās nomenklatūras preču sadaļām un pa uzņēmumu saimnieciskās darbības klasifikācijas NACE 1.1.red. nodaļām 2008. gadā (operatīvie dati) - tabula 21-14. un 21-15.

Release date
Share this press release:

Statistical themes related to this press release