Press Release

Aija Žīgure Ņujorkā teic apsveikuma runu ANO Statistikas komisijas 70. gadadienā

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) priekšniece Aija Žīgure Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Statistikas komisijas sesijas atklāšanas ietvaros 7. martā teica uzrunu Ņujorkā, Ģenerālās asamblejas zālē. A. Žīgure saņēma uzaicinājumu teikt apsveikuma runu par godu ANO Statistikas komisijas 70. gadadienai kā viena no nedaudziem ilggadējiem nacionālo statistikas iestāžu vadītājiem.

Apsveikuma uzrunā Aija Žīgure uzsvēra šī pagodinājuma nozīmīgumu: “Man ir liels gods Jūs uzrunāt ANO Statistikas komisijas 70. gadadienā. Mans darba mūžs ir saistīts ar statistikas nozares attīstību, un iespēju būt šajā tribīnē vērtēju kā augstu novērtējumu.”

Savā apsveikuma uzrunā Žīgure akcentēja ANO Statistikas komisijas nozīmīgo lomu valstu statistikas institūciju attīstībā un norādīja: “Dati un informācija ir mūsu sabiedrības ikdienas vērtība. Statistikas loma šo vērtību attīstībā ir ļoti svarīga, jo īpaši šajā laikmetā, kurā sastopamies ar tādām ekonomiskām un sociālām parādībām kā globalizācija, sociālā nevienlīdzība, nabadzība, klimata problēmas, iedzīvotāju skaita un sastāva izmaiņas un citas.”

Žīgure savā uzrunā vērsa uzmanību uz ANO darba tvērumu, kurš ir daudz plašāks nekā citām starptautiskajām organizācijām, kā arī uzsvēra: “Latvijas statistikas sistēmas attīstībā ANO augsta līmeņa eksperti nodrošinājuši svarīgu profesionālo atbalstu. Mūsu speciālisti mācījās no viņiem. Tā bija nenovērtējama investīcija, jo zināšanas neapšaubāmi ir bagātība.”

No 7. līdz 10. martam Ņujorkā notiek ANO Statistikas komisijas 48. sesija, kurā Latviju pārstāv CSP priekšniece Aija Žīgure. ANO Statistikas komisijas sesijā piedalās ANO dalībvalstu statistikas iestāžu vadītāji – ap 700 dalībnieku no visas pasaules. Turklāt 2015. gadā par biedru tajā ievēlēts Latvijas pārstāvis ar pilnvaru termiņu līdz 2019. gadam. Šīs sesijas laikā A. Žīgure pilda arī ziņotāja pienākumus, sniedzot priekšlikumus komisijas sesijas secinājumu sagatavošanai pirms to izplatīšanas delegācijām. Sesijas noslēgumā A. Žīgure prezentēs secinājumu projektu.

 

Mediju jautājumi:
Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366621, 27880666

 

Release date
Share this press release: