Press Release

Brīvo darba vietu skaits 2006.gada I ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2006.gada I ceturkšņa beigās valstī bija 16,8 tūkst. brīvas darbvietas jeb 1,7% no kopējo darbvietu skaita.

Sadalījumā pa nozarēm, vislielākais brīvo darbvietu īpatsvars bija valsts pārvaldē un aizsardzībā – 4,8% (3,9 tūkst. brīvo darbvietu), transportā, glabāšanā un sakaros – 2,9% (2,5 tūkst.), veselībā un sociālajā aprūpē – 2,3% (1,3 tūkst.).

Starp profesiju pamatgrupām visaugstākais brīvo darbvietu īpatsvars bija 2.pamatgrupā (vecākie speciālisti) – 2,2 % (3,3.tūkst.), 7.pamatgrupā (kvalificēti strādnieki un amatnieki) – 2,1% (2,8 tūkst.) un 8.pamatgrupā (iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri) – 2,1% (1,9 tūkst.).

Valsts pārvaldes un aizsardzības nozarē visvairāk brīvo darbvietu bija 2.pamatgrupā (vecākie speciālisti) – 7,0% (2,1 tūkst.), transportā, glabāšanā un sakaros – 5.pamatgrupā (pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki) – 7,2% (0,5 tūkst.) un 8.pamatgrupā (iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri) – 3,4% (0,8 tūkst.), bet veselībā un sociālajā aprūpē – 3.pamatgrupā (speciālisti) –2,3% (0,4 tūkst.).

Lielāks brīvo darbvietu īpatsvars bija sabiedriskajā sektorā– 2,7% (8,8 tūkst. brīvo darbvietu), bet mazāks privātajā sektorā – 1,3% (7,9 tūkst.).

Analizējot datus pa reģioniem, redzams, ka augstākais brīvo darbvietu īpatsvars 2006.gada I ceturkšņa beigās bija Rīgā (2,2%) un Pierīgas reģionā (1,8%). Rīgā brīvo darbvietu īpatsvars sabiedriskajā sektorā bija 4,3%, tai skaitā budžeta iestādēs – 4,5%, savukārt privātajā sektorā – 1,3%.

Privātajā sektorā augstākais brīvo darbvietu īpatsvars bija Pierīgas reģionā (2,0%), bet Rīgā un pārējos reģionos tas bija no 0,7% līdz 1,3%.

Viszemākais brīvo darbvietu īpatsvars valstī bija Vidzemes reģionā (0,8%) un Latgales reģionā (0,9%).

Apskatot sabiedriskā sektora datus pa republikas pilsētām un rajoniem, jāatzīmē, ka vislielākais brīvo darbvietu īpatsvars aiz Rīgas (4,3%) bija Jelgavā (3,4%), Rēzeknē (2,6%), Jūrmalā (2,3%), Valmieras rajonā (1,9%) un Rīgas rajonā (1,8%). Savukārt vismazākais brīvo darbvietu īpatsvars bija Liepājas un Jelgavas rajonā (0,2%).

Brīvo darbvietu skaits un īpatsvars

 

2005.gada beigās

2006.gada I cet. beigās

Valstī kopā

brīvo darbvietu skaits

13177

16759

brīvo darbvietu īpatsvars, %

1,4

1,7

tai skaitā:

 

sabiedriskajā sektorā

brīvo darbvietu skaits

8143

8825

brīvo darbvietu īpatsvars, %

2,6

2,7

budžeta iestādēs

brīvo darbvietu skaits

5085

5376

brīvo darbvietu īpatsvars, %

2,4

2,5

valsts un pašvaldību komercsabiedrībās

brīvo darbvietu skaits

3058

3449

brīvo darbvietu īpatsvars, %

2,9

3,1

privātajā sektorā

brīvo darbvietu skaits

5033

7928

brīvo darbvietu īpatsvars, %

0,8

1,3

Brīvo darbvietu sadalījums pa darbības veidiem

2005.gada beigās

2006.gada I cet. beigās

Brīvo
darbvietu
skaits

Brīvo
darbvietu
īpatsvars, %

Brīvo
darbvietu
skaits

Brīvo
darbvietu
īpatsvars, %

Pavisam

13177

1,4

16759

1,7

Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība

225

1,1

241

1,2

Zvejniecība

-

-

-

-

Rūpniecība - pavisam

2291

1,3

3381

1,8

tai skaitā:

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

13

0,5

75

3,4

apstrādes rūpniecība

2201

1,4

3153

1,9

elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

77

0,5

154

1,0

Būvniecība

302

0,5

560

0,9

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu, motociklu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts

1352

0,7

2062

1,1

Viesnīcas un restorāni

150

0,6

330

1,2

Transports, glabāšana un sakari

2252

2,8

2509

2,9

no tiem sauszemes transports; cauruļvadu transports

1466

3,1

1566

3,2

Finanšu starpniecība

330

1,6

389

1,8

Operācijas ar nekustamo īpašumu, noma, datorpakalpojumi, zinātne un citi komercpakalpojumi

819

1,0

1178

1,5

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

3568

4,5

3854

4,8

Izglītība

406

0,4

434

0,4

Veselība un sociālā aprūpe

1151

2,1

1303

2,3

Sabiedriskie, sociālie un individuālie pakalpojumi

327

0,7

517

1,0

no tiem atpūta, kultūra un sports

251

0,8

340

1,1

Brīvo darbvietu skaits un īpatsvars sadalījumā pa profesiju pamatgrupām

 

2005.gada beigās

2006.gada I cet. beigās

Brīvo darbvietu skaits

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

Brīvo darbvietu skaits

Brīvo darbvietu īpatsvars, %

Kopā

13177

1,4

16759

1,7

1. Likumdevēji, valsts vecākās amatpersonas, ierēdņi vadītāja amatā un vadītāji

667

0,6

842

0,8

2. Vecākie speciālisti

2983

1,9

3326

2,2

3. Speciālisti

1776

1,4

2363

1,7

4. Kalpotāji

1055

1,5

1332

1,9

5. Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki

2073

1,5

2594

1,7

6. Kvalificēti lauksaimniecības un zivsaimniecības darbinieki

60

1,0

27

0,4

7. Kvalificēti strādnieki un amatnieki

1890

1,5

2760

2,1

8. Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri

1523

1,6

1894

2,1

9. Vienkāršās profesijas

987

1,0

1545

1,4

Brīvās darbvietas sadalījumā pa reģioniem 2006.gada I ceturkšņa beigās

 

Latvija

Rīga

Pierīgas
reģions

Vidzemes
reģions

Kurzemes
reģions

Zemgales
reģions

Latgales
reģions

Valstī kopā

brīvo darbvietu skaits

16759

11459

1972

586

971

936

836

brīvo darbvietu īpatsvars, %

1,7

2,2

1,8

0,8

1,0

1,3

0,9

tai skaitā:

  

 

 

 

 

 

 

sabiedriskajā sektorā

brīvo darbvietu skaits

8825

6833

503

302

322

434

432

brīvo darbvietu īpatsvars, %

2,7

4,3

1,5

1,1

1,0

1,4

1,1

budžeta iestādēs

brīvo darbvietu skaits

5376

3904

407

238

255

241

331

brīvo darbvietu īpatsvars, %

2,5

4,5

1,7

1,1

1,0

1,1

1,0

valsts un pašvaldību komercsabiedrībās

brīvo darbvietu skaits

3449

2929

96

64

67

193

101

brīvo darbvietu īpatsvars, %

3,1

4,0

1,2

1,1

1,0

2,5

1,1

privātajā sektorā

 

brīvo darbvietu skaits

7928

4626

1469

278

650

502

404

brīvo darbvietu īpatsvars, %

1,3

1,3

2,0

0,7

1,0

1,2

0,8

Brīvās darbvietas sadalījumā pa republikas pilsētām un rajoniem sabiedriskajā sektorā

 

2005.gada beigās

2006.gada I cet. beigās

Brīvo
darbvietu
skaits

Brīvo
darbvietu
īpatsvars, %

Brīvo
darbvietu
skaits

Brīvo
darbvietu
īpatsvars, %

Latvija

8143

2,6

8825

2,7

Rīga

6336

4,0

6833

4,3

Daugavpils

114

0,8

166

1,2

Jelgava

296

3,6

281

3,4

Jūrmala

75

1,4

127

2,3

Liepāja

115

1,2

146

1,5

Rēzekne

27

0,6

123

2,6

Ventspils

39

0,9

62

1,4

Aizkraukles rajons

20

0,5

28

0,7

Alūksnes rajons

14

0,5

13

0,5

Balvu rajons

44

1,4

37

1,1

Bauskas rajons

36

0,8

41

0,9

Cēsu rajons

57

0,9

55

0,8

Daugavpils rajons

14

0,4

23

0,7

Dobeles rajons

14

0,4

17

0,4

Gulbenes rajons

38

1,4

19

0,7

Jelgavas rajons

11

0,4

6

0,2

Jēkabpils rajons

67

1,1

61

1,0

Krāslavas rajons

24

0,8

24

0,7

Kuldīgas rajons

25

0,6

25

0,6

Liepājas rajons

20

0,5

10

0,2

Limbažu rajons

24

0,7

26

0,7

Ludzas rajons

33

0,8

21

0,5

Madonas rajons

16

0,4

21

0,4

Ogres rajons

51

1,1

53

1,1

Preiļu rajons

15

0,4

21

0,5

Rēzeknes rajons

17

0,4

17

0,4

Rīgas rajons

299

2,1

263

1,8

Saldus rajons

25

0,7

23

0,6

Talsu rajons

62

1,3

52

1,1

Tukuma rajons

36

0,8

34

0,8

Valkas rajons

61

1,5

58

1,4

Valmieras rajons

107

1,5

136

1,9

Ventspils rajons

11

1,0

4

0,4

Paskaidrojumi.

Saskaņā ar apsekojuma metodoloģiju par brīvu darbvietu tiek uzskatīta darbvieta, kurai pretendents nav izvēlēts un līgums nav noslēgts, un darba devējs veic aktīvus pasākumus, lai atrastu tai piemērotu pretendentu, un gatavojas to aizpildīt nekavējoties vai tuvāko 3 mēnešu laikā. Brīvo darbvietu īpatsvars tiek aprēķināts procentos, dalot brīvo darbvietu skaitu ar kopējo darbvietu skaitu (aizņemtās + brīvās darbvietas).

Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, sabiedriskās organizācijas un to komercsabiedrības. Informācijā nav ietverti dati par sabiedriskajām organizācijām un to komercsabiedrībām.

Informācija pa reģioniem, republikas pilsētām un rajoniem apkopota pēc komercsabiedrības, individuālā komersanta vai iestādes biroja atrašanās vietas.

Informācija pa darbības veidiem apkopota pēc komercsabiedrības, individuālā komersanta vai iestādes galvenā darbības veida.

Informācija pa republikas pilsētām un rajoniem privātajā sektorā nav pieejama, jo respondentu izlase veikta tikai reģionu līmenī.

Sagatavojusi
Sociālās statistikas departamenta
Darba samaksas statistikas daļa
Tālr. 7366666
Ervīns Rekke

Release date
Share this press release:

Statistical themes related to this press release