Press Release

Par nefinanšu investīcijām Latvijā 2010. gada 1.ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2010.gada 1.ceturksnī nefinanšu investīcijas* (faktiskajās cenās) Latvijā bija 171,5 milj.latu, kas ir par 48,2% (salīdzināmajās cenās) mazāk nekā 2009.gada 1.ceturksnī.

No visām nefinanšu investīcijām 2010.gada 1.ceturksnī 32,3% jeb 55,3 milj.latu veidoja ieguldījumi dzīvojamās un citās ēkās, būvēs un celtnēs, 47,3% jeb 81,2 milj.latu - iekārtās un mašīnās, 16,7% jeb 28,7 milj.latu - pārējos pamatlīdzekļos un inventārā, 3,7% jeb 6,3 milj.latu - ilgtermiņa nemateriālajos ieguldījumos.

2010.gada 1.ceturksnī no kopējā nefinanšu investīciju apjoma 30,4% jeb 52,2 milj.latu ieguldīti rūpniecībā, informācijas un komunikācijas pakalpojumu sadaļā – 24,7 milj.latu jeb 14,4%, valsts pārvaldes un aizsardzības un obligātās sociālās apdrošināšanas sadaļā – 23,8 milj.latu jeb 13,9%. Nozīmīgākie ieguldījumi bija Dienvidu tilta otrās kārtas Slāvu satiksmes mezgla būvniecībā, Nacionālās bibliotēkas būvniecībā, informācijas un komunikācijas pakalpojumu sistēmas modernizācijā, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas renovācijā.

2010.gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar 2009.gada 4.ceturksni, nefinanšu investīcijas samazinājās par 67,8%, no tām rūpniecībā par 63,1% .

 

Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem

 

Nefinanšu investīcijas faktiskajās cenās, milj.latu

2010.gada I-III salīdzināmajās cenās, % pret 2009.gada I-III

2010.gada I-III salīdzināmajās cenās, % pret 2009.gada X-XII

Pavisam

171,5

51,8

32,2

no tām:

   

lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

7,0

41,1

49,3

rūpniecība

52,2

58,3

36,9

no tās:

   

apstrādes rūpniecība

38,2

81,4

57,1

būvniecība

2,3

18,3

30,7

vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

18,7

50,0

51,9

transports un uzglabāšana

15,1

44,1

25,0

informācijas un komunikācijas pakalpojumi

24,7

127,7

45,1

operācijas ar nekustamo īpašumu

9,2

60,1

57.5

valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

23,8

37,9

15,9

 

*Nefinanšu investīcijās ir ietverti ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi (attīstības izmaksas, koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības), ieguldījumi dzīvojamās ēkās, citās būvēs un celtnēs, ilggadīgie stādījumi, tehnoloģiskās mašīnas un iekārtas, pārējie pamatlīdzekļi un inventārs, kā arī pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto būvobjektu un kapitālā remonta izmaksas.

Plašāku informāciju par nefinanšu investīcijām Latvijā var skatīt CSP datubāzēs.

 

Sagatavojusi Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
tālr. 67366857
Arvīds Uibo

Release date
Share this press release:

Statistical themes related to this press release