Press Release

Iznācis informatīvais apskats “Darbaspēka izmaksas un darba samaksa”

Izdevumā aplūkotas darbaspēka izmaksu un to sastāvdaļu izmaiņas Latvijā no 2002. līdz 2006.gadam. Dati apkopoti, izmantojot komersantu, zemnieku un zvejnieku saimniecību, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu (turpmāk – statistiskās vienības) ceturkšņa statistiskos pārskatus par darbu.

Lai nodrošinātu darbaspēka izmaksu un faktiski nostrādāto stundu atbilstību, darbaspēka izmaksas sniegtas par darbiniekiem jeb aizņemtām darbvietām, par kurām veic darba laika uzskaiti. Šādu darbvietu skaits vidēji 2006.gadā bija 949,0 tūkst. jeb 98,0% no kopējā darbvietu skaita.

Informatīvo apskatu “Darbaspēka izmaksas un darba samaksa” iespējams lejuplādēt CSP mājas lapā, kā arī saņemt CSP Informācijas centrā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 un rajonu Informācijas centros visā Latvijā.

 

Lejuplādēt   

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Tālr.67366666

Release date
Share this press release:

Statistical themes related to this press release