Press Release

Darbinieku skaita sadalījums pēc darba samaksas lieluma 2005.gada oktobrī

Centrālā statistikas pārvalde apkopojusi datus par darbinieku skaita sadalījumu pēc aprēķinātās darba samaksas (izņemot neregulāras izmaksas) lieluma 2005.gada oktobrī. Dati apkopoti pēc komercsabiedrību, individuālo komersantu, iestāžu, organizāciju, biedrību un fondu apsekojuma.

2005.gada oktobrī nodarbināti bija 694,7 (2004.gadā – 677,3) tūkst. cilvēku, tai skaitā sabiedriskajā sektorā* – 253,1 (256,3) tūkst., privātajā sektorā – 441,5 (420,9) tūkst. Darbinieki apsekojumā tika sadalīti pēc bruto darba samaksas (izņemot neregulāras izmaksas) lieluma grupām.

Darba samaksa tikai valdības noteiktās minimālās mēnešalgas apmērā (Ls 80) tika aprēķināta 80,3 (2004.gadā - 98,2) tūkst. darbiniekiem jeb 11,6% (14,5%) no to kopskaita. Darba samaksa mazāka par valdības noteikto minimālo mēnešalgu valstī kopumā bija 2,7 (3,5) tūkst. darbiniekiem jeb 0,4 % (0,5%) no kopskaita.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir samazinājies strādājošo skaits ar darba samaksu līdz Ls 200,00 – 389,2 (2004.gadā - 430,3) tūkst. jeb 56,1 % (63,5%) no kopējā darbinieku skaita. Savukārt, darbinieku skaits ar darba samaksu virs Ls 200 ir pieaudzis. Šajā grupā 216 (183,9) tūkst. jeb 31,1 % (27,1%) darbinieku tā bija Ls 200,01 – 400,00 un 79,9 (56,6) tūkst. jeb 11,5% (8,4%) – Ls 400,01 – 1000,00.

Darba samaksa līdz Ls 200 sabiedriskajā sektorā bija 42,7% (2004.gadā - 51,8%) darbinieku, privātajā sektorā – 63,7 (70,8)%, bet Ls 200,01 – 400,00 – attiecīgi 44,2 % (38,9%) un 23,6% (20,0%). Darbinieku īpatsvars ar darba samaksu, kas pārsniedz Ls 400 gan privātajā, gan sabiedriskajā sektorā bija līdzīgs – 12,8 (9,7)% un 13,0 (9,3)%.

Salīdzinot sieviešu un vīriešu skaita sadalījumu pēc darba samaksas lieluma valstī kopā, jāatzīmē, ka 58,5% (2004.gadā - 66,2%) strādājošo sieviešu un 53,3% (60,7%) vīriešu darba alga nepārsniedza Ls 200,00. Tajā pat laikā alga Ls 200,01 – 400,00 bija 31,7% (26,5%) sieviešu un 30,5% (27,9%) vīriešu, bet virs Ls 400 – 9,8 % (7,3%) sieviešu un 16,2 % (11,4%) vīriešu.

Aplūkojot datus pa reģioniem, jāsecina, ka vislielākais darbinieku īpatsvars, kuriem darba samaksa ir valdības noteiktās minimālās mēnešalgas apmērā vai mazāka par to, vērojams Latgales reģionā – 17,1% (2004.gadā - 21,0%). Pārejos reģionos minētais īpatsvars ir sekojošs: Pierīga – 13,2% (16%), Kurzeme – 13,2 % (16,0%), Vidzeme – 12,3 % (17,0%), Rīga – 10,8 % (13,5%), Zemgale – 10,1 % (15,0%).

Augstākas darba samaksas grupās darbinieku īpatsvars reģionos sadalās sekojoši:

Ls 80,01 – 200,00 – Zemgale – 52,0% (2004.gadā - 53,7%), Latgale – 50,8 % (53,0%), Vidzeme – 50,5% (52,9%), Kurzeme – 48,5 % (50,4%), Pierīga – 46,1% (50,7%), un Rīga – 39,9 % (45,9%); virs Ls 200 – Rīga – 49,3% (40,6%), Pierīga – 40,8 % (33,5%), Kurzeme – 38,4 % (33,8%), Zemgale – 37,9 % (31,6%), Vidzeme – 37,2 % (30,2%), un Latgale – 32,1% (26,1%).

_________________________

*Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, sabiedriskās organizācijas un to komercsabiedrības.

Informācija pa reģioniem apkopota pēc komercsabiedrības, individuālā komersanta vai iestādes biroja atrašanās vietas.

Apsekojuma dati attiecas uz pilna darba laika darbiniekiem, kuri nostrādājuši visu oktobri un kuru darba samaksu neietekmēja prombūtne. Darba samaksā nav ietvertas neregulāras izmaksas – t.i. izmaksas, kuras netiek aprēķinātas regulāri katru mēnesi, piemēram, ceturkšņa prēmijas, piemaksas pie atvaļinājuma, atvaļinājuma pabalsts.

Darbinieku skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba samaksas (izņemot neregulāras izmaksas) lieluma pa īpašuma formām 2004.un 2005.g.oktobrī

(tūkst. cilvēku)

Valstī kopā

Tai skaitā

sabiedriskais sektors*

no tā

privātais sektors

budžeta iestādes

valsts un pašvaldību komercsabiedrības

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

Pavisam

677,3

694,7

256,3

253,1

160,5

166,3

93,7

84,0

420,9

441,5

tai skaitā aprēķināta darba samaksa Ls:

79.99 un mazāk

3,5

2,7

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

3,2

2,6

80

98,2

80,3

14,1

7,5

11,6

5,7

2,3

1,2

84,0

72,8

80.01 - 90.00

54,6

48,8

11,8

10,3

8,1

8,4

3,5

1,8

42,8

38,5

90.01 - 100.00

46,8

41,8

11,2

10,2

7,1

7,3

3,9

2,7

35,6

31,6

100.01 - 120.00

57,8

55,0

20,6

16,8

12,2

11,6

8,2

4,8

37,2

38,2

120.01 - 150.00

72,8

67,8

27,7

23,1

14,6

15,1

12,8

7,6

45,1

44,7

150.01 - 200.00

96,6

92,8

47,0

40,2

26,6

25,3

20,1

14,5

49,6

52,6

200.01 - 250.00

70,7

76,9

38,4

39,8

24,4

25,9

13,8

13,7

32,3

37,2

250.01 - 300.00

53,7

63,4

29,3

33,4

19,3

22,4

9,8

10,8

24,4

30,1

300.01 - 400.00

59,5

75,7

32,2

38,7

22,6

25,9

9,4

12,7

27,3

36,9

400.01 - 500.00

25,6

36,5

11,4

15,3

7,2

9,3

4,0

5,9

14,3

21,2

500.01 - 600.00

14,1

18,9

5,4

6,8

3,0

3,7

2,3

3,1

8,8

12,0

600.01 - 1000.00

16,9

24,6

5,4

8,4

2,7

4,5

2,7

3,9

11,4

16,2

1000.01 - 5000.00

6,4

9,4

1,7

2,5

0,7

1,2

0,9

1,3

4,8

6,8

virs 5000.00

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

Darbinieku skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba samaksas (izņemot neregulāras izmaksas) lieluma pa īpašuma formām 2004. un 2005.g.oktobrī

(procentos)

Valstī kopā

Tai skaitā

sabiedriskais sektors*

no tā

privātais sektors

budžeta iestādes

valsts un pašvaldību komercsabiedrības

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

Pavisam

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

tai skaitā aprēķināta darba samaksa Ls:

79.99 un mazāk

0,5

0,4

0,1

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

0,8

0,6

80

14,5

11,6

5,5

3,0

7,2

3,4

2,5

1,5

20,0

16,5

80.01 - 90.00

8,1

7,0

4,6

4,1

5,1

5,0

3,7

2,1

10,2

8,7

90.01 - 100.00

6,9

6,0

4,4

4,0

4,4

4,4

4,2

3,2

8,5

7,2

100.01 - 120.00

8,5

7,9

8,0

6,6

7,6

7,0

8,7

5,7

8,8

8,7

120.01 - 150.00

10,7

9,8

10,8

9,1

9,1

9,1

13,7

9,0

10,7

10,1

150.01 - 200.00

14,3

13,4

18,4

15,9

16,6

15,2

21,4

17,2

11,8

11,9

200.01 - 250.00

10,4

11,1

15,0

15,7

15,2

15,6

14,7

16,3

7,7

8,4

250.01 - 300.00

7,9

9,1

11,4

13,2

12,0

13,5

10,4

12,8

5,8

6,8

300.01 - 400.00

8,8

10,9

12,5

15,3

14,1

15,6

10,0

15,1

6,5

8,4

400.01 - 500.00

3,8

5,3

4,4

6,0

4,5

5,6

4,3

7,1

3,4

4,8

500.01 - 600.00

2,1

2,7

2,1

2,7

1,9

2,2

2,5

3,7

2,1

2,7

600.01 - 1000.00

2,5

3,5

2,1

3,3

1,7

2,7

2,9

4,6

2,7

3,7

1000.01 - 5000.00

1,0

1,3

0,7

1,0

0,5

0,7

1,0

1,5

1,1

1,6

virs 5000.00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Darbinieku skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba samaksas (izņemot neregulāras izmaksas) samaksas pa reģioniem 2004. un 2005.g.oktobrī

(tūkst. cilvēku)

Rīga

Pierīgas reģions

Vidzemes reģions

Kurzemes reģions

Zemgales
reģions

Latgales reģions

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

Pavisam

381,0

383,7

68,7

79,2

46,9

47,6

66,6

69,3

51,1

52,2

63,0

62,6

tai skaitā aprēķināta darba samaksa Ls:

79.99 un mazāk

2,0

1,6

0,1

0,1

0,3

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,9

0,6

80

49,7

40,0

10,8

10,3

7,6

5,8

10,4

8,9

7,5

5,2

12,2

10,1

80.01 - 90.00

27,4

23,1

6,0

6,2

4,8

3,5

6,6

6,2

4,5

4,0

5,4

5,8

90.01 - 100.00

25,4

21,8

5,5

5,0

3,4

3,1

4,6

4,6

3,6

3,3

4,4

4,0

100.01 - 120.00

29,5

27,1

6,3

6,6

5,0

4,8

5,6

5,9

5,3

5,2

6,2

5,5

120.01 - 150.00

40,0

35,2

7,1

8,1

5,0

5,4

6,9

6,3

6,3

5,9

7,6

6,9

150.01 - 200.00

52,4

45,9

9,8

10,6

6,7

7,3

10,0

10,5

7,7

8,7

10,0

9,6

200.01 - 250.00

39,7

40,8

7,1

8,6

5,1

5,7

6,8

7,7

5,7

6,2

6,2

8,0

250.01 - 300.00

31,2

36,0

5,0

6,8

3,9

4,7

5,4

5,9

3,8

4,8

4,4

5,2

300.01 - 400.00

36,3

46,4

5,6

8,3

3,5

4,4

6,1

7,1

4,1

5,0

3,9

4,6

400.01 - 500.00

17,8

25,4

2,2

3,6

1,0

1,6

2,0

2,8

1,5

2,1

1,0

1,2

500.01 - 600.00

10,5

13,6

1,2

1,9

0,4

0,6

1,0

1,3

0,5

0,8

0,5

0,7

600.01 - 1000.00

13,4

19,1

1,4

2,2

0,3

0,6

1,0

1,5

0,4

0,8

0,3

0,4

1000.01 - 5000.00

5,5

7,6

0,5

1,0

0,1

0,1

0,2

0,4

0,1

0,2

0,1

0,1

virs 5000.00

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Darbinieku skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba samaksas (izņemot neregulāras izmaksas) samaksas pa reģioniem 2004. un 2005.g.oktobrī

(procentos)

Rīga

Pierīgas reģions

Vidzemes reģions

Kurzemes reģions

Zemgales reģions

Latgales reģions

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

Pavisam

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

tai skaitā aprēķināta darba samaksa Ls:

79.99 un mazāk

0,5

0,4

0,2

0,1

0,6

0,1

0,1

0,3

0,1

0,2

1,4

1,0

80

13,0

10,4

15,7

13,0

16,1

12,2

15,7

12,9

14,6

9,9

19,4

16,1

80.01 - 90.00

7,2

6,0

8,8

7,8

10,2

7,3

9,8

9,0

8,8

7,7

8,5

9,2

90.01 - 100.00

6,7

5,7

8,0

6,3

7,2

6,4

6,8

6,7

7,1

6,3

6,9

6,5

100.01 - 120.00

7,7

7,1

9,2

8,3

10,6

10,1

8,4

8,5

10,4

9,9

9,8

8,8

120.01 - 150.00

10,5

9,2

10,3

10,2

10,6

11,3

10,3

9,1

12,3

11,3

12,0

11,0

150.01 - 200.00

13,8

12,0

14,3

13,4

14,3

15,4

15,0

15,2

15,1

16,7

15,8

15,4

200.01 - 250.00

10,4

10,6

10,3

10,8

10,9

12,0

10,2

11,1

11,2

11,8

9,9

12,7

250.01 - 300.00

8,2

9,4

7,3

8,6

8,2

10,0

8,1

8,5

7,4

9,3

7,0

8,2

300.01 - 400.00

9,5

12,1

8,2

10,4

7,4

9,1

9,2

10,2

8,0

9,5

6,2

7,4

400.01 - 500.00

4,7

6,6

3,2

4,5

2,2

3,3

3,0

4,0

2,9

3,9

1,6

1,8

500.01 - 600.00

2,8

3,5

1,8

2,4

0,8

1,2

1,5

1,9

1,0

1,5

0,8

1,1

600.01 - 1000.00

3,5

5,0

2,0

2,8

0,7

1,2

1,5

2,1

0,9

1,6

0,6

0,7

1000.01 - 5000.00

1,5

2,0

0,7

1,2

0,2

0,3

0,3

0,5

0,2

0,3

0,1

0,2

virs 5000.00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sagatavojusi Sociālās statistikas departamenta
Darba samaksas statistikas daļa
Tālr. 7366666

Ervīns Rekke

Release date
Share this press release:

Statistical themes related to this press release