Press Release

Brīvo darbvietu skaits 2005.gadā

Centrālā statistikas pārvalde 2005.gadā Eiropas Statistikas biroja projekta ietvaros uzsāka informācijas vākšanu no komercsabiedrībām, individuālajiem komersantiem un iestādēm par brīvo darbvietu skaitu.

Saskaņā ar apsekojuma metodoloģiju par brīvu darbvietu tiek uzskatīta darbvieta, kurai pretendents nav izvēlēts un līgums nav noslēgts, un darba devējs veic aktīvus pasākumus, lai atrastu tai piemērotu pretendentu (ārpus savu darbinieku vidus), un gatavojas to aizpildīt nekavējoties vai tuvāko 3 mēnešu laikā. Brīvo darbvietu īpatsvars tiek aprēķināts procentos, dalot brīvo darbvietu skaitu ar kopējo darbvietu skaitu (aizņemtās + brīvās darbvietas).

Apsekojuma dati liecina, ka vidēji valstī 2005.gadā brīvo darbvietu īpatsvars bija 1,3% (12,3 tūkst. brīvās darbvietas).

Aplūkojot datus pa nozarēm, vislielākais brīvo darbvietu īpatsvars bija valsts pārvaldes un aizsardzības nozarē – 4,4% (3,5 tūkst. brīvo darbvietu), veselībā un sociālajā aprūpē – 2,3% (1,3 tūkst.), transportā, glabāšanā un sakaros – 2,1% (1,7 tūkst.).

Lielāks brīvo darbvietu īpatsvars bija sabiedriskajā sektorā– 2,4% (7,7 tūkst. brīvo darbvietu), bet privātajā sektorā – 0,8% (4,6 tūkst.).

Jāatzīmē, ka brīvo darbvietu skaits valstī 2005.gada IV ceturkšņa beigās, salīdzinot ar I ceturkšņa beigām, pieaudzis par 19,1% jeb 2,1 tūkst., tai skaitā sabiedriskajā sektorā – par 14,1% jeb 1,0 tūkst., bet privātajā sektorā – par 28,3% jeb 1,1 tūkst.

Visvairāk šajā periodā brīvās darbvietas pieaugušas transporta un sakaru nozarē – par 71% jeb 0,9 tūkst., tirdzniecībā – par 52% jeb 0,5 tūkst. un apstrādes rūpniecībā – par 30% jeb 0,5 tūkst.

Analizējot datus pa reģioniem, var konstatēt, ka augstākais brīvo darbvietu īpatsvars 2005.gadā bija Rīgā (1,6%) un Pierīgas reģionā (1,4%). Tomēr pa īpašumu sektoriem tas ir atšķirīgs. Tā, piemēram, Rīgā brīvo darbvietu īpatsvars sabiedriskajā sektorā bija 3,7%, tai skaitā budžeta iestādēs – 4,2%, kamēr privātajā sektorā – 0,7%. Pārējos reģionos nav vērojamas tik krasas atšķirības starp sabiedrisko un privāto sektoru, lai gan arī tajos brīvo darbvietu īpatsvars ir nedaudz lielāks sabiedriskajā sektorā.

Privātajā sektorā augstākais brīvo darbvietu īpatsvars bija Pierīgas reģionā (1,3%), bet Rīgā un pārējos reģionos tas bija no 0,7% līdz 0,5%.

Viszemākais brīvo darbvietu īpatsvars valstī bija Latgales reģionā (0,6%) un Kurzemes reģionā (0,7%).

Apskatot sabiedriskā sektora datus pa republikas pilsētām un rajoniem, jāatzīmē, ka vislielākais brīvo darbvietu īpatsvars aiz Rīgas (3,7%) bija Jelgavā (3,2%), Rīgas rajonā (2,2%), Jūrmalā (1,7%), Talsu rajonā (1,5%), Jēkabpils un Valkas rajonā (1,4%).

Savukārt vismazākais brīvo darbvietu īpatsvars bija Madonas un Preiļu rajonā (0,3%), Dobeles un Jelgavas rajonā (0,4%).

Brīvo darbvietu skaits un īpatsvars 2005.gadā

 

Vidēji
gadā

I cet. beigās

II cet.
beigās

III cet.
beigās

IV cet.
beigās

Valstī kopā 

brīvo darbvietu skaits

12260

11061

12039

12765

13177

brīvo darbvietu īpatsvars, %

1,3

1,2

1,3

1,4

1,4

tai skaitā:

 

 

 

 

 

sabiedriskajā sektorā

brīvo darbvietu skaits

7682

7135

7773

7676

8143

brīvo darbvietu īpatsvars, %

2,4

2,2

2,4

2,4

2,6

budžeta iestādēs

brīvo darbvietu skaits

5017

4897

5217

4869

5085

brīvo darbvietu īpatsvars, %

2,4

2,3

2,5

2,3

2,4

valsts un pašvaldību komercsabiedrībās

brīvo darbvietu skaits

2665

2238

2556

2807

3058

brīvo darbvietu īpatsvars, %

2,5

2,1

2,4

2,6

2,9

privātajā sektorā

brīvo darbvietu skaits

4578

3924

4265

5089

5033

brīvo darbvietu īpatsvars, %

0,8

0,7

0,7

0,8

0,8

Brīvo darbvietu skaits pa reģioniem vidēji 2005.gadā

 

Latvija

Rīga

Pierīgas reģions

Vidzemes reģions

Kurzemes reģions

Zemgales reģions

Latgales reģions

Valstī kopā

brīvo darbvietu skaits

12260

8403

1466

520

615

715

541

brīvo darbvietu īpatsvars, %

1,3

1,6

1,4

0,8

0,7

1,0

0,6

tai skaitā:

 

 

 

 

 

 

 

sabiedriskajā sektorā

brīvo darbvietu skaits

7682

5905

510

270

288

445

265

brīvo darbvietu īpatsvars, %

2,4

3,7

1,6

1,0

0,9

1,5

0,7

budžeta iestādēs

brīvo darbvietu skaits

5017

3640

445

213

263

238

219

brīvo darbvietu īpatsvars, %

2,4

4,2

1,8

1,0

1,0

1,1

0,7

valsts un pašvaldību komercsabiedrībās

brīvo darbvietu skaits

2665

2265

65

57

26

207

46

brīvo darbvietu īpatsvars, %

2,5

3,2

0,8

1,1

0,4

2,9

0,5

privātajā sektorā 

brīvo darbvietu skaits

4578

2498

956

250

327

271

276

brīvo darbvietu īpatsvars, %

0,8

0,7

1,3

0,7

0,5

0,7

0,6

Release date
Share this press release:

Statistical themes related to this press release