Press Release

Nav korekts apgalvojums, ka 55.7% Latvijas iedzīvotāju nevar atļauties apmeklēt ārstu

Š.g. 19. un 20. septembrī masu informācijas līdzekļos ir izskanējusi Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) 2005. gadā veiktā apsekojuma “Kopienas statistika attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem” (EU-SILC) atsevišķi rezultāti, proti, informācija par iedzīvotāju iespējām segt ar veselības aprūpi saistītos izdevumus. Sakarā ar CSP sniegto datu neprecīzu interpretāciju, informējam:
  1. Masu informācijas līdzekļu publiskotā informācija, ka 55.7% iedzīvotāju (16 gadi un vecāki) nevar atļauties apmeklēt ārstu attiecas nevis uz visiem Latvijas iedzīvotājiem, bet uz tiem 29.6% respondentu, kuri uz iepriekš uzdoto jautājumu atbildēja, ka pēdējo 12 mēnešu laikā ir bijis vismaz viens gadījums, kad bijusi nepieciešamība veikt pārbaudi pie medicīnas speciālista vai ārstēšanos, bet tas netika izdarīts.
  2. Līdz ar to faktiskais iedzīvotāju īpatsvars, kuri nevar atļauties apmeklēt ārstu, jo tas ir pārāk dārgi, ir 16,4% no visiem Latvijas iedzīvotājiem.
  3. Ja izmantotu skaitli 55.7% masu mēdijos pasniegtajā kontekstā, tad tas nozīmētu, ka visi Latvijas iedzīvotāji pēdējo 12 mēnešu laikā nav vispār izmantojuši ārstu pakalpojumus, kas, protams, neatbilst patiesībai.
  4. CSP turpmāk centīsies sniegt papildus komentārus publicētajai informācijai, lai izslēgtu datu duālas interpretācijas iespējas.

Sagatavojis Sociālās statistikas departaments

Tālr. 7366878

Maranda Behmane
Release date
Share this press release:

Statistical themes related to this press release