Press Release

Nekustamā īpašuma tirgus Latvijā

Turpina attīstīties nekustamo īpašumu tirgus, un par to liecina Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā reģistrēto nekustamā īpašuma pirkumu skaita pieaugums no 63,6 tūkst. 2004.gadā līdz 68,7 tūkst. 2005.gadā. Notiek vispārējs nekustamo īpašumu vērtības pieaugums.

Nekustamo īpašumu pārdošanas struktūru 2005.gadā raksturo sekojoši rādītāji:

Nekustamā īpašuma veids

Vidējā viena darījuma summa

Darījumu apjoms, procentos

tūkst. Ls

procentos pret 2004.gadu

skaits

kopsumma

Kopā

20,8

144

100

100

tai skaitā :

būves ar zemi

33,2

157

25

41

būves

30,9

62

3

4

zeme

22,9

171

31

34

dzīvokļi

9,8

127

39

19

nedzīvojamās telpas

26,0

181

2

2

Zemes vērtības un, attiecīgi, arī zemes nomas maksas pieaugums liek pircējiem uzmanīties ar atsevišķu būvju iegādāšanos, rezultātā darījumi ar būvēm 2005.gadā nebija tik vērienīgi kā iepriekšējos gados.

Būvju ar zemi pārdošanas darījumi 2005.gadā dalījās sekojošās grupās:

Viena darījuma vidējo vērtību būvēm ar zemi 2005.gadā attēlo diagramma:

Dzīvojamo māju ar zemi pārdošanas darījumos vidēji 81% no kadastrālās kopvērtības bija būvju vērtība un 19% zemju vērtība, savukārt, nedzīvojamo būvju ar zemi pārdošanas darījumos vidēji 66% no kadastrālās kopvērtības bija būvju vērtība un 34% zemju vērtība.

Pārdodot dzīvojamās mājas ar zemi, viena darījuma vidējā vērtība 2005.gadā vislielākā bija Jūrmalā – 89 tūkst Ls, sekoja Rīga – 78 tūkst. Ls, Liepāja – 29 tūkst. Ls un Rīgas rajons – 27 tūkst. Ls.

2005.gadā Latvijā pārdoto dzīvokļu struktūru pēc istabu skaita ataino diagramma:

Latvijā pārdoto dzīvokļu viena kopējās platības kvadrātmetra vidējo cenu 2005.gadā attēlo sekojoša diagramma:

Vidēji vienā pārdotajā dzīvoklī bija 2,1 istaba un kopējā platība 52 kvadrātmetri.

Dzīvokļa kopējās platības viena kvadrātmetra vidējā cena gada laikā palielinājās par 27% un 2005.gadā bija 188 Ls. Rīgā un tās tuvumā ir vislielākais pieprasījums pēc dzīvokļiem un visaugstākās dzīvokļu cenas.

Vidējās dzīvokļu cenas Latvijas pilsētās, kurās 2005.gadā pārdoti vismaz 100 dzīvokļi:

Pilsētas

Vidējā dzīvokļa cena,
tūkst. Ls

Dzīvokļa kopējās platības
1 kvadrātmetra vidējā cena

latos

procentos pret 2004.gadu

Rīga

17,9

336

147

Jūrmala

15,5

308

139

Ogre

13,2

256

166

Sigulda

11,5

225

162

Salaspils

9,1

178

117

Jelgava

8,7

153

159

Olaine

8,5

177

205

Cēsis

8,0

168

116

Valmiera

5,9

117

129

Saldus

5,4

114

175

Liepāja

5,2

100

127

Ventspils

5,2

105

131

Tukums

5,0

102

100

Kuldīga

4,4

94

199

Dobele

4,1

80

132

Daugavpils

4,0

81

105

Aizkraukle

3,5

82

126

Jēkabpils

3,5

71

207

Rēzekne

3,2

68

112

Alūksne

2,3

47

126

Pārdoto zemju struktūras izmaiņas redzamas sekojošā diagrammā:

Ievērojami pieaugot apbūves zemju pārdošanai, apsteidzoši pieauga visu pārdoto zemju vidējā cena.

Jāatzīmē vidēji vienā darījumā pārdoto zemju platības samazināšanās visās zemes lietošanas mērķu grupās, izņemot darījumu iestāžu zemes. Salīdzinoši mazāku zemesgabalu pārdošana arī sekmēja cenu pieaugšanu rēķinot uz vienu hektāru.

Zemes pārdošanu pēc zemes lietošanas mērķu grupām 2005.gadā atspoguļo sekojoši dati:

 

Vidējā viena darījuma summa,
tūkst. Ls

Vidēji vienā darījumā pārdotā zemes platība, ha

Zemes platības 1 ha vidējā cena

tūkst. Ls

procentos pret 2004.gadu

Pārdotās zemes:

 

 

 

 

lauksaimniecības

21,4

13,3

1,6

233

mežsaimniecības

12,0

12,1

1,0

175

vienu un divu ģimeņu māju apbūves

20,0

0,2

86,4

182

daudzdzīvokļu dzīvojamo

 

 

 

 

māju apbūves

44,1

0,1

317,4

221

darījuma iestāžu

60,7

0,5

115,6

96

citas

43,9

1,2

37,4

219

Preses izlaidums sagatavots, izmantojot Valsts zemes dienesta Tirgus datu bāzes un Zemesgrāmatu departamenta Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datus.

Sagatavoja Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
Tālr.7366969
Ilgvars Kaparkalējs

Release date
Share this press release:

Statistical themes related to this press release