Press Release

CSP priekšnieci ievēl par LU Goda biedru

Par lielo ieguldījumu Latvijas Universitātes (LU) studiju kvalitātes nodrošināšanā un pētniecības attīstībā LU 101. gadadienai veltītajā svinīgajā Senāta sēdē par LU Goda biedru ievēl Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) priekšnieci Aiju Žīguri.

“Statistika kopumā ir viena no tām nozarēm, kas mūsu fakultātē ir jau ilggadēji attīstījusies un ir viens no pamatiem kā tiek veikta pētniecība sociālo zinātņu nozarēs. Sadarbība ar Aiju Žīguri ir bijis viens no tiem iemesliem, kāpēc statistika ir un būs mūsu pētniecības un zinātnisko rezultātu viens no svarīgākajiem pamatiem,” apsveikuma runā norāda Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns prof. Gundars Bērziņš.

Aija Žīgure ilgstoši ir bijusi Eiropas Statistikas sistēmas Partnerības grupas locekle, kā arī pasaulē augstākās lēmējinstitūcijas statistikas jautājumos – ANO Ekonomikas un sociālo lietu padomes Statistikas komisijas – locekle un ziņotāja. CSP priekšniece ir bijusi arī UNESCO Statistikas institūta valdes locekle un daudzu citu starptautisku institūciju pārstāve.

A. Žīgure norāda, ka zināšanas, ko ir devusi Latvijas Universitāte, ir noderējušas visu profesionālo mūžu, kas veltīts tieši statistikai. Atrašanās LU Lielajā aulā ir saviļņojuma pilns brīdis, jo šajā telpā tika saņemts arī Universitātes diploms. “Liels paldies par šo augsto novērtējumu, tas man un manis pārstāvētai iestādei tiešām ir ārkārtīgi augsts gods”, pauž A. Žīgure savā pateicības runā, saņemot LU Goda biedra statusu.

 

 Foto no labās puses: LU rektors Prof. Indriķis Muižnieks, CSP priekšniece Aija Žīgure, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns prof. Gundars Bērziņš.

No labās: LU rektors Prof. Indriķis Muižnieks, CSP priekšniece Aija Žīgure, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns prof. Gundars Bērziņš.

 

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv

Tālr.:27880666

 

Release date
Share this press release: