Press Release

Iznācis informatīvais apskats “Demogrāfiskās statistikas galvenie rādītāji 2006. gadā”

Izdevumā aplūkotas iedzīvotāju skaita izmaiņas kopš Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas, svarīgākie demogrāfisko situāciju raksturojošie rādītāji (reģistrētās un šķirtās laulības, dzimstība, mirstība, iedzīvotāju ilgtermiņa migrācija) par 2006. gadu, kā arī salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.

Iedzīvotāju skaits Latvijā joprojām turpina samazināties, un tas notiek gan dabiskās kustības rezultātā (mirušo skaitam pārsniedzot dzimušo skaitu), gan arī migrācijas procesu ietekmē. 2007. gada sākumā Latvijā dzīvoja 2 miljoni 281 tūkstotis cilvēku. 2006. gadā reģistrēto laulību skaits bija par 2072 lielāks un jaundzimušo skaits - par gandrīz 800 lielāks salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.

Informatīvo apskatu “Demogrāfiskās statistikas galvenie rādītāji 2006.gadā” iespējams lejuplādēt CSP mājas lapā, kā arī saņemt CSP Informācijas centrā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 un rajonu Informācijas centros visā Latvijā.

 


 Lejuplādēt

Sagatavojusi Iedzīvotāju statistikas daļa
Tālr. 67366903

Release date
Share this press release:

Statistical themes related to this press release